Toespraken

De toespraak is na afloop van de dienst verkrijgbaar tegen een kleine vergoeding. Ook treft u een paar dagen later de tekstversie en de gesproken versie aan in dit toesprakenarchief.
Zoeken in toespraken

June 2007

Vrijzinnig christendom

Geloof is een zijnswijze en geen zienswijze. Het gaat om een fundamentele grondhouding. De praktijk van geloven moet daaraan gerelateerd worden - en niet andersom.
Lees de gehele tekst: 070610 - vrijzinnigheid
Hester Smits

November 2007

De weg van Abram

Daar houden ze van in de bijbel: de boel precies omdraaien. En waarom houden ze daarvan? Omdat ze geen sluitende theorie pretenderen aan te bieden over wie er goed zijn en wie kwaad.
Lees de gehele tekst: 071118 - alex van ligten  
Alex van Ligten

December 2007

De avond voor Kerstmis

Je ziel, dat is waarmee je kijkt en zoekt en hoopt en twijfelt en niet weet en toch - wat je handen doet doen en je voeten doet gaan, dat is je ziel - je oogopslag en het licht in je, dat is je ziel.
Lees de gehele tekst: 071224 - Huub Oosterhuis
Huub Oosterhuis

March 2008

Lukaspassie

Op Goede Vrijdag wordt het verhaal van Jezus' overlevering, lijden en sterven gelezen in de vertaling van Huub Oosterhuis en Alex van Heusden. Muzikale intermezzi: Antoine Oomen.  
Huub Oosterhuis, Alex van Heusden & Geeske Hovingh

October 2008

Jong Geleerd 1: God – Wie is die God?

Eerste dienst in de serie Jong Geleerd-diensten rond het thema 'De Tien Geboden'. In plaats van een toespraak beantwoordt Alex van Heusden tijdens de dienst vragen van jongeren uit de gemeente.
Alex van Heusden

November 2010

Etty Hillesum

Etty Hillesum beleeft een volstrekte wederkerigheid in de ruimte die zij in haar ziel voor God maakte, de geborgenheid die zij Hem in haar leven bood, en die God haar doet ervaren toen het er het meest op aankwam.
Lees de gehele tekst: 101114 - bettine siertsema
Bettine Siertsema

January 2011

Licht dat niet dooft

Het Hebreeuwse werkwoord kent geen verleden tijd en geen futurum. Het gaat in de bijbel niet om jaartallen, maar om wat ‘geschiedt’. Wat geschiedt staat geschreven als iets wat zich iedere dag opnieuw aan ons voltrekt.
Lees de gehele tekst: 110102 - kees kok
Kees Kok

February 2011

‘Prestatiedruk’ – Jong Geleerd 4

Presteer niet om het presteren, om het verfraaien van je eigen buitenkant. Als je geeft aan de wereld, het koninkrijk Gods zoekt, dan komt het vanzelf bij je terug en hoef je je ook niet langer zorgen te maken.
Lees de gehele tekst: 110206 - geeske hovingh - jong geleerd
Geeske Hovingh

Pleidooi voor gewetenshervorming

'Men huldigt de traditie het dankbaarst door haar te vernieuwen en te verlevendigen,' schreef Anton van Duinkerken. Is het mogelijk onze godsdienstige tradities op te schonen, te genezen van misverstanden, te vernieuwen? Ja, dat is mogelijk - daar wordt aan gewerkt, op vele plaatsen.
Lees de gehele tekst: 110227 - huub oosterhuis
Huub Oosterhuis

May 2011

Doopdienst

Heb liefde tot je naaste die een mens is zoals jij - die woorden komen uit de mond van ‘God’. Een god met een unieke naam: 'Ik zal er zijn’, een naam die precies zegt wat onze bestemming is.
Lees de gehele tekst: 110508 - huub doopdienst
Huub Oosterhuis

Als een lichaam

Uiteindelijk verdwijnt ook het lichaam van Jezus van de aardbodem. Zijn volgelingen weten zich door hem gesterkt en weten zich leden van een doorgeest, messiaans lichaam, dat zich vanuit Jeruzalem als een inktvlek over deze aarde zal uitbreiden.
Lees de gehele tekst: 110515 - kees kok
Kees Kok

Vroegdienst

Waar de solidariteit verwelkt, bloeien de voedselbanken. De ene helft van Nederland leeft vrolijk consumerend heen langs de andere die de eindjes niet meer aan elkaar kan knopen.
Lees de gehele tekst: 110522 - vroegdienst
Kees Kok

December 2011

De avond voor kerstmis

Er worden nog altijd oorlogen gevoerd. Maar wat óók niet is veranderd: dat mensen door alle eeuwen heen uit hun loopgraven zijn geklommen om tegen oorlog te protesteren.
Lees de gehele tekst: 111224 - De avond voor Kerstmis - geeske hovingh
Geeske Hovingh

June 2012

‘Woon hier onder mijn woord’

Wonen onder zijn woord, dat is samen-horen in een permanent leerhuis, een doorgaande discussie over wat die woorden van recht, trouw en waarheid vandaag betekenen, een parlement van hoop.
Lees de gehele tekst:
Kees Kok

September 2012

Eucharistie – Het visioen tot ritueel gelouterd

In Jezus’ naam brood breken en delen betekent: dat je een wereld wil waar brood zal zijn, en recht, én waardigheid voor alle mensen. Zijn beker drinken betekent: je sterk maken voor een nieuw verbond met alle mensen, met niemand niet – einde alle vormen van discriminatie, racisme, vernedering, einde oude levensstijl.
Lees de gehele tekst: 120930 - huub oosterhuis
Huub Oosterhuis

October 2012

Bekering

In alle kerkelijke theologieën, in iedere catechismus, overal ter wereld, betekent het woord ‘bekering’ al vele eeuwen iets heel anders, en nauwelijks iemand denkt bij dat woord meer aan een keuze voor een andere, rechtvaardiger wereldorde.
Lees de gehele tekst: 121014 - huub oosterhuis
Huub Oosterhuis

December 2012

De avond voor Kerstmis

Het verhaal van Kerst gaat over verwachting; over een lange, donkere nacht waarin mensen hopen op een wonder en zich afvragen: wanneer komt dat licht van de morgen nou eindelijk?
Lees de gehele tekst: 121224 - geeske hovingh
Geeske Hovingh

De avond voor Kerstmis

Wat wij vieren met Kerstmis, heet met een oud woord ‘menswording’. Menswording is bevrijding: mensen uit hun isolement halen, hun vervreemding, hun angst en verwarring. Dit alles ligt besloten in het Hebreeuwse 'sjalom' en het Arabische 'salem', wat letterlijk ‘heel-making’ betekent.
Lees de gehele tekst: 121224 - alex van heusden
Alex van Heusden

Eerste kerstdag

Er zijn in deze wereld talloze van die grote en kleine messiaanse mensen in wie het woord vlees is geworden. In de documentaires en interviews waarin zij soms even aan het licht komen, zeggen zij altijd, dat zij meer terugkrijgen dan zij geven. Johannes noemt hen ‘kinderen van God’.
Lees de gehele tekst: 121225 - kees kok
Kees Kok

Leven in licht

Er zijn mensen als cactussen en blinde muren. Ze zijn opgegroeid niet in de veiligheid van wij, in de lichtkring van betrouwbare woorden, maar in de onveiligheid van ‘men’ en ‘ze’. Ze zijn bang gemaakt door mensen met maskers op, en niet vastgehouden, maar overgelaten aan zichzelf toen ze nog zichzelf niet waren. Lees de gehele tekst: 121230 - huub oosterhuis
Huub Oosterhuis

January 2013

Epifanie

In het verhaal van de Wijzen uit het Oosten - in het Grieks 'magoi', magiërs - blijken er magiërs te bestaan die oog hebben voor de afwijking. Zij zien een ster die zijn eigen weg gaat, zich losmaakt uit 'het systeem’. Deze dissident geworden magiërs komen aan in Jeruzalem.
Lees de gehele tekst: 130106 - dick boer
Dick Boer

March 2013

Doof de hel in ons hoofd

Ook wie op kleine schaal proberen anders te gaan denken en leven, leggen zichzelf een last op. Toch zijn er die zich blijkbaar aan zo’n proces van ‘gewetenshervorming’ niet willen onttrekken, alsof de zin van hun leven daarmee gemoeid is.
Lees de gehele tekst: 130310 - huub oosterhuis Bekijk de orde van dienst: 130310  
Huub Oosterhuis

De morgen van Pasen

Nooit zal de hoop uitsterven, op de grote bevrijding van allen die leven op aarde. Nooit, altijd weer plotseling opstaan. Tijdens deze dienst werd Otis Benjamin Aduko gedoopt, zoon van Kennedy Aduko en Geeske Hovingh. Hierbij ging Geert Hovingh voor.
Lees de gehele tekst: 130331 - pasen - huub oosterhuis
Huub Oosterhuis

May 2013

Jong Geleerd 7: ‘Je horizon verbreden’ – over wijsheid

Wijsheid is je leven in cultuur brengen, daar iets van maken, tot geluk van anderen en zo van jezelf. Wijsheid is gedenken. In het Hebreeuws 'zechor': gedenk, vergeet niet, leer.
Lees de gehele tekst: 130505 - alex van heusden
Alex van Heusden

Pinksteren

De heilige geest is iets ín mensen; Iets? Een kracht, een inzicht, een intuïtie die ons ontvankelijk maakt; een tegenkracht, tegen alles wat hard en rigide en koud en versteend is.
Lees de gehele tekst: 130519 - pinksteren - huub oosterhuis
Huub Oosterhuis

June 2013

Doopdienst

Dopen klinkt naar God. In alle godsdiensten wordt God ‘licht’ genoemd. Het bijbels-joodse verhaal over God is een schitterlichtverte-verhaal.
Lees de gehele tekst: 130609 - huub oosterhuis - doop Jonathan en 130609 - kees kok
Kees Kok & Huub Oosterhuis

September 2013

Poëzie is als brood

Omdat ik wel uniek en oneindig en alleen wil zijn, want zo is mens-zijn, maar niet verschrikkelijk alleen, zoek ik naar taal, woorden, woordbeelden, beeldklanken, naar een beetje bezield verband. Daarom lezen en zingen wij poëzie, in dit huis.
Lees de gehele tekst: 130929 - huub oosterhuis
Huub Oosterhuis

November 2013

Jong Geleerd 2: Jakob – een identiteitscrisis

In een crisis kun je oog in oog komen te staan met jezelf. Ook wij kunnen van Jakob Israël worden, ontdekken wat onze opdracht is. Bestemming, toekomst vinden.
Lees de gehele tekst: Bekijk de orde van dienst: 131117
Cathérine Verviers

December 2013

De avond voor Kerstmis – vroege dienst

De evangelieschrijvers vervlechten elk op eigen wijze het verhaal over Jezus van Nazaret met de oude verhalen van Israël, om daarmee te zeggen dat de bevrijding telkens opnieuw moet en kan beginnen.
Lees de gehele tekst: 131224 - 19.30 kees kok
Kees Kok

De avond voor Kerstmis – late dienst

We zitten gevangen in vooroordelen. Onze taal zit er vol mee. Wat moeten we doen? Elkaar genezen van vooroordelen, van harde, honende taal die mensen opzet tegen elkaar.
Lees de gehele tekst: 131224 - 22.00 alex van heusden
Alex van Heusden

De avond voor Kerstmis – kinderdienst

Ieder jaar, als het half december is, gaan Boris en Lena naar de kerststal op het plein in het dorp. Maar wat een teleurstelling: er is een grote lege plek boven de stal. Waar is de engel?!?
Lees de gehele tekst: 131224 - kinderdienst - geeske hovingh  
Geeske Hovingh

Kerstmis

De bevrijdingsbeweging wordt voortgezet en concreet gemaakt in het neerknielen van mensen bij hun noodlijdende naasten, in het tegemoet gaan van de vreemdeling voor wie geen plaats is in onze herbergen, in het uit de modder sjorren van de vernederden.
Lees de gehele tekst: 131225 - kees kok
Kees Kok

Doopdienst

Hoe is God god? Op de wijze van een dragende zogende moeder, een verwekkende, verantwoordelijke vader, en op de wijze van een kind dat ontvangt, navolgt, doorgeeft, en tot moeder-vader uitgroeit.
Lees de gehele tekst: 131229 - huub oosterhuis
Huub Oosterhuis

February 2014

Verte landschap: ‘Dit zijn de namen’ van Tommy Wieringa

Deze roman gaat over de zoektocht naar een beter leven. Is dat betere leven te vinden en waar dan? Buiten je, in jezelf - of beide? Als je de roman gelezen hebt, weet je het nog niet.
Lees de gehele tekst: 140202 - alex van heusden
Alex van Heusden

March 2014

Laetare – wees blij

Wij hopen te midden van de puinhopen. En we laten ons op onze beste momenten ook opstoken om, waar het kan, toe te leven náár en te werken áán de wereld die komt.
Lees de gehele tekst: 140330 - alex van ligten
Alex van Ligten

April 2014

Exodus: Het Grote Bevrijdingsverhaal

Herinnerd worden aan de woestijn, is herinnerd worden aan je oorspronkelijke situatie, je uitgangspunt: toen je niets had, nog nergens was. Daar in de woestijn leerde je weten dat er voor jou geen leven is als niet anderen hun leven met je delen.
Lees de gehele tekst: 140413 - huub oosterhuis
Huub Oosterhuis

Kiezen voor het leven – De avond voor Pasen

Het levensverhaal van Jezus is veel meer dan alleen een lijdensverhaal, het getuigt vooral van zijn passie voor het leven. Hij wordt voortdurend kwaad op alles wat dood veroorzaakt.
Lees de gehele tekst: 140419 - de avond voor pasen - kees kok
Kees Kok

De kracht van taal – De morgen van Pasen

Het opstandingsverhaal is een opdracht voor ons, dat wij opstaan tegen de wereldorde van vijandschap en oorlog. Hoe? Laten we beginnen ons te trainen in zorgvuldig taalgebruik.
Lees de gehele tekst: 140420 - de morgen van pasen - geeske hovingh
Geeske Hovingh

Gedenken op Jom ha’Shoah

Wat is gedenken? Weigeren mee te huilen met de wolven. Niet zwijgen als er geroepen wordt ‘minder, minder’ - wie het ook zijn, die ongewenste, andere mensen.
Lees de gehele tekst: 140427 - alex van heusden
Alex van Heusden

May 2014

De poëzie van Martinus Nijhoff

Schrijvers, en lezers, moeten niet enkel ‘door mensen heen gaan’, maar ze wórden. Hoe een schrijver in dit beroep kan groeien is te lezen aan de poëzie van Martinus Nijhoff.
Lees de gehele tekst: 140511 - huub oosterhuis
Huub Oosterhuis

Jong Geleerd 7: Paulus – een gemeenschapscrisis

Vanuit Paulus’ achtergrond in de joodse Thora waren regels er in beginsel niet om je aan te houden, maar om je te verhouden tot andere mensen; op een rechtvaardige, liefdevolle manier.
Lees de gehele tekst: 140518 - jong geleerd - cathérine verviers
Cathérine Verviers

De mens in de spiegel

Aan ons steeds weer de vraag: waar zijn je woorden en daden op gebaseerd? Ben je dichter van een eigen waarheid of liggen jouw woorden in het verlengde van Gods wijsheid en wet?
Lees de gehele tekst: 140525 - hester smits
Hester Smits

June 2014

Pinksteren – doopdienst

Het oerverhaal van Pinksteren is een troost voor die mensen onder ons die het gevoel kennen niet gehoord, laat staan verhoord te worden, die de ervaring kennen van geloven tegen beter weten in, met moeite vertrouwend op wat maar niet waar lijkt te worden.
Lees de gehele tekst: 140608 - pinksteren - alex van ligten Orde van dienst: 140608
Alex van Ligten

July 2014

Midzomerdienst: Zomer 1914-2014

Het is in deze wereld van geweld bijna een luxe je doden te kunnen tellen, identificeren, een naam herenigen met een lichaam of wat er van rest, en in vrede te laten rusten.
Lees de gehele tekst: 140727 - midzomerdienst - kees kokBekijk de orde van dienst: 140727
Kees Kok

September 2014

Gedichten van Lucebert

In het beeld van de mens als ‘broodkruimel op de rok van het universum’ klinkt deernis en mededogen mee. Het is een scherp, exact en teder beeld.
Lees de gehele tekst: 140914 - huub oosterhuis
Bekijk de orde van dienst: 140914
Huub Oosterhuis

De kinderen van deze wereld – doopdienst

Leer je kinderen vragen te stellen. Maak ze beetje bij beetje bekend met de moeilijke kanten van het bestaan, maar leer ze ook, de hoop nooit op te geven.
Lees de gehele tekst: 140921 geeske hovingh
Geeske Hovingh

Wat is wijsheid – Empathie

Wat het verhaal van de Barmhartige Samaritaan laat zien is dat het mogelijk én noodzakelijk is om ons inlevingsvermogen naar een hoger plan te tillen.
Lees de gehele tekst: 140928 - wiw - colet van der venBekijk de orde van dienst: 140928
Colet van der Ven

October 2014

Deze wereld anders

Niet een andere wereld, over de grenzen heen van tijd en ruimte, is onderwerp van de bijbel, maar déze wereld anders - het neoliberale egoïsme voorbij, aan gene zijde van economische exploitatie en ecologische kaalslag.
Lees de gehele tekst: 141005 - alex van heusden
Bekijk de orde van dienst: 141005
Alex van Heusden

Moeilijke naastenliefde

Recht doen aan de vreemdeling, zoals de bijbel dat van ons vraagt, is soms heel hard werken. Het is dan ook ‘de moeilijkste vorm van naastenliefde’, zoals staat geschreven.
Lees de gehele tekst: 141012 - geeske hovinghBekijk de orde van dienst: 141012
Geeske Hovingh

De binding van Izaäk

Wij hebben de offers en de slavernij niet afgeschaft, we hebben ze onzichtbaar gemaakt. Wie betaalt de prijs van onze tweeverdienerseconomie?
Lees de gehele tekst:141019 - franck ploum
Bekijk de orde van dienst: 141019
Franck Ploum

Wat heet heilig

Het bijbels-Hebreeuwse woord voor heilig is 'kadosj', en dat betekent ‘apart’. Apart van deze wereld. Gericht op een andere wereld, een hogere werkelijkheid. Het heeft ook iets gevaarlijks.
Lees de gehele tekst: 141026 - kees kok Bekijk de orde van dienst: 141026
Kees Kok

November 2014

Allerzielen

Is God niet die stem die alle levende zielen tot verantwoordelijkheid roept? De God voor wie de tranen van een Palestijnse moeder even kostbaar zijn als die van een Israëlische moeder?
Lees de gehele tekst: 141102 - bram grandiaBekijk de orde van dienst: 141102
Bram Grandia

Psalm 90: Taal en Target

In 'n normale wereld zouden beleidsmakers en zorgverzekeraars, lang voordat ze op de mensheid werden losgelaten, de taal van patiënten en uitvoerders van het werk moeten leren spreken.
Lees de gehele tekst: 141109 - alex van ligten
Bekijk de orde van dienst: 141109
Alex van Ligten

Anton Tsjechov (1860-1904)

Je moet God niet vernederen en verlagen tot het niveau van ons begripsvermogen: het zijn uitlatingen van de intellectueel Tsjechov, uiterst kritisch tegen de Russische orthodoxie.
Lees de gehele tekst:
141116 - andré roes Bekijk de orde van dienst: 141116
André Roes

Niet te veel hopen

We worden bemoedigd te wonen onder het woord dat zegt: ‘God bevrijdt’ is ‘elkaar bevrijden’. Niet te veel hopen. Maar wel hopen. Hoop koesteren als een beginsel en vervolgens als een opdracht.
Lees de gehele tekst: 141130 - alex van heusden
Alex van Heusden

December 2014

Het is niet in de hemel

De afstanden die wij dankzij de techniek kunnen overbruggen tussen mensen en tussen planeten wordt steeds groter, maar zij brengen de mensen lang niet altijd dichter bij elkaar.
Lees de gehele tekst: 141207 - kees kok
Kees Kok

Hoop volgens Rosenzweig

Hopen betekent dat je bepaalde dingen tegen alles in en andere dingen helemaal níet gelooft. Uit liefde voor de mensen om je heen en zelfs voor deze wereld met al haar verschrikkingen.
Lees de gehele tekst: 141214 Toespraak Alex van Ligten
Alex van Ligten

Hoop: Jezus van Nazaret Messias?

Hij breekt het brood en zegt
‘brood is mijn lichaam,
Maak nieuwe aarde waar geen honger heerst.’
Huub Oosterhuis

Kerstavond

Zoals je het kerstverhaal niet echt kunt begrijpen als je niet beseft wat er toen in de wereld aan de hand was, zo kun je eigenlijk ook geen kerst vieren, als je het losweekt uit de wereld waarin je nu leeft.
Lees de gehele tekst: 141224 Toespraak Geeske Hovingh
Geeske Hovingh

Kerstmorgen

Misschien moeten we 'Serious Request' met alles erop en eraan, wel zien als een waardige invulling van het aloude Kerstfeest, met het glazen huis op de Grote Markt van Haarlem als kerststal.
Lees de gehele tekst: 141225Toespraak Kees Kok
Kees Kok

January 2015

Schaamte

Schaamte: een intiem deel van jezelf, niet voor de openbaarheid bedoeld, is blootgesteld aan de blik van de ander. De feitelijke of de geïnternaliseerde blik.
Lees de gehele tekst: 150104 Toespraak Colet van der Ven Bekijk de orde van dienst: 150104
Colet van der Ven

Collectieve schaamte

Slachtoffers schamen zich vaak voor wat ze is overkomen. Daders schamen zich vaak niet, al hebben ze daar veel reden toe. Maar daders zijn minstens zo getraumatiseerd als slachtoffers.
Anja Meulenbelt

Esau en Jacob

Ze zijn met zijn tweeën, zoals ieder mens een ander ik heeft, een kant die niet meteen op de voorgrond treedt, maar die er wel is. Je duistere kanten, je verborgen verlangens, of ook: je zachte kant.
Lees de gehele tekst: 150118 Alex van Ligten
Bekijk de orde van dienst: 150118
Alex van Ligten

Aandachtig leven

Aandachtig leven: het is de energie die ons aanspoort diep te kijken en te luisteren. Een lichtstraal in de duisternis die ons in staat stelt waarlijk te zien en onszelf en de ander te bevrijden.
Lees de gehele tekst: 150125 Toespraak Petra Niessen Bekijk de orde van dienst: 150125
Petra Niessen

February 2015

God, alles in allen?

Is God onzegbaar, onuitsprekelijk? Er is veel religieuze geheimtaal en godsdienstig jargon dat die indruk wekt. God is een mysterie - áls hij bestaat, dan aan gene zijde van alle talen.
Lees de gehele tekst: 150201 Toespraak Huub Oosterhuis
Huub Oosterhuis

Boek jij bent geleefd

Deze verhalen kennen ons, ze hebben weet van ons en van wat wij voelen en verlangen. En ze doen wat in onze levens ook gebeurt: ze laten de geschiedenis over ons losbarsten voor we het zelf goed en wel in de gaten hebben.
Lees de gehele tekst: 150208 Toespraak Alex van Ligten
Alex van Ligten

Het evangelie van Marcus

Evangeliën zijn verhalen over Jezus - 'Jesjoea' in zijn eigen, Aramese tongval. Over zijn woorden en werken. Over zijn veroordeling en dood aan het kruis in Jeruzalem.
Alex van Heusden

March 2015

De urgentie van ‘witte plekken’

Er zijn in deze wereld ‘witte plekken’ nodig, zoals dat huis in Kafarnaüm. Plekken waar, vaak tegen alle wetten in, op illegale wijze dus, mensen worden opgevangen die in welke vorm dan ook slachtoffer zijn van het systeem.
Lees de gehele tekst: 150301 - Kees Kok
Kees Kok

De bloedvloeiende vrouw en het dochtertje van Jaïrus

Jezus beantwoordt hier alleen maar dat vertrouwen door de vrouw te zien en te bevestigen dat ze er mag zijn, dat ze recht van bestaan heeft. Verandert de letterlijke aanraking haar wereld, of is het haar eigen kracht, moed, vertrouwen? Is dat het wonder?
Lees de gehele tekst: 150308 - Catherine Verviers
Cathérine Verviers

Brood genoeg voor allen

Als het over de woestijn gaat, horen de oorspronkelijke Joodse verstaanders van de evangelieverhalen daar heel wat in mee klinken. In de woestijn leerde Israël waar het in het leven op aankomt.
Lees de gehele tekst: 150315 toespraak Kees Kok
Kees Kok

Het messias-zijn van Jezus

We zijn al 2.000 jaar verder en kunnen het vrijwel elke dag volmondig Gerard Reve nazeggen: ‘Dat Koninkrijk van U, weet u wel, wordt dat nog wat?’
Bettine Siertsema

April 2015

Eerste paasdag – Wat is volbracht?

Het recht op leven moet worden bepleit, verdedigd en bevochten. Levensgevaar moet onderkend en voorkomen worden. Levenskansen moeten geschapen worden, steeds opnieuw. Vlakbij en tot de uiteinden der aarde.
Huub Oosterhuis

Psalmendienst

Met het oog op al die steden klinkt psalm 48 als een lied van verlangen dat in al die plaatsen de vernietiging wijkt. Stel je voor. We zijn hier om ons dat steeds opnieuw voor te stellen.
Lees de gehele tekst: 150412.Toespraak.Bram.Grandia
Bram Grandia

Verliefd op het visioen

Het duurde maar even, maar het smaakte naar meer. De verliefdheid op een meisje is vertaald in de verliefdheid op het visioen van vrede en gerechtigheid.
Lees de gehele tekst: 150419 Toespraak Alex van LigtenBekijk de orde van dienst: 150419 orde van dienst
Alex van Ligten

Verbeelding

Hedendaagse kunst kan een aanvulling zijn op het ‘wereldmuseum christendom’, en daarmee brengt het de boodschap van de bijbelverhalen dichtbij. Die boodschap is er een van bevrijding, zoals we in het openingslied zongen. En bevrijding is: elkaar dragen. Dat kan ons aanspreken, oproepen om ons leven ook zó vorm te geven en de daad bij het beeld te voegen.
Lees de gehele tekst: 150426 - Catherine Verviers
Cathérine Verviers

May 2015

Het wonder bij Andersen

Geloven, zei Kierkegaard, is door het absurde heen blijven hopen dat alle dingen mogelijk zijn. In sprookjes en de bijbelse geschriften staat dat het wonder kan.
Lees de gehele tekst: 150510 - Andre Roes
André Roes

Pinksteren

Het verhaal van Pinksteren leert dat we ons niet moeten opsluiten en afwachten. Het is opstaan geblazen tegen alle heersende ongeesten. Ook wie vandaag zo roept, wordt vaak meewarig aangekeken.
Lees de gehele tekst: 150524 - Geeske Hovingh
Geeske Hovingh

Het visioen van Paulus

Niets en niemand is bij machte, ons te scheiden van de liefde, waarmee hij ons omringt, in de Messias, Jezus, onze Heer.
Lees de gehele tekst: 150531 - Huub OosterhuisBekijk de orde van dienst: 150531
Huub Oosterhuis

June 2015

Stel de vragen

Zou het de bedoeling kunnen zijn om de bijbel als een richtlijn te kunnen zien met Jezus als voorbeeld, of zou het de bedoeling zijn om te geloven in het feit dat Jezus voor onze zonden gestorven is?
Bekijk de orde van dienst: 150607
Alex van Heusden

Missa Solemnis

Deze Missa Solemnis, deze ‘Hoogmis’, vertelt het verhaal dat onder en achter alle traditionele, katholieke en protestantse vormen van liturgie ligt: Het grote bevrijdingsverhaal van de bijbel.
Lees de gehele tekst: Bekijk de orde van dienst:  150621
Kees Kok

July 2015

Lachen in alle talen – Midzomerdienst

In de bijbelse verhalen werkt god alleen in en door mensen, als adem, als inspiratie, als liefde, als erbarmen, als vuur, meestal een waakvlam, soms aangloeiend tot een grote zee-splijtende kracht.
Lees de gehele tekst: 150726 - Midzomer Kees Kok Bekijk de orde van dienst: 150726
Kees Kok

September 2015

Wat heet God?

De bijbel, die oude bibliotheek waaruit wij van week tot week lezen - de bijbel leert ons deze vraag te stellen: wat functioneert als ‘god’ in deze wereld?
Lees de gehele tekst: 150913 - Alex van Heusden
Bekijk de orde van dienst: 150913
Alex van Heusden

Wat is een Ekklesia?

In de Griekse vertaling van de joodse bijbel, de Septuaginta, is het woord ‘ekklesia’ de weergave van het Hebreeuwse woord ‘qahal’, dat ‘bijeengeroepenen’ betekent.
Lees de gehele tekst: 150920 - Huub Oosterhuis
Huub Oosterhuis

Wat is ‘christelijk’?

Ik weet niet hoe het met u is, maar ik noem mijzelf liever niet ‘christelijk’. Met zoiets moeilijks kan ik mij niet zomaar vereenzelvigen. Ik heb mooi praten, maar een echte ‘christen’?
Lees de gehele tekst: 150927 - kees kok
Kees Kok

October 2015

Deze Wereld Anders #1 – Tinkebell

De wereld móest van dit onrecht weten. Maar ik leerde dat iemand helpen zonder daar zelf beter van te worden, met slechts als motief dat je niet tegen onrecht kan, iets zeer verdachts is.
Lees de gehele tekst: 151011 - Katinka Simonse
Kunstenares Katinka Simonse

Wat geloof ik nog?

Wie is de Jezus die nu ons voor gaat? Niet de Jezus die op aarde rond liep, maar de Jezus die wij ons verbeelden, die nog steeds voor ons uit gaat, als een sirene ons verleidt. Lang hebben wij hem verbeeld als een witte, heterosexuele man, en erg bevrijdend was dat niet. Als we ons Jezus nu eens verbeelden als zwarte vrouw? Als vluchteling aangespoeld op een Grieks eiland?
Lees de gehele tekst: 151025 - janneke stegemanBekijk de orde van dienst: 151025
Janneke Stegeman

November 2015

Allerzielen

Wat in dit requiem opvalt, is dat de dode als het ware zelf voorgaat in de dienst. Dat geeft de nabestaanden de mogelijkheid zich in te leven, ook aan hun eigen dood te denken. Op voorhand.
Lees de gehele tekst: 151101 - Kees KokBekijk de orde van dienst: 151101
Kees Kok

Deze Wereld Anders #2 – Rikko Voorberg

Deze wereld anders heeft woede nodig. Gevoed door de man uit Nazareth. Woede over de dingen zoals ze zijn. En moed om te zien dat ze niet zullen blijven zoals ze zijn. En dat dit van ons vraagt dat we onmogelijke dingen gewoon beginnen te doen. Samen.
Lees de gehele tekst:
Rikko Voorberg

De kinderen van de rekening

1 op de 9 kinderen in Nederland groeit in armoede op. Voor uw informatie: dat zijn er 450.000, van wie driekwart onder de twaalf is - beduidend meer dan tien jaar geleden.
Lees de gehele tekst: 151115 - Geeske HovinghBekijk de orde van dienst: 151115
Geeske Hovingh

Reikhalzen – eerste Adventszondag

Een hert dat reikhalst, doet dat in de regel niet als dat water nog ver weg is, maar als de hals zich uitstrekt naar water dat vlakbij is. Datgene waar wij met reikhalzen naar uitzien, is mogelijk al vlakbij.
Lees de gehele tekst: 151129 - alex van ligten
Bekijk de orde van dienst: 151129
Alex van Ligten

December 2015

De roomskatholieke kerk vandaag en morgen

We leven in rare tijden. Ten aanzien van de rooms-katholieke kerk heerst er een steeds grotere "ignorantia", een verdampende kennis. (Na zijn toespraak beantwoordde Rik Torfs, kerkjurist en rector van de KU Leuven, een aantal vragen van mensen uit de Ekklesia)
Bekijk de orde van dienst:
Rik Torfs

Deze Wereld Anders #3 – Verbinding

Als er dingen moeten gebeuren wil de boel niet in de soep lopen; dán ben ik te porren voor actie. Niet pósitiviteit maar négativiteit is juist mijn bron van inspiratie. 't Moet een beetje pijn doen, het leven.
Lees de gehele tekst: 151213 - sharon gesthuizen
Bekijk de orde van dienst: 151213
Sharon Gesthuizen

Is Jezus de messias?

Wat is een messias? Het woord messias, in het Hebreeuws masjie’ach, in het Grieks christos, betekent ‘gezalfde’. Volgens sommige Joods-messiaanse verwachtingen is de messias van Israël een afstammeling van David, een koninklijke gestalte.
Lees de gehele tekst:
Bekijk de orde van dienst: 151220
Alex van Heusden

De Avond voor Kerstmis

Wees maar niet bang, zong de ster, er is een kind geboren in een beestenstal, hier vlakbij, dat gaat de wereld veranderen, je zult nog eens wat zien. En nog meer woorden die ze niet konden verstaan omdat de lucht ineens vol vogelachtige lichtwezens was die mooi hoog ‘vrede op aarde’ zongen. Dat verstonden ze weer wel, ‘vrede’, dat was wat nog nooit op aarde bestaan had. Wat een lied.
Lees de gehele tekst: 151224 - de avond voor kerstmis 2015Bekijk de orde van dienst: 151224
Huub Oosterhuis

January 2016

Het komend jaar

Laten we dit jaar niet alleen het jaar van het veelkleurige verschil laten zijn, maar ook het jaar waarin we in discussies deze vreugde, het lied en de profetische vergezichten binnen brengen.
Lees de gehele tekst: 160103 - bram grandia
Bekijk de orde van dienst:160103
Bram Gandia

Kierkegaard en de onveranderlijke liefde en trouw van God

Je kunt de bijbel 'op geleerde wijze lezen’, meesterstukjes van ‘beschouwing’ schrijven, en zo zelf buiten schot blijven. Maar toch ‘ben ík het tot wie dat woord gesproken wordt', zegt Kierkegaard.
Lees de gehele tekst: 160110 - andre roesBekijk de orde van dienst: 160110
André Roes

Voorgoed verloren?

Voorgoed verloren blijft alleen staan als een individuele tijdelijke gevoelservaring, tekenend voor de wanhoop die ons in de diepte van het leven kan overvallen. Om uit de diepte te komen, moet je omhoog klimmen, uitzien naar een nieuwe tijd waarin we ‘zachte en onbezwaarde mensen’ kunnen zijn. We weten het niet. We hopen het. Zo sterk dat het geloven wordt. Daarom zijn wij hier.
Lees de gehele tekst: 160117- alex van ligtenBekijk de orde van dienst: 160117
Alex van Ligten

Drie heilige boeken?

"Ismaël, ontkende broeder, ongewenste vreemdeling. Ismaël naar hier gekomen." Volgens islamitische overlevering is Ismaël de stamvader van de Arabische volkeren en is Mohammed een afstammeling van hem.
Lees de gehele tekst: 160124 - alex van heusdenBekijk de orde van dienst: 160124
Alex van Heusden

Hoe beleef ik de islam?

Accepteren, in plaats van tolereren, leidt tot medemenselijkheid vanuit gelijkwaardigheid. Moge God ons allen helpen om die Rechtvaardige Balans te vinden.
Lees de gehele tekst: 160131 - anne dijkBekijk de orde van dienst: 160131
Anne Dijk

February 2016

Deze Wereld Anders #4 – Yassin Elforkani

Na al mijn zoektochten ben ik tot de conclusie gekomen dat de Islam eraan toe is om geherdefinieerd en hervormd te worden. Zoals Huub Oosterhuis dat volgens mij de afgelopen jaren ook in uw eigen traditie heeft gedaan. Hervormen is niet eng.
Lees de gehele tekst: 160207 - Yassin Elforkani
Bekijk de orde van dienst: 160207
Yassin Elforkani

En weer zingen

De bijbel is vanouds een ‘gezongen boek’, eerder een liedbundel dan een studieboek. Hij voelt zich het meest thuis in een levende liturgie. En hij komt pas volop tot bloei in de confrontatie met onze diepste verlangens en hoogste wensen.
Kees Kok

March 2016

Psalm 119

Psalm 119 is een muziekstuk over een goedwillend mens die geraakt is door de woorden van de Thora - en niets liever wil dan die woorden ter harte nemen en volbrengen. Maar kan hij dat? (Korte dienst gevolgd door uitvoering van Psalm 119 o.l.v. Antoine Oomen)
Bekijk de orde van dienst: 160306
Huub Oosterhuis

Deze Wereld Anders #5 – Myrthe Hilkens

Vertwijfeling hoeft niet ter discussie te stellen dat het ene mens het andere mens altijd iets te geven heeft. Materieel, of door een wandeling, een luisterend oor, een les Nederlands.
Lees de gehele tekst: 160313 - myrthe hilkensBekijk de orde van dienst: 160313
Myrthe Hilkens

April 2016

Heb jij mij lief?

Petrus is niet de leerling die Jezus liefheeft, en toch is hij het die gekozen wordt. Omdat hij weet heeft van de barst in zijn bestaan, kan hij ook bij anderen zien dat daar het licht binnen kan komen.
Lees de gehele tekst: 160403 - bettine siertsema
Bekijk de orde van dienst: 160403
Bettine Siertsema

Het loon van de angst

Het loon van de angst is geestelijke verminking, staat in Johannes. Letterlijk staat er: angst heeft straf. De angst ontmenselijkt de ander, en daarmee ontmenselijk je jezelf. Zo straft de angst zichzelf.
Kees Kok

May 2016

Het spook van de werkloosheid

Terwijl wij als dwaze hamsters in onze loopwieltjes ronddraaien, staat een groeiende groep vanaf de zijlijn toe te kijken. Ze zouden wel mee willen rennen, maar wie zet hen in beweging?
Lees de gehele tekst: 160501 - geeske hovinghBekijk de orde van dienst: 160501
Geeske Hovingh

Deze Wereld Anders #7 – Als Mozes had doorgevraagd

Moest ik mijn land verlaten: ik zou blijven.
Stond mijn stad in brand: ik draaide om.
Moest ik mijn kind offeren: ik weigerde.
Zolang jij je niet laat kennen houd ik
benen op de grond, armen om het kind.
Marjolijn van Heemstra

Pinksteren

Het wil ons maar niet lukken scheidsmuren af te breken, grenzen te overschrijden, huidskleur te negeren - kortom, anderen te ontmoeten als mensen; mensen zoals wij. Waarom lukt dat niet?
Alex van Heusden

Fictie over God?

Ik was een kind en heel de wereld was in oorlog.
Maar ik was gerust, veilig geborgen
in het Groot Verhaal
'dat Gij doet lichten over ons uw Aangezicht'
God van mijn vader.
Huub Oosterhuis

June 2016

Slachtofferschap

In een leefbare samenleving hebben slachtoffers ruimte om te spreken over hun pijn, en kunnen ook daders hun verhaal ter sprake brengen. Dat is iets anders dan een gelijkschakeling.
Janneke Stegeman

Vrede voor jou

Er moet ruimte komen voor meer goed nieuws, voor eerlijke berichtgeving. De wereld in al haar facetten, met haar hoogten en diepten, goed en kwaad en met alles wat bemoedigt en verontrust.
Geeske Hovingh

August 2016

Deze wereld – Midzomerdienst

De wijsheid van Prediker en consorten als Jezus Sirach is ervaringswijsheid. En ze weten heel goed dat die wijsheid in deze wereld geen poot aan de grond krijgt. 
Kees Kok

September 2016

Wat wij hier doen

Wij moeten altijd goed op onze woorden blijven passen. Ze moeten opbouwend, troostrijk en bemoedigend blijven. Ook in onze diensten komen mensen vaak voor het eerst.
Kees Kok

De kracht van een Ekklesia

We zijn een huis vol verschillende mensen, dat botst ook wel eens, maar op allerlei ontroerende manieren vormen we weer verbanden met elkaar - onderling dienstbetoon, zoals dat er zo mooi staat.
Geeske Hovingh

October 2016

Afwijzing van de Naam

Zeggen dat de Naam over je is uitgeroepen, betekent: dat je die Naam aanvaardt als je levensbeginsel, je uitgangspunt, de weg die je gaan wilt. Dat betekent dan: dat je lankmoedig en vol ontferming zou willen leven. Niet vanuit het onrecht dat je is aangedaan.
Huub Oosterhuis

De tent der ontmoeting

In het Franse Calais, midden in het geïmproviseerde vluchtelingenkamp aldaar, staat iets als een kerkje - niet gemaakt van acaciahout of van ramshuiden rood geblakerd, maar van bordkarton, met daarop een staketsel dat een dak suggereert en daar weer bovenop een kruis. Je zou ze, die migranten daar, in de modder, mensen zoals wij, iets heel anders toewensen: een prachthuis op Groene Heuvel, waar zij allen kunnen wonen.
Alex van Heusden

Jericho: Fort Europa

Beter is het te zoeken naar een nieuw gebouw, dat in de plaats moet komen van het fort. We zoeken een nieuwe behuizing, als samenleving, als gemeenschap, als individu. Iets dat beter werkt, effectiever dan iets dat goed op slot kan, met dikke muren, sloten en ketens. Iets wat niet uit angst opgetrokken wordt, maar op vreugde en vertrouwen stoelt.
Alex van Ligten

Bevrijding uit angst

Janneke vertelde over haar bezoek aan de voorstelling van hoogleraar psychiatrie en angstspecialist Damiaan Denys en Alex gaf al improviserend uitleg bij het gelezen bijbelfragment over de terechte angsten van Saul.
Alex van Heusden en Janneke Stegeman

November 2016

Oecumene met de Islam

Abraham wordt opgeroepen een weg te gaan, de lange weg van de menswording. De tocht naar een samenleving die aan alle mensen een veilig en bewoonbaar huis moet bieden, moeten we samen gaan. Het lukt niet zonder een politiek van vertrouwen – die ervan uitgaat dat we van elkaar zijn, en ook niet zonder een religie van vertrouwen – die er vanuit gaan dat we aan elkaar gegeven zijn.
 
Janneke Stegeman

Wij willen een Koning. De roep om een sterke man

De leerlingen vragen hem: Ga jij dan het koningschap in Israël herstellen? Het antwoord van Jezus is ontwijkend: dag en uur zijn aan de Vader. Maar de strekking is: geen koningschap meer, maar ‘heilige geest’. Die woorden verwijzen naar een ander soort bewind, een andere opzet van menselijke samenleving. Enkel in de geest van broeder- en zusterschap en onderlinge solidariteit kan vrijheid, recht en vrede ontbloeien. Laat die geest koning zijn, de geest van de Thora. Is dat denkbaar? Toen dachten ze van wel, die Jezus-volgelingen.
Huub Oosterhuis

Bevrijding uit racisme

Goed. Maar wat kan ik doen, wordt mij vaak gevraagd. (…) U kunt een gesprek aangaan met de ‘ander’, en actief zoeken naar gemeenschappelijkheden – u zult merken dat de ‘ander’ meer op u lijkt dan mogelijk verwacht. U kunt moed tonen, en u uitspreken wanneer u zelf iets meemaakt. U kunt solidair zijn, de hand in eigen boezem steken, de blik naar binnen keren.
Sinan Çankaya

Saul en David


Er zijn bedrijven waar dat gebeurt en waar het goed gaat. Waar mensen zich serieus genomen en gewaardeerd voelen en niet door de wegwerpmentaliteit van de leiding tot boze blanke mannen en vrouwen gemaakt worden. Er zijn verbanden waarin mensen erin slagen besluiten te nemen en hun plannen zo in te richten dat ook degenen die zich er niet een-twee-drie in kunnen vinden toch con amore meedoen. Er zijn gezinnen waarin goed wordt samengeleefd, waar niemand zich gekleineerd of gemanipuleerd weet.
Maar dat zijn bedreigde kleine eilandjes. De hoofdstroom van onze cultuur is gebaseerd op een machtsdenken waarbij de winnaar, ook al is het maar met één stem verschil, met veel meer winst op alle terreinen gaat strijken dan hij verdiend heeft.
 
Alex van Ligten

December 2016

David in al zijn facetten

Het bijbelverhaal leert dat David zich ter verantwoording liet roepen. Hij erkent dat hij het zelf gedaan heeft en hij neemt de verantwoordelijkheid voor zijn daden op zich. Hij wentelt het niet af op anderen, hij draagt het zelf. Daarom ook verontschuldigt hij zijn verblinde zoon – het is alsof hij weet en erkent dat niet Absalom zelf de eerste schuldige is. En hij drinkt de beker tot op de bodem. In die bereidheid om zijn schuld te dragen, om eraan te lijden en alle gevolgen onder ogen te zien, is David het prototype geworden van de mens die zich bekeren kan.
Huub Oosterhuis

Zoon van David?

Hoe Jezus ook allemaal genoemd mag worden, zeker is hij een zoon van Maria. Over haar afkomst is niets bekend. Zij heeft geen stamboom, geen geslachtslijst. Zij lijkt alleen te bestaan als de vrouw van Jozef. Maar wat is dan haar plaats daar aan het eind van heel die geschiedenis van verwekkingen?
 
Kees Kok

Bevrijding uit Hebzucht

Wij leven in een wereld, waarin talloze mensen op zoek zijn naar geld en goed, als het enige echte doel in hun leven. Veilig in de comfortzone van het kristallen paleis. De rest van de wereld, mondiaal, vluchtelingen, oorlogsslachtoffers, en nationaal, al die mensen, heel veel ook in Rotterdam, die sociaal worden uitgesloten, jammer dan. Die zoeken het zelf maar uit. Ik hoop van harte, dat die situatie – en ik hoop ook de uitslag van de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten en Brexit - aanleiding zijn voor een gezamenlijke zoektocht naar een nieuw Europa en nieuw Nederland. Voor bezinning en gesprek over die essentiële vraag: wat zoek ik, wat zoeken wij eigenlijk in het leven, in Europa, in Nederland?
Dick Couvée

De Avond voor Kerstmis

In dat verhaal zijn de belangrijkste rollen weggelegd voor kleine mensen - arme herders, een timmerman, een jong meisje en een kind dat ligt in een voederbak. Daarmee wordt uitgedrukt dat deze koning niet vanaf een gouden troon zal regeren, maar vredevorst zal zijn in een wereld die de hunne is (...)  En het verhaal gaat verder (...)  zo is hij een ware zoon en erfgenaam van de oude verhalen van uittocht en bevrijding, ooit begonnen bij Abraham. Hij laat ons zien dat al die woorden van gerechtigheid niet te hoog zijn gegrepen, nee, ze zijn te doen.
Geeske Hovingh

January 2017

Uitvaart en afscheid van Céline Meulman

Oudejaarsdag 2016 overleed ons erelid Céline Meulman-Depoortere. Op 8 januari namen wij tijdens een indrukwekkende dienst afscheid van haar. Maandag 9 januari vond de bijzetting in het graf van Loe plaats op Zorgvlied
Huub Oosterhuis

Bevrijding uit vooroordelen

Dit is dus wat we kunnen doen: onderkennen dat we vooroordelen hebben. Onderzoeken waar ze vandaan komen. En bedenken hoe je er mee om wilt gaan, zeker als je naaste niet altijd degene is die het meeste op je lijkt. We ontmaskeren onszelf en elkaar, met liefde. We moeten er, net als die Samaritaan, soms vuile handen bij maken. We moeten van ons paard afstappen. En misschien komt er dan ook de dag dat we bedenken dat barmhartigheid heel goed is, maar nog niet voldoende.
Anja Meulenbelt

Jozia en het hervonden boek

Een kleine mooie revolutie, een kleine mooie ritselende revolutie. Niet één grote, sterke man (M/V), niet uit alle macht, met alle geweld, maar klein, mooi, ritselend. Beseffend dat ze al plaats heeft, die revolutie, op tal van momenten en tal van plaatsen, in de geesten en de daden van mensen die liefde bewijzen aan anderen, aan elkaar. Die elkaar bijstaan en elkaar door de donkere nachten heen helpen. In alle goede woorden die gesproken worden, in alle geduld dat opgebracht wordt, alle genade betoond, alle ontferming bewezen. Liefde en bevrijding van de daken geschreeuwd.
Dat allemaal en nog veel meer.
Alex van Ligten

Herdenken en vergeten

Elk verleden, nationaal evengoed als individueel, heeft bladzijden die niet lelieblank zijn, periodes of gebeurtenissen die we liever bedekt houden, maar die we vroeg of laat toch beter onder ogen kunnen zien, hoe pijnlijk ook. Niet om ons te wentelen in negatieve gevoelens, maar om er lering van te trekken.
Bettine Siertsema

February 2017

Godsverwarring

Rispa begrijpt het niet. Een god die met ‘bloedschuld’ werkt is geen bevrijder, maar een doodsgod. De god van David kan niet de god van Mozes zijn. Er moet in de loop van de geschiedenis een persoonsverwisseling hebben plaatsgevonden. Rispa begrijpt dat niet, maar wéét dat wel. Zij doet wat ze van de god van Mozes geleerd heeft: ontferming, trouw tot in de dood. Zij doet dat tegen David, tegen de god van koning David in.
Huub Oosterhuis

Spraakverwarring

Haat is een verticale aangelegenheid, gegrond op absolute, keiharde, bakstenen zekerheden. Wie twijfelt, wie nauwkeurig wil zijn, kan niet haten, haat is onnauwkeurig, het doet alle verschillen vervagen en scheert hele volksstammen over een kam, ziet alleen nog ‘wij en zij’, maakt mensen als individuen onzichtbaar. Ze worden gelijkgeschakeld, pasklaar gemaakt voor gebruik, zoals bakstenen in hun mallen.
Kees Kok

March 2017

Nieuwe hemel, nieuwe aarde

Wij zijn het die de droom moeten leven. Er handelend vorm aan moeten geven. Het zijn onze handen die moeten reiken en strelen, onze stemmen die moeten protesteren, troosten, zingen. Het is aan ons om dat vuur van visioenen brandend te houden, niet afgestompt te raken door de zorgen van alledag, niet moedeloos te worden van alles van wat mislukt tussen de ene en de andere mens, tussen de ene en de andere groep, ons niet te laten intimideren door cynici en makelaars in angst. Wij zijn het die de schepping mogen voltooien. En we kunnen het omdat het onze bestemming is. Omdat wij daartoe geschapen zijn.
Colet van der Ven

Van revolutie naar dictatuur

Mensen tegen elkaar opzetten en uitsluiten. Haat en demagogie. Categorieën creëren. Dat is wat Konstantin Paustovskij zag op 12 maart 1917 en in de jaren daarna. ‘Wij’ tegenover ‘zij’. Maar wie zijn ‘wij’ en wie zijn ‘zij’? Al die boze mensen in dit land die hun angst en onzekerheid, hoe begrijpelijk ook, ventileren op vreemde anderen. En hoe dat wordt aangemoedigd en gerechtvaardigd in de hoogste politieke echelons. Er staat het nodige op het spel, woensdag aanstaande, 15 maart 2017, en nog lang daarna.
 
Alex van Heusden

Bevrijding uit verslaving

Want wat mij betreft is iedereen zo’n profeet die geroepen wordt om te gaan naar een punt waar hij liever niet wenst te zijn, vanuit zijn veiligheidsoverwegingen omdat hij juist op dat punt geen enkele referentie meer heeft. En juist op dat punt op niemand kan vertrouwen. Precies op dat punt wordt zijn uniciteit aangesproken. En wat is er enger dan dat je uniek bent, dat je bent zoals je bent, zonder dat je hoort bij een groep of bij een club, bij een gemeenschap. En het wonderlijke is dat wanneer je je uniciteit volgt, dat je dan opeens blijkt toegetreden te zijn tot een gemeenschap.
Hans Kortweg

Ruth

Het laat zich verklaren door dat prachtige woordje geer, Hebreeuws voor vreemdeling én gast. Dat gaat terug, zeggen de geleerden, op de nomadentijd van het volk. In de dagen van Abraham, Izaäk en Jacob was het ontvangen van vreemdelingen een levensnoodzakelijkheid. Iemand wegsturen van de bron waarbij jij je tenten had opgeslagen, betekende dat je hem de dood instuurde. Dus de vreemdeling is je gast.
Alex van Ligten

Alternatieve feiten

[een onderbreking in de luisterversie - na anderhalve minuut, er ging een brandalarm af]
 
Er is jou verteld, mens, wat goed is. Wat vraagt JHWH anders van jou dan recht doen, solidariteit, vriendschap en nederig te gaan met jouw God?
Dat zijn prachtige woorden, de bekendste van Micha. Maar de praktijk is vaak zoveel weerbarstiger. Dat er in de wereld van politiek en macht gelogen wordt, weten we, maar ook wijzelf zijn niet onschuldig, produceren ook wel eens alternatieve feiten. Wie is er nooit in de valkuil van het vooroordeel gestapt? Hoe vaak blijkt een verhaal dat je als zoete koek slikte, veel meer nuance te kennen dan je dacht?
Geeske Hovingh

April 2017

Pasen

Luz is Spaans voor licht. Deze Middeleeuwse Joodse legende stamt uit Spanje, uit de bloeitijd van de Joodse en de Islamitische filosofie aldaar. Maar er is een dubbele bodem in  het verhaal. Het is ook een ‘midrasj’, schriftuitleg. Luz is ook de naam van de plek waar die beroemde scène in Genesis zich afspeelt van Jakob die in zijn dromen een ladder ziet staan die reikt tot in de hemel, en waarlangs engelen afdalen en opstijgen.
Kees Kok

Waarover zingen wij

Zingen tegen, tegen deze wereld, is roepen om een nieuwe aarde. Dat is de roeping van een kerkelijke gemeente, een Ekklesia. Als wij haar niet meer zingen, zal zij niet komen. Als wij haar niet meer indenken - als wij die geestelijke oefening in verbeeldingskracht en hoop niet meer volbrengen, zal zij niet komen. Zolang wij zingen is zij komende.
Huub Oosterhuis

May 2017

De poëzie van Ida Gerhardt

‘Hun liefde en hun veten/ gaan niet meer in mij om. / Er bleef alleen het teken: brandmerk en adeldom. / Als een fossiel in zwarte lei. / Zij slapen. Eeuwen diep in mij.’ Het verleden, zo zegt het gedicht, ís er, en is er ook weer niet. Met de wonden uit het verleden omgaan, is een levenskunst. Je moet ze zo ver open houden dat je ze kunt verzorgen, om ze daarna te laten dichtgaan. Wat je zeker niet moet doen is je wonden, in dwangmatig zelfbeklag, wijd openhouden en ze telkens opnieuw aan anderen laten zien. Dan gaan ze zéker niet dicht. En: er is soms iets van buiten jou nodig om je van die donkere, die zwaarte, die zwaarmoedigheid te bevrijden, een licht van buiten, van een ander, van iets anders. Je kunt je niet aan je eigen haren omhoogtrekken. 
André Roes

De leer van Jezus

Dus de doop als voorwaarde voor zondevergeving. Goed degelijk christendom – een dwaalleer van jewelste. Want het staat hier helemaal niet zo. Die doop is er het teken van dat je je omkeert tot, náár, de vergeving van zonden. God gaat jou je zonden niet vergeven als jij je doopbewijs (...) laat zien, maar je wordt opgeroepen je om te keren tot die vergeving van zonden waarmee God al op je staat te wachten, als de vader op zijn verloren zoon in de gelijknamige gelijkenis. 
Je moet je omkeren van de dwalingen jouws weegs en dan loop je in de goede richting, recht op het nieuwe leven af van vergeving, verlossing, liefde.
Alex van Ligten

De leerlingen van Jezus

Als wij ons, hier bijeengekomen, ekklesia noemen, ‘leerlingen van Jezus’, weten wij ons geroepen, heel concreet, om mee te werken aan opvang en begeleiding van vluchtelingen - daar kun je ook je levenswerk van maken. Om misverstanden, vooroordelen en scheldpartijen te bestrijden, en zo scheidsmuren af te breken - niet ‘wij’ hier tegenover ‘zij’ daar, niet ‘wij’, christenen, dus messiaanse mensen, tegenover ‘zij’, moslims.
Alex van Heusden

Navolging: wie het niet met me eens is, die volge mij

Lukas vertelt het verhaal van een gemeenschap die sterk genoeg moest zijn om vervolging aan te kunnen, en zelfs groeide. Ondertussen leeft er in het Christendom altijd iets voort van die idylle als meetlat. Het heeft een hoog: hier-is-het-niet-gehalte, een hoog afbrand risico ook, want je leeft met een doel dat onhaalbaar is. Al te hooggestemde idealen kunnen bedekkend en fnuikend werken. Ik vraag me dus af: is het eigenlijk wel iets om naar te verlangen, dat type gemeenschap? Ik geloof eerder in een gemeenschap die leeft met idealen, zonder die of zichzelf te idealiseren, en zonder naar eenstemmigheid te streven. 
Janneke Stegeman

Met ontferming bewogen. Individu, massa en gemeente

Wij kunnen onze individualiteit inbrengen in een gemeenschap en daarmee van ondeelbaar individu uitgroeien tot een mededeelzame persoonlijkheid, een rol spelen. Zo kunnen wij onze wanhoop om deze wereld, onze eenzaamheid, onze depressie overwinnen. Die gemeenschap kan je familie zijn, je vriendenkring of je gezin, je club of je gemeente. Meestal verschillende gemeenschappen tegelijk. 
Kees Kok

June 2017

De geest van waarheid – Pinksteren

En dan kun je eindeloos twisten over wat dan de enige ware Heilige Schrift is, maar in al die geschriften gaat het er uiteindelijk om hoe wij mensen het menselijkst met elkaar zouden kunnen leven. 
Kees Kok

Slotakkoord

Die tweeslag van donker en licht valt precies samen met wat deze Ekklesia wil zijn: aan de ene kant een plek waar we niet schromen de vinger op de zere plek te leggen, misstanden aan te kaarten en aandacht te vragen voor de misdeelden in deze wereld: vluchtelingen, armen, verslaafden, opgebrande mensen. Maar dat is onlosmakelijk verbonden met die andere kant waar bemoediging de ruimte krijgt, waar we op zoek gaan naar verhalen die laten zien dat het kan: opnieuw geboren worden, samen werken aan een rechtvaardigere wereld waarin niet het eigengewin maar de zorg voor elkaar de boventoon voert.
 
Geeske Hovingh

July 2017

Midzomerdienst

Bijbels gesproken is elke mens vlees. En alle vlees is gras - gras verdort, een bloem verwelkt. We zijn ons lichaam, wij mensen - zonder lichaam zijn wij niet; hoe zou een ziel het zonder lichaam moeten stellen? Onze lichamen leven en zo komt het dat wij leven, met alles wat ons tot mensen maakt: lachen en wenen, denken en voelen, liefhebben, strelen, werken en rusten, elkaar vergeven als dat moet. Maar onze kracht, dat wat ons in leven houdt en doet ademen en in beweging zet, is ook onze zwakte. We zijn brekebenen, kwetsbaar, weerloos, nietig, vatbaar voor ziektes, aan beperkingen onderhevig - en ten slotte wacht ons de dood. Zo is het organisch geregeld. Door wie of wat? Wie het weet, mag het zeggen.
Alex van Heusden

September 2017

Water in de woestijn

Herkent u dit? Innerlijke slavernij. De macht der gewoonte omdat je niet de moed kunt opbrengen je leven anders in te richten, terwijl je daar, als je afdaalt in jezelf, innig naar blijkt te verlangen. Doffe berusting, het is zoals het is, het kost te veel moeite om jezelf opnieuw uit te vinden. Toch maar proberen, angst en twijfel weerstaan, opbreken en gaan, van bitter naar zoet.
Alex van Heusden

Profetie: de toonsoort van de Schrift

Je kunt wel heel hard en vroom roepen: ‘de tempel, de tempel des Heren is hier’, of zoals onlangs nog in deze tempel, je beroepen op de joods-christelijke waarden die ons land al eeuwen zouden kenmerken, uiteindelijk komt het erop aan dat je ´recht doet van mens tot mens, dat je vreemdeling, wees en weduwe niet onderdrukt’. Profetie is ook niet moeilijk,  geen geheimtaal, geen waarzeggerij, je kunt haar een op een vertalen naar vandaag.
Kees Kok

October 2017

Profeten van nu: racisme

Iemand die publiekelijk gênante vragen stelt en de confrontatie aangaat met orthodoxie en dogma. Zo omschrijft Edward Said een publieke intellectueel. Je zou zo iemand ook een profeet kunnen noemen. Gloria Wekker is geïnspireerd door Saids woorden en vult aan: die confrontatie komt niet voort uit wraakgevoelens, maar uit bezorgdheid en affectie.
 
Er is een lange traditie van mensen die de confrontatie aangingen met macht en onrecht. Mozes bijvoorbeeld. Hij ging naar Farao en sprak: 
Zo spreekt JHWH, de God van Israël: ‘Laat mijn volk vrij gaan.’
Gloria Wekker

Over God

Over God zal het gaan. Wie is God? Wat is God? Hoe kan God ter sprake komen, op een zinnige en herkenbare manier?
Huub Oosterhuis

Goede woorden spreken

Als wij ‘God’ zeggen, laten we dan afspreken dat we aan gerechtigheid, geluk, vrede, liefde denken, en dat we onze geest daardoor krachtig laten worden.
Alex van Ligten

Omkeren

Willen we de ondergang afwenden, dan zullen we toe moeten naar een sfeer die alles en allen omvat. De hele wereld. Een wereld, voorbij aan de klassieke onderscheidingen tussen het eigene en het vreemde, tussen vriend en vijand.
Colet van der Ven

Hervorming als blijvende noodzaak

Elke reformatie, van die van koning Josia tot die van Luther en Calvijn en van alle hervormers van de eeuwen daarna, draait om de herontdekking van de bijbel als boek van bevrijding, vol ‘woorden van liefde, genade, verbond’, woorden die het leven doen bloeien, niet verwelken. 
 
Kees Kok

November 2017

Het woord is niet te hoog

Vanaf het moment dat je je laatste verzet opgeeft en het er dan maar op waagt, is er toekomst en stroomt het leven weer verder.
Henk Baars

Geroepen zijn

Vrijheid betekent ook onzekerheid. Maar we hebben een richtsnoer aangereikt gekregen, we kunnen ervoor kiezen ons te laten inspireren en aansturen door een visioen.
Bettine Siertsema

Vergeven

Als vader zeg ik: vergeven, het zal wel moeten! Om de boel bij elkaar te houden, verder te kunnen. Vergeven is, voor een deel althans, ook gewoon een discipline. Een paar regels: maak zo snel mogelijk een eind aan een ruzie, voordat het kwaad groeit en gaat woekeren.
André Roes

Vergeten

Dat je vergeten wordt, dat niemand jou meer weet, kent, roept, dat is een soort oerangst. Vallen in een duistere diepte, opgaan in het niets. Dromen we zulke dingen, dan zijn het erkende nachtmerries.
 
Alex van Ligten

December 2017

Profeten van nu: armoede

De profeet Amos leert ons dat het erop aankomt op te komen voor armen. Wie zich verliest in de spirituele zaken van het leven, maar de armen niet ziet en geen recht doet, verliest het contact met waarom het gaat in het leven, of zoals je wilt: om Wie het gaat.
 
Arjan Vliegenthart

De Messias en het licht

Al die heilige, hele, onverdeelde mensen van alle tijden, religies en culturen vormen samen het contragewicht, de tegenbeweging tegen het kwaad.
 
Kees Kok

De moeder van Jezus

Wij scheppen de mythe van het meisje Thora én van de koningin des hemels die de maan bestiert en de loop der sterren ten goede leidt - wij kunnen niet zonder, blijkbaar, zomin als wij zonder sportheldinnen kunnen en zingende sterren.
Huub Oosterhuis

De avond voor Kerstmis 2017

'De wereld buitensluiten, dat is niet wat wij willen en mogen doen, thuis niet en in de kerk niet.'
Bettine Siertsema

January 2018

Voorbeden

Wij komen hier om vertroosting te vinden. Ik weet niet wat ieder van ons overkomt, overkomen is, overkomen zal. Niets weten we. Maar we komen ook om ‘vertroosting bij voorbaat’: dat wij staande blijven in de beproeving.
Huub Oosterhuis

Weefsels van verhalen

De bijbel is geen geschiedenisboek, al wordt hij door velen nog steeds zo gelezen, als een feitenrelaas. Het is literatuur, een weefsel van verhalen, één Groot Verhaal. Goede literatuur bestaat bij de gratie van de herkenning - dat wij onszelf er al lezend in terugvinden.
Kees Kok

Die komen zou..

Over macht gaat het, machtsmisbruik en machteloosheid. Het evangelie is ervan doortrokken. Lukas spreidt een even grote hekel ten toon als het gaat over koningen en heerschappen die heerschappij voeren als in alle bijbelboeken vóór hem gebeurt. 
Alex van Ligten

Beproevingen

De Thora leert: als mensen delen met elkaar, is er brood genoeg voor iedereen en hoeft niemand gebrek te lijden. Wij mensen kunnen dat voor elkaar krijgen, kunnen leren delen. Er is geen wonder voor nodig om te zorgen dat wereldwijd geen mens nog sterft van de honger.
Alex van Heusden

February 2018

Van wie is het Woord

Van wie is het woord? Wie is zo hebzuchtig zich het woord toe te eigenen als een onvervreemdbaar bezit in het opiniecircus waarin wij leven? Hoe praten we met elkaar?
Joost Baars

Het gouden kalf

Geld, hebzucht, een perfect uiterlijk, seks, macht, verslaving. Die menselijke natuur die ons terug duwt naar de vleespotten, weg van de woestijn van beproevingen, weg van de weg naar de vrijheid. Terug in slavernij, naar het schijnbaar veilige houvast, de vreugdeloze, perspectiefloze zekerheid.
 
Colet van der Ven

‘Geef aan de keizer wat van de keizer is’ – Tussen realisme en utopie

Wij lijden niet onder de onderdrukking van een wreed regime, maar wel hebben we soms het gevoel vast te zitten in een systeem dat we niet willen, maar waar we ons niet aan kunnen onttrekken.
Bettine Siertsema

March 2018

Profeten van nu: over klimaatverandering

In de serie ‘Profeten van nu’ sprak René ten Bos, Denker des Vaderlands, over de betekenis van religie en het denken over God in relatie tot ecologie en klimaatverandering. Nu te beluisteren.
René ten Bos

De harmonie der sferen

Hoe bewaak je je ziel? Door de woorden over wat goed is en wat slecht, wat tot leven strekt en wat naar de dood leidt, in je hart te bewaren, ze niet kwijt te raken, ze door te geven aan je kinderen.
Kees Kok

Onder de Wereld

Er gebeuren onvergeeflijke dingen, en er zijn zaken die alleen te vergeven zijn door de direct getroffenen, niet door gelovige zielen die hun zinnen laten beginnen met: ‘Maar je moet toch...’
 
Alex van Ligten

Nieuwe dag. Nieuwe tijd

Twee nieuwe leden van het liturgisch team stelden zich aan ons voor: Mirjam Rigterink en Bart-Jan van Gaart in de vorm van een gesprek, waarbij Alex van Heusden hen enkele vragen stelde.
 
Alex van Heusden in gesprek met Mirjam Rigterink en Bart-Jan van Gaart

April 2018

Pasen

Het is dag een, elke week weer, eigenlijk is elke dag de eerste. Je angsten zullen verdwijnen. Je komt uit de diepte. Wat zwak is, is in wezen krachtig. De laatste wordt de eerste, wat arrogant hoog gezeten is wordt neergehaald, de dove zal horen, de blinde ziet, de steppe zal bloeien, de dode leeft.
Alex van Ligten

Niet hier is hij

Altijd dreigt de desillusie, de resignatie, de capitulatie. En is dat niet precies de reden waarom wij van week tot week bijeenkomen om ons te laten ompraten en bijpraten, om onze slome harten te laten reactiveren en het brood te breken, als ritueel van solidariteit?
Kees Kok

Jakob verhief zijn voeten

Als vertaler van bijbelteksten sta je in een traditie van eeuwen en eeuwen. Daar hoef je niet beduusd van te raken, het stemt wel tot nederigheid. Want je weet: elke vertaling, ook die van jou, is een voorlopige.
Alex van Heusden

May 2018

De toren van Babel

We bouwen aan de toren van Babel, en die is al vele malen hoger dan die van drie millennia geleden op de vlakte van Sinear. Daaraan geven we onze beste krachten. Op die weg zullen we voortgaan, naar beste kunnen, naar beste weten.
Mark Wildschut

Geef vrijheid door: verzet

De mens heeft een eigen verantwoordelijkheid. Gehoorzaamheid hangt in de bijbel altijd samen met recht doen. Ontzag hebben voor de God van het leven, betekent ‘nee’ zeggen tegen de machten van de dood.
Bram Grandia

In geuren en kleuren

Alle tegenstand en tegenwerking van de religieuze officials heeft niet kunnen verhinderen dat in de synagoge juist het Hooglied dé vaste lezing werd op het belangrijkste feest van zowel Joden als christenen: Pesach, Pasen. 
Alex van Ligten

Pinksteren

Wie verlangt niet naar wijsheid, goede raad, zuivere, menselijke maat en troost in deze tijden van onwijsheid, radeloosheid, van mateloze welvaart die maar meestijgt met de zeespiegel, en bij alle wereldleed?
Kees Kok

Onzichtbare levens


De toespraak behelst het verhaal over Onzichtbare levens, het boek van fotograaf Adriaan Backer en Colet van der Ven over mensen aan de rand van de samenleving die extra gestigmatiseerd worden vanwege hiv of aids.
 
Colet van der Ven

June 2018

Geboren zijn is vreemd geluk

Ik denk dat velen van ons hier op zondag bij elkaar komen om tegenwicht en tegenstem te vinden, innerlijke tegenkracht te vinden bij elkaar, en om deel te krijgen aan het grote bijbelse verhaal, dat soms boven alle verwikkelingen uit doorbreekt naar een visionair moment van eenvoud, eenvoudige liefde.
Huub Oosterhuis

Ontmoeting

Ik wens ons een stad waarin we elkaar ontmoeten. Waarin we ons, met vallen en opstaan, heen weten te worstelen door ons ongemak met wat ons vreemd is. Door onze angst voor wie we niet kennen.
Mirjam Rigterink

July 2018

Midzomerdienst

Qohelet is een wijze leermeester in Israël. Hij zegt dingen waar je het zonder meer van harte mee eens kunt zijn, maar wisselt ze af met uitspraken die om tegenspraak vragen.
Alex van Ligten

September 2018

Zonder liefde ben je nergens

De vraag zou moeten zijn ‘wie bevrijdt ons van de hysterie’ want de mondiale ontwikkelingen zijn in belangrijke mate wat ze zijn en laten zich niet tegenhouden. Je kunt een rivier omleiden, kanaliseren, een dam opwerpen om het water wat langer vast te houden, maar droogleggen kun je hem niet.
Bart-Jan van Gaart

Een onbekende god

Meten is weten en onbekend maakt onbemind. Het staat wel mooi en het is natuurlijk meer dan terecht als je toegeeft dat je iets niet weet, maar juist bij de zaken van godsdienst en geloof moet je daar niet meteen mee komen. Anders lijkt het erop of je je verstand al bij voorbaat uitschakelt. Eerst kijken hoever je komt met weten en kennen, en dan vaststellen waar het ongeveer stokt.
Alex van Ligten

Over gemeenschap

Een huis van gemeenschap. Ekklesia - noemen we onszelf. Daar zit het Griekse werkwoord kaleô in, roepen. Ek-kaleô: uit-roepen, in de zin van: iemand ergens uit roepen. Of: iemand oproepen, iemand uitnodigen. Waaruit worden wij dan weggeroepen? En waartoe opgeroepen?
 
23 september 2018 - Mirjam Rigterink
 
 
Mirjam Rigterink

October 2018

Driestromenland (1/5)

‘Abrahamitische religies’ worden ze wel genoemd, Jodendom, christendom en islam. Ze hebben in Abraham een gemeenschappelijke oorsprong, die drie van Driestromenland, ze zijn aan elkaar verwant, familie als het ware, zusjes of broertjes of neefjes - Kwik, Kwek en Kwak. Maar zo eenvoudig ligt het niet, ze zijn alle drie geboren uit complexe historische processen vol conflicten en veel vergoten bloed.
Alex van Heusden

Mijn God is groter! (Driestromenland 2/5)

Het omstreden verhaal van Abraham (of Ibrahim) en het offer van zijn zoon wordt gelezen. Ik zal mijn persoonlijke reis delen waarin ik weinig heilige huisjes overeind laat, God ontmoet ver voorbij de grenzen van religie, de islam en christendom met elkaar verbind, maar vooral laat zien hoe ik telkens opnieuw moest leren loslaten om juist dat te vinden wat er toe doet.
 
10 oktober 2018 - Mounir Samuel 
 
 
 
 
Mounir Samuel

Ver weg dichtbij (Driestromenland 3/5)

De interreligieuze dialoog is echter meestal ook een hele veilige, saaie dialoog. Heikele onderwerpen worden vermeden. Niks mis mee natuurlijk. Maar leren we de ander op deze manier eigenlijk wel goed kennen? Als we ons hart niet laten spreken, kunnen we dan ook elkaar wel echt ontmoeten?
 
18 oktober 2018 - Enis Odaci 
Enis Odaci

Licht voor onze ogen (Driestromenland 4/5)

Menno ten Brink

Meerstemmige psalmen (5/5 Driestromenland)

Psalm 73 zingt voor ons dat het goed is om de werkelijkheid te zien. Om je inderdaad af te vragen of het ooit goed komt, om maar even te denken dat we aan de rand van de afgrond staan. Dat is het bewijs dat je goed gekeken hebt.
Gerard Swüste

November 2018

Allerzielen

Onze levens zijn vol anderen, vaak te veel - niet bij te houden. Ongezochte contacten die soms intens worden, plotselinge vriendschappen, langzame of plotselinge vervreemdingen. Je ontmoet een man, een vrouw. Je bent geboeid - maar het komt er niet van elkaar te leren kennen: een vluchtige aanraking, een dagdroom; het dendert verder, het leven, alles, hét.
Huub Oosterhuis

Moed

Moed wordt vaak ten onrechte geassocieerd met vrij zijn van angst, maar moed is juist de confrontatie aangaan met de angst - voor pijn, afwijzing, intimidatie, tegenslag, ontberingen - om het geweten te volgen.
Colet van der Ven

Zonder papieren

Op al die plekken waar recht gedaan wordt, of je nu bekend bent of vreemd, met of zonder papieren, hier of thuis – op al die plekken gebeurt God. Daar komt Hij tevoorschijn als het eerste licht van de morgen.
Geeske Hovingh

Handen en voeten

In de woestijn, waarin de bevrijdingsbeweging zich bevindt, wordt de schoonheid zichtbaar gemaakt die ons te wachten staat.’ Die woestijn is deze wereld waarin wij leven. En we hopen en verlangen op onze beste momenten naar iets beters, we willen geen vrede sluiten met het bestaande, want deze bestaande orde is wanorde.
Alex van Ligten

December 2018

De dood van Mozes

Dat volstrekte visioen van een goed wijd land, een nieuwe wereld, dat is alleen te dragen, dat kan alleen geloofwaardig worden uitgesproken, als je er volstrekt op vertrouwd dat de God van dit visioen bij jouw mond zal zijn, of in een ander bijbels beeld: dat zijn geest je niet zal verlaten.
Huub Oosterhuis

Jozua en Jericho

Jericho was en is overal waar muren en torens, forten, forums en vrijheidspartijen worden opgericht om de ander te weren. En zijn muren zitten diep in het onderbewuste van tallozen overal ter wereld, als afweer tegen ieder die anders denkt, gelooft, leeft: de Jood, de moslim, de christen, de homo...
Kees Kok

Samuel

Niemand van ons wil oorlog, ieder van ons wil geweld en terreur de wereld uit. En zolang dat niet gebeurt, vieren we elk jaar Kerstmis, om niet te wanhopen aan vrede op aarde, ooit, voor alle mensen van goede wil.
Alex van Heusden

January 2019

Kinderkerstfeest

Mirjam Rigterink

De Avond voor Kerstmis

Dit kind is geboren in duisternis, de duisternis waar wij allemaal van tijd tot tijd doorheen gaan, dit kind is de aanzegging en bemoediging voor een menselijker mens zijn.
Bart-Jan van Gaart

Brief van Jakob

Volgens de brief van Jakob zou ‘ware religie’ zich kenmerken door het doen van goede werken, daden van erbarmen en ontferming.
Alex van Heusden

Brief van Jakob 3

De God van Jakob is die van Exodus. Een die hoort, weet en ziet. Die ziet hoe de rijken hun arbeiders uitbuiten en: ‘De schreeuw van hun achtergehouden loon is doorgedrongen tot de oren van JHWH.’ Zoals ooit de schreeuw van Israël in Egypte.
Kees Kok

Vergeving en weer leven

Waar het nu om gaat is: verbreek een relatie nooit definitief. Verklaar de ander niet dood, schrijf hem niet af, duw hem niet definitief weg in het kwaad. En als er niet meer met mensen te leven valt? Doe dan een stap zijwaarts, laat de herinnering aan het kwaad rusten, tot betere tijden.
Andre Roes

February 2019

Mens waartoe

Het aanvaarden van leegte en vervreemding, het in de ogen kijken van de angst voor dit beest, zou wel eens een veel betere manier kunnen zijn om dat beest te temmen dan onze angst te bestrijden met geluksproducten. 
Bart-Jan van Gaart

De ogen van een kind

Ik wil geloven dat het waar is, dat niets onmogelijk is, dat zachte krachten het winnen - en nog zo van die dingen waarover we zingen. Ik kies dit te geloven. En dus probeer ik zo eerlijk mogelijk in de spiegel te kijken en mezelf de vraag stellen: wat kan ik doen?
Mirjam Rigterink

God beschikt?

'God' is in toenemende mate een vraagteken geworden of zelfs helemaal uitgewist - uit een deel van het collectieve geheugen verbannen. Doodverklaarde, uitgekauwde mythe. Maar niet verdwenen is de vraag wie wij zijn, ik en jij, persoonlijk en collectief, wij mensen.
Alex van Heusden

March 2019

Dat ik wilde (wat ik wilde)

Een van de moeilijkste dingen die we waarschijnlijk moeten leren is: helpen op de hulpeloze manier van luisteren. Luisteren naar problemen waarvan we weten dat we ze niet kunnen oplossen. We kunnen het lijden niet wegnemen, we kunnen de gebeurtenissen waarover mensen rouwen niet ongedaan maken, we kunnen de kracht die ze ooit hadden niet teruggeven.
Paul van Tongeren

De stad I

Steden zijn niet alleen maar mooi. Ze zijn ook vies, ongezond - en er zijn altijd te veel toeristen. Het zijn ook altijd machtsconcentraties, er is voortdurend strijd om wie het er voor het zeggen heeft.
Alex van Ligten

De stad 2: Ninive Babel en Sodom

Steden en metropolen, nu én vroeger, zijn dynamisch, chaotisch en nauwelijks in de hand te houden. Alles draait om samenwerking tussen mensen die vreemden zijn voor elkaar en daar ordening in aanbrengen, goede orde. Zo groeien er nieuwe verbanden van samenleven en samenwerken, buiten de traditionele trits van familie, clan en stam om.
Alex van Heusden

De stad 3: Babel

Als het zo is dat we willen leren schrijven aan gedeelde verhalen, en als het zo is dat we daarvoor eerst elkaars verhalen moeten horen en proberen die zo goed mogelijk te verstaan, ook de verhalen die ver van ons af staan - als dat zo is, dan moeten we die verhalen opzoeken. En dan moet ik mijn kinderen meenemen en hun leren verder te kijken dan hun neus lang is.
Mirjam Rigterink

April 2019

De stad 4: Jeruzalem

Ook voor veel niet-Joden, christenen en moslims, staat ‘Jeruzalem’, zo niet het aardse, dan wel het hemelse Jeruzalem, symbool voor het grote, wereldwijde verlangen naar een, naar dé stad van de vrede die overal voor onze ogen steeds verder weg lijkt te wijken.
Kees Kok

De stad 5: Constantinopel

Wij zijn wie we zijn, mensen die staan op de schouders van heel veel denken. Wij hoeven niet te kiezen. Wij hoeven niet toe- of af te wijzen. En zo kunnen we tenslotte Paulus weer het woord geven als hij schrijft in zijn brief aan de Thessalonicenzen: ‘Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet’ (1 Thessalonicenzen 5:21).
Bart-Jan van Gaart

Ik zal jou behoeden

Dopen is zegenen met water. Dopen is zeggen: ‘Welkom in deze wereld, onder de mensen.’ En hopen dat je kinderen licht mogen vinden. Dat ze nooit hoeven te vluchten. Dat ze leren openstaan voor andere mensen - ook als die er een beetje anders uitzien en een beetje anders leven en een beetje anders denken.
Alex van Heusden

Een stad van bomen als een tuin

Genesis vertelt dat we medescheppers zijn, beeld en gelijkenis van een tuinman. Dus er moet geschoffeld en gezaaid voor die nieuwe wereld. Maar dat is niet het hele verhaal. Je breekt en je zaait, maar je hebt het niet in de hand en we weten lang niet altijd of we wel op de goede weg zitten. Ge moet het eenzaam laten, dichtte Ida Gerhardt over zaad in de aarde. Soms is dat wat er op zit, vrees ik. Al betekent dat niet: gemakkelijk achterover leunen in je tuinstoel…
Mirjam Rigterink

Moeilijke vrijheid

De veelheid van karretjes waarvoor de vrijheid wordt gespannen, bemoeilijkt de vrijheid. Want die karretjes botsen. De vrijheid van de projectontwikkelaar botst met die van de natuurliefhebber. De vrijheid van ondernemen botst, zeker in de arme landen, met de vrijheid die in de verklaring van de rechten van de mens aan ieder mens wordt toegekend.
Alex van Ligten

May 2019

Ja tegen het leven

Wat betekent het? Ja zeggen tegen het leven? Is dat het leven be-amen? Amen, het zij zo, zeggen tegen het leven? Het leven van een bevestiging voorzien? Maar aan welke voorwaarden moet een leven voldoen om het te kunnen beamen? Of moet het léven niet daaraan voldoen, maar wij zelf?
Colet van der Ven

Moeilijke vrijheid

Vrijheid vormgeven vraagt dat je je inleeft in het verhaal van een ander, dat je dat in de ogen durft te zien. Iedere keer als je denkt: ‘Mag je dat nu ook al niet meer zeggen?’, of: ‘Is dat geen slachtoffergedrag?’ – op dát moment heb je een kans om iets te leren over je eigen privileges en positie. Vrijheid vormgeven vraagt ook dat we durven te kijken naar de manieren waarop we onszelf gevangenzetten. Hoe we dat geheel vrijwillig doen, omdat het veiliger en eenvoudiger voelt. Maar daarbuiten is het leven.
Janneke Stegeman

Vijandschap

Elisa leert ons een stapje terug te doen van onze boosheid en verontwaardiging (hoe terecht die ook mogen zijn), ons niet te wentelen in ons eigen gelijk, en de tegenstander in de eerste plaats als mens zien, als iemand met dezelfde behoeftes en verlangens als wijzelf.
Bettine Siertsema

Fort Europa of Hotel Europa?

Wat kan er gebeuren als mensen op een waardige manier worden behandeld – niet als een tsunami van gevaarlijke profiteurs, niet als bedreiging van de eigen identiteit, maar als mensen die misschien wel talenten in huis hebben? En als die talenten de ruimte krijgen, mensen zich kunnen ontwikkelen, dan heeft dat een letterlijk helende werking voor een samenleving.
Geeske Hovingh

June 2019

Ester

Wie kent niet dat knagende rotgevoel dat je het hebt laten lopen. Het gevoel dat je iets ongezegd hebt gelaten wat gezegd had moeten worden. Ik denk dat het verhaal van Ester wil zeggen: natuurlijk is er zoiets als het juiste moment afwachten. Maar er moet ook een moment komen van de kaarten op tafel. En onderschat de impact daarvan niet: het kan alles omkeren.
Mirjam Rigterink

Sjavoe’ot en Pinksteren – Ruth en Naomi

Het is wel getypeerd als een idylle, het boekje Ruth - maar of dat juist is? Het is een verhaal van harde strijd om het bestaan, van overleven, van levensrecht en levensplicht, en zo van ‘vriendschap’ en ‘genade’ - sleutelwoorden in het boekje Ruth. Vriendschap en genade ook in de zin van: elkaar ruimte laten, een ander niet voor je eigen karretje spannen.
 
Alex van Heusden

September 2019

15 sept – Wat is een ekklesia?

We hebben een verhaal, een Groot Verhaal van bevrijding. Dat verhaal wordt hier van week tot week gespeld, ingeademd, overwogen, uitgelegd en bezongen. In dat verhaal is ‘God’, die met zijn naam ‘Ik zal er zijn’, een woord voor kracht tot bevrijding die het aangezicht van deze aarde zal vernieuwen.
Lees de gehele tekst: 190915 - Alex van Heusden Bekijk de orde van dienst: 190915 - orde van dienst
Alex van Heusden

22 sept – Brood genoeg

Brood en wijn confronteren ons elke week met vragen: wat doe ik om iets van die nieuwe wereld zichtbaar te maken? Doe ik wat ik kan? Dus sta ik er elke week ook met een zekere schroom. Want vaak maak ik het niet waar, faal ik hopeloos. Gelukkig is het ritueel niet alleen een opdracht, maar ook een belofte: het kán. Mensen doen dit al. Ook jij kunt het ‘volbrengen’.
Lees de gehele tekst: 190922 - Mirjam Rigterink  Bekijk de orde van dienst: 190922 - orde van dienst
Mirjam Rigterink

29 sept – god met een kleine g

Deze god van brood en recht en waardigheid voor allen, deze god laat zich kennen waar mensen goed zijn voor elkaar. Laat zich kennen in de liefde van mensen. Het is een god die niet zwijgt maar tot ons spreekt in zijn woord en in de stem van ons geweten. Hij zet ons aan om uit te gaan naar mensen in nood. Hij laat zich zien in de ogen van onze naaste.
Lees de gehele tekst: 190929 - Bart-Jan van Gaart Bekijk de orde van dienst: 190929 orde van dienst
Bart-Jan van Gaart

October 2019

6 okt – God en ik – en wij

De bedoeling is dat je meeleeft met iemand wiens verhaal niet jouw verhaal is. Verhalen waarin jij en je groepering misschien niet de good guy maar de bad guy zijn, en dat maakt ze des te urgenter en leerzamer. Verhalen waarin het meeleven met andermans emotie jou opmerkzaam moet maken op het belang van het aanbreken van een nieuwe, mooiere wereld.
Lees de gehele tekst: 191006 - Alain Verheij Bekijk de orde van dienst: 191006 - orde van dienst
Alain Verheij

13 okt – Lastige teksten 1

De hoop vráágt ons. Zij komt tussenbeide omdat wanhoop en angst ons niet verder brengen, maar verlammen. De hoop stuurt ons denken en voelen, wil ons activeren. Als licht dat duisternis uiteenjaagt, als water dat onze dorst lest.
Lees de gehele tekst: 191013 - Alex van Heusden Bekijk de orde van dienst: 191013 - orde van dienst
Alex van Heusden

20 okt – Lastige teksten 2

De verhalen over de eerste mensen, over Adam en Eva in de tuin – ze zijn in de loop van de geschiedenis door veel denkers naar voren geschoven als legitimatie van een ondergeschikte positie van vrouwen in hun eigen maatschappelijke context. Die manier van lezen begint al in de bijbel zelf. Maar de bijbel is meerstemmig als het gaat om de positie van de vrouw. Er zijn ook teksten die een ideaal van gelijkwaardigheid schetsen tussen man en vrouw. Die tegenstrijdigheid confronteert ons met vragen over de positie van vrouwen van vandaag.
Lees de gehele tekst: 191020 - Mirjam Rigterink Bekijk de orde van dienst: 191020 - orde van dienst
Mirjam Rigterink

27 okt – Lastige teksten 3

Wraak nemen betekent altijd dat het bloedvergieten vermeerderd wordt en meestal is het dan ook nog het bloed van onschuldigen dat vergoten wordt. In die context is wraak een van de laagste driften die we kennen. Het onttrekt zich aan elk gevoel voor redelijkheid, het is puur geweld, en het wordt soms maar al te gretig gebruikt om onze toch al aanwezige agressieve gevoelens aan te wakkeren én te excuseren. In de bijbelteksten is dat geweldselement maar sporadisch aanwezig. Als men Gód laat zeggen, ‘Mij komt de wrake toe’, betekent dat, dat wij zelf van wraakneming moeten afzien. We zouden onze menselijkheid verliezen, en verdriet om verlies of boosheid vanwege onrecht worden er niet minder door.
Lees de gehele tekst: 191027 - Alex van Ligten Bekijk de orde van dienst: 191027 - orde van dienst
Alex van Ligten

November 2019

3 nov – Allerzielen

Laten we zingen tegen alle voorbije, hedendaagse en komende oorlogen, tegen de nieuwste bliksemmoordenaar JSF die afgelopen donderdag, in de Allerzielenweek, als een held werd ingehaald in Leeuwarden; zingen tegen fijnstof en CO2, tegen moordende ziekten die onze geliefden van ons wegroven; laten we zingen en ‘zijn met allen tegen de dood’.
Lees de gehele tekst: 191104 - Kees Kok Bekijk de orde van dienst: 191103 orde van dienst
Kees Kok

10 nov – Angst

Het besef van de eigen kwetsbaarheid - en die van de ander, van het leven zelf - maakt ons bewust van onze mogelijkheden. We kunnen keuzes maken. Angst zet ons ertoe aan om uit onze comfortzone te stappen, verleidt ons tot het verleggen van grenzen, nodigt ons uit om onszelf opnieuw te ontwerpen en onverwachte wegen in te slaan.
Lees de gehele tekst: 191110 - Colet van der Ven Bekijk de orde van dienst: 191110 - orde van dienst
Colet van der Ven

17 nov – Dit bange vallen

Feit is dat het leven gevaarlijk is en dat er niets zekerder is dan dat we het niet zullen overleven. Dat is ons allemaal wel bekend. Maar we hebben het vermogen - en dat is denk ik tegelijkertijd een talent en een zwakte - om te leven alsof er geen einde aan komt.
Lees de gehele tekst: 191117 - Mieke van Zonneveld Bekijk de orde van dienst: 191117 - orde van dienst  
Mieke van Zonneveld

24 nov – Angstige vrijheid

Is het niet de beproeving van het leven dat wij geneigd zijn meer op anderen te leunen, soms met inlevering van onze vrijheid? Is dat niet wat gebeurt in een mensenleven, dat ons geluk, onze vrijheden verstoord worden door allerlei grote en kleine beproevingen?
Lees de gehele tekst: 191124 - Bart-Jan van Gaart Bekijk de orde van dienst: 191124 - orde van dienst
Bart-Jan van Gaart

December 2019

1 dec – Leren wachten

We weten niet precies hoe die nieuwe wereld eruitziet. Ja, dat het een wereld is waar mensen waardig en vrij kunnen leven. Maar hoe dat te realiseren, daar slaan we naar eer en geweten een slag naar. Ook op persoonlijk vlak vergissen we ons niet zelden in hoe we een ander het meest vrij en in zijn waarde kunnen laten. Ook die waarschuwing geeft de parabel mee: laten we, in de wetenschap dat we het niet weten, te allen tijde bereid zijn onze overtuigingen tussen haakjes te plaatsen, ons eigen gelijk te beteugelen, te blijven kijken, onszelf te oefenen in goed kijken en goed luisteren. Waakzaam zijn.
Lees de gehele tekst: 191201 - Mirjam Rigterink
Bekijk de orde van dienst: 191201 - orde van dienst
Mirjam Rigterink

8 dec – Een groene kerst

We beginnen met 1 x 1 x 1 x 1 = 1000 x 1000 x 1000 mensen die langzaam maar zeker de aarde opdelven uit de onderste afgrond. En veel van onze jongeren gaan ons daarin nu al voor: steeds meer van hen pellen de nutteloze luxe-lagen van zich af, klagen de machthebbers van de generaties voor hen aan en klimmen in groeiend aantal op de barricades.
Na de toespraak zong Chris Kok het nummer 'The Numbers' van Radiohead. Lees de gehele tekst: 191208 - Geeske Hovingh Bekijk de orde van dienst: 191208 - orde van dienst
Geeske Hovingh

15 dec – Paradijs gezocht

[D]ie storm die dagelijks op je af komt, al die dreigende catastrofes maken je vleugellam, en je denkt liever dat het jouw tijd wel zal duren. Maar je zou ook kunnen proberen die storm om te zetten in windenergie, in geestkracht, om jezelf en anderen ermee op te laden.
Lees de gehele tekst: 191215 - Kees Kok Bekijk de orde van dienst: 191215 - orde van dienst  
Kees Kok

22 dec – Waar ben je nu?

Lees de gehele tekst:  191222 - Bart-Jan van Gaart Bekijk de orde van dienst: 191222 orde van dienst
Bart-Jan van Gaart

24 dec – De Avond voor Kerst

We doen wat we kunnen. We zijn er nog. Het Grote Verhaal van bevrijding is er nog, hier in ons midden. Niet als een kwijnend vlammetje, maar als een hoog oplaaiend vuur dat ons aansteekt en toeroept: ga nu. Begeleid door dit woord uit de Talmoed: ‘Wie één mens redt, redt de hele wereld.’
Lees de gehele tekst: 191224 - Alex van Heusden Bekijk de orde van dienst: 191224 - orde van dienst
Alex van Heusden

January 2020

5 jan – Omkijken

Op de drempel van het oude en het nieuwe jaar blikken we massaal terug. En natuurlijk is er niks mis met omkijken. Met weemoed denken aan wat geweest is of – als dat van toepassing is – leren van fouten die gemaakt zijn. Maar het kan gebeuren dat omkijken je stilzet. En dat kan soms even niet anders, maar er komt een moment dat je ook weer vooruit moet kijken. Wat als terug niet meer kan. Kun je dan verder?
Lees de gehele tekst: 200105 - Mirjam Rigterink Bekijk de orde van dienst: 200105 - orde van dienst
Mirjam Rigterink

12 jan – Van kwaad tot erger

Als achteromkijken pijn doet en vooruitkijken je bang maakt, kijk dan naast je. Want daar staat een medemens die is als jij.
Lees de gehele tekst: 200112 - Bart-Jan van Gaart Bekijk de orde van dienst: 200112 - orde van dienst
Bart-Jan van Gaart

19 jan – Leren van de geschiedenis?

Wij kunnen niet alleen, wij móeten leren van de geschiedenis. De Baal Shem-tov, de grote leermeester van het Joodse chassidisme zei het zo, en het lijkt wel of hij daarmee psalm 78 samenvatte: Vergeten is ballingschap, gedenken is verlossing. Het bijzondere van de psalm is nu dat die blik op het verleden ingezet wordt niet om het eigen gelijk tegenover een vijand te poneren (zoals veel geschiedenisboeken van oudsher geneigd zijn), maar als een vorm van kritisch zelfonderzoek.
Lees de gehele tekst: 200119 - Bettine Siertsema Bekijk de orde van dienst: 200119 - orde van dienst
Bettine Siertsema

26 jan – Onuitsprekelijk verleden

Het is mooi dat Daan Roosegaarde 104.000 oplichtende steentjes bedacht voor de plaatsen waar Joden weggevoerd zijn. Op hun graven kunnen we ze niet leggen, want die zijn er niet. Maar de schuldenlast van tweeduizend jaar voortwoekerend antisemitisme van geslacht op geslacht verdwijnt niet met vrome ‘nooit weer’- belijdenissen en met licht ademende stenen.
Lees de gehele tekst: 200126 - Kees Kok Bekijk de orde van dienst: 200126 - orde van dienst
Kees Kok

February 2020

2 feb – Geen duimbreed

Met het boek Richteren kom je alleen maar verder als je je ervoor open kunt stellen dat hier in bonte en woeste contexten de bedreigingen en de pogingen mensen eruit te werken, of van ze te profiteren en ze uit te buiten, worden afgewend.
Lees de gehele tekst: 200202 - Alex van Ligten Bekijk de orde van dienst: 200126 - orde van dienst
Alex van Ligten

9 feb – Jefta en z’n dochter

De Moloch is de god die kinderen verslindt, met huid en haar; die naar willekeur slachtoffers maakt, droefheid zaait en rouw verwekt. Overal waar oorlog woedt, vrouwen sterven, kinderen hongerlijden. Zoals in het huidige Syrië, de provincie Idlib. Zoals in Jemen.
Lees de gehele tekst: 200209 - Alex van Heusden Bekijk de orde van dienst: 200209 - orde van dienst
Alex van Heusden

16 feb – Nog één keer vlammen

De toespraak van vanmorgen was niet uitgeschreven. Hieronder – voor wie liever naleest, dan “na-luistert” – een tekst samengesteld uit twee publicaties van Klaas Spronk. De tekst is in lijn met zijn verhaal tijdens de bijeenkomst, maar is daaraan niet gelijk.
Lees de gehele tekst: 200216 - Klaas Spronk Bekijk de orde van dienst: 200216 - orde van dienst
Klaas Spronk

23 feb – Roep om Sterke Man!

Weet wat je doet, weet wat je kiest. Kiezen wij voor de god van macht, kapitaal en bezit, dan zal het slecht met ons aflopen. Kiezen wij voor de Naam, dat wil zeggen, kiezen wij voor dienstbaarheid, voor gerechtigheid, voor delen en voor doen leven, dan zullen wij groeien en leven.
Lees de gehele tekst: 200223 - Bart-Jan van Gaart Bekijk de orde van dienst: 200223 - orde van dienst
Bart-Jan van Gaart

March 2020

1 mrt – Uit het water opgetild

Het verhaal over de geboorte van Mozes lijkt te willen zeggen – hier draait het om: dat je de ander werkelijk ziet en je laat raken. Maar ga er maar aan staan! De ander werkelijk proberen te zien. Hoe vaak projecteren we niet van alles op een ander. Onze dromen of verwachtingen, of juist onze angst. Scherp zien is zo makkelijk nog niet. En je laten raken is een moedige beweging. Maar als het lukt, dan leggen we een fundament voor een huis, een stad, een wereld waar elk mens tot zijn recht kan komen.
Lees de gehele tekst: 200301 - Mirjam Rigterink Bekijk de orde van dienst: 200301 - orde van dienst
Mirjam Rigterink

8 mrt – Zien en Geloven

Mozes wordt geroepen bij zijn naam. Hij antwoordt: ‘Hier ben ik.’ Maar als God hem opdraagt te gaan naar Farao en de uittocht in gang te zetten, sputtert Mozes tegen, hij wil niet. Eerst zei hij: ‘Hier ben ik.’ Nu vraagt hij: ‘Wie ben ik dat ik naar Farao ga?’ Het antwoord is: ‘Omdat ik zal zijn met jou.’ En dat blijkt de naam te zijn van deze God.
Lees de gehele tekst: 200308 - Alex van Heusden Bekijk de orde van dienst: 200308 - orde van dienst
Alex van Heusden

15 mrt – Egypte en de plagen

Het verhaal over de uittocht van Israël uit Egypte is de moeder van alle bevrijdingsverhalen. Voor wie het wil zien, is met de uittocht een wereldwijde bevrijdingsbeweging op gang gekomen - langzaam, bijna ongemerkt, maar zeker.
LET OP: Vanwege de corona-maatregelen heeft deze dienst niet plaatsgevonden en is er dus geen geluidsfragment beschikbaar. Hierbij is wel de tekst van de toespraak te lezen en de orde van dienst te bekijken.
Lees de gehele tekst: 200315 - Kees KokBekijk de orde van dienst: 200315 - orde van dienst
Kees Kok

22 mrt – ‘Ach, God…’

Omdat we elkaar de komende weken niet fysiek zullen treffen, maar we wel graag verbonden willen blijven, zullen we elke zondag een luisterfragment op onze website plaatsen, waar u een zogenaamde podcast vindt met een compositie van muziek, liedteksten en korte overdenkingen van Huub.
Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek: Zondag 22 maart ‘Ach God'
Huub Oosterhuis

29 mrt – ‘Liefde in tijden van Corona’

Omdat we elkaar de komende weken niet fysiek zullen treffen, maar we wel graag verbonden willen blijven, zullen we elke zondag een luisterfragment op onze website plaatsen, waar u een zogenaamde podcast vindt met een compositie van muziek, liedteksten en korte overdenkingen van Huub.
Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek: Zondag 29 maart ‘Liefde in tijden van Corona’
Huub Oosterhuis

April 2020

5 apr – Onder zijn woord

Omdat we elkaar de komende weken niet fysiek zullen treffen, maar we wel graag verbonden willen blijven, zullen we elke zondag een luisterfragment op onze website plaatsen, waar u een zogenaamde podcast vindt met een compositie van muziek, liedteksten en korte overdenkingen van Huub.
Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek: Zondag 5 april_onder zijn woord

10 apr – Goede Vrijdag

Omdat we elkaar de komende weken niet fysiek zullen treffen, maar we wel graag verbonden willen blijven, zullen we elke zondag een luisterfragment op onze website plaatsen, waar u een zogenaamde podcast vindt met een compositie van muziek, liedteksten en korte overdenkingen.
Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek: 200410 - Luisterfragment Goede Vrijdag - Lukaspassie
Alex van Heusden

12 apr – Pasen

Omdat we elkaar de komende weken niet fysiek zullen treffen, maar we wel graag verbonden willen blijven, zullen we elke zondag een luisterfragment op onze website plaatsen, waar u een zogenaamde podcast vindt met een compositie van muziek, liedteksten en korte overdenkingen.
Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek: Zondag 12 april - Paasmorgen incl toespraak
Bart-Jan van Gaart

19 apr – Steden in tuinen

Omdat we elkaar de komende weken niet fysiek zullen treffen, maar we wel graag verbonden willen blijven, zullen we elke zondag een luisterfragment op onze website plaatsen, waar u een zogenaamde podcast vindt met een compositie van muziek, liedteksten en korte overdenkingen.
Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek: 200419 - steden in tuinen
Huub Oosterhuis

26 apr – Brood van tranen

Omdat we elkaar de komende weken niet fysiek zullen treffen, maar we wel graag verbonden willen blijven, zullen we elke zondag een luisterfragment op onze website plaatsen, waar u een zogenaamde podcast vindt met een compositie van muziek, liedteksten en korte overdenkingen.
Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek: 200426 - brood van tranen
Huub Oosterhuis

May 2020

3 mei – Doden herdenken

Omdat we elkaar de komende weken niet fysiek zullen treffen, maar we wel graag verbonden willen blijven, zullen we elke zondag een luisterfragment op onze website plaatsen, waar u een zogenaamde podcast vindt met een compositie van muziek, liedteksten en korte overdenkingen.
Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek: 200503 - doden herdenken
Kees Kok

10 mei – Vormen van vrede

Omdat we elkaar de komende weken niet fysiek zullen treffen, maar we wel graag verbonden willen blijven, zullen we elke zondag een luisterfragment op onze website plaatsen, waar u een zogenaamde podcast vindt met een compositie van muziek, liedteksten en korte overdenkingen.
Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek: 200310 - vormen van vrede
Elte Rauch

17 mei – Water in de woestijn

Omdat we elkaar de komende weken niet fysiek zullen treffen, maar we wel graag verbonden willen blijven, zullen we elke zondag een luisterfragment op onze website plaatsen, waar u een zogenaamde podcast vindt met een compositie van muziek, liedteksten en korte overdenkingen.
Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek: 200517 - water in de woestijn
Alex van Heusden

24 mei – De profundis

Omdat we elkaar de komende weken niet fysiek zullen treffen, maar we wel graag verbonden willen blijven, zullen we elke zondag een luisterfragment op onze website plaatsen, waar u een zogenaamde podcast vindt met een compositie van muziek, liedteksten en korte overdenkingen.
Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek: 200524 - de profundis
Colet van der Ven

31 mei – Opengewaaid

Omdat we elkaar de komende weken niet fysiek zullen treffen, maar we wel graag verbonden willen blijven, zullen we elke zondag een luisterfragment op onze website plaatsen, waar u een zogenaamde podcast vindt met een compositie van muziek, liedteksten en korte overdenkingen.
Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek: 200531 Luisterfragment Opengewaaid
Mirjam Rigterink

June 2020

7 juni – Hebben en zijn

Omdat we elkaar de komende weken niet fysiek zullen treffen, maar we wel graag verbonden willen blijven, zullen we elke zondag een luisterfragment op onze website plaatsen, waar u een zogenaamde podcast vindt met een compositie van muziek, liedteksten en korte overdenkingen.
Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek: 200607 Luisterfragment ‘Hebben en zijn’  
Bart-Jan van Gaart

14 juni – Mensheid op aarde

Omdat we elkaar de komende weken niet fysiek zullen treffen, maar we wel graag verbonden willen blijven, zullen we elke zondag een luisterfragment op onze website plaatsen, waar u een zogenaamde podcast vindt met een compositie van muziek, liedteksten en korte overdenkingen.
Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek: 200614 - Mensheid op aarde  
Alex van Heusden

21 juni – Het hoogste lied

Omdat we elkaar de komende weken niet fysiek zullen treffen, maar we wel graag verbonden willen blijven, zullen we elke zondag een luisterfragment op onze website plaatsen, waar u een zogenaamde podcast vindt met een compositie van muziek, liedteksten en korte overdenkingen.
Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek: 200622 - Het hoogste lied Lees de gehele tekst: 200621 - Huub Oosterhuis
Huub Oosterhuis

28 juni – En weer zingen

Omdat we elkaar de komende weken niet fysiek zullen treffen, maar we wel graag verbonden willen blijven, zullen we elke zondag een luisterfragment op onze website plaatsen, waar u een zogenaamde podcast vindt met een compositie van muziek, liedteksten en korte overdenkingen.
Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek: 200628 - en weer zingen Lees de tekst: 200628 - En weer zingen
Huub Oosterhuis

July 2020

5 juli – Over Wijsheid

Omdat we elkaar de komende weken niet fysiek zullen treffen, maar we wel graag verbonden willen blijven, zullen we elke zondag een luisterfragment op onze website plaatsen, waar u een zogenaamde podcast vindt met een compositie van muziek, liedteksten en korte overdenkingen.
Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek: 200705 - Luisterlink Lees de toespraak: 200705 - Over wijsheid
Alex van Heusden

12 juli – Wat is wijsheid

Omdat we elkaar de komende weken niet fysiek zullen treffen, maar we wel graag verbonden willen blijven, zullen we elke zondag een luisterfragment op onze website plaatsen, waar u een zogenaamde podcast vindt met een compositie van muziek, liedteksten en korte overdenkingen.
Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek: 200712 - Wat is wijsheid Lees de toespraak: 200712 - Mirjam Rigterink
Mirjam Rigterink

19 juli – Levenszomer

Omdat we elkaar de komende weken niet fysiek zullen treffen, maar we wel graag verbonden willen blijven, zullen we elke zondag een luisterfragment op onze website plaatsen, waar u een zogenaamde podcast vindt met een compositie van muziek, liedteksten en korte overdenkingen.
Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek, samengesteld door Colet van der Ven: 200719 - Luisterlink Lees de toespraak: 200719 - Colet van der Ven
Colet van der Ven

26 juli – Wijsheid Is Menslievende Bezieling

Omdat we elkaar de komende weken niet fysiek zullen treffen, maar we wel graag verbonden willen blijven, zullen we elke zondag een luisterfragment op onze website plaatsen, waar u een zogenaamde podcast vindt met een compositie van muziek, liedteksten en korte overdenkingen.
Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek, samengesteld door Kees Kok: 200726 - Wijsheid is menslievende bezieling Lees de toespraak: 200726 - Kees Kok
Kees Kok

August 2020

2 aug – Luisterlink door Huub Oosterhuis

Omdat we elkaar de komende weken niet fysiek zullen treffen, maar we wel graag verbonden willen blijven, zullen we elke zondag een luisterfragment op onze website plaatsen, waar u een zogenaamde podcast vindt met een compositie van muziek, liedteksten en korte overdenkingen.
Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek, samengesteld door Huub Oosterhuis: 200820 - Luisterlink
Huub Oosterhuis

9 aug – Fabels en parabels

Hiernaast de luisterlink van 9 augustus, 'Van fabels en parabels', waarin Bettine Siertsema u meeneemt naar de wondere wereld van de dierenverhalen van Toon Tellegen.
Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek: 200809 - Fabels en Parabels Hier is de toespraak na te lezen: 200809 - Bettine Siertsema
Bettine Siertsema

16 aug – Barmhartigheid

Hiernaast de luisterlink van 16 augustus, samengesteld door Colet van der Ven. Ze schrijft ons: Barmhartigheid, ‘een hart vol erbarmen’,’ zien - bewogen worden - in beweging komen, het klinkt edelmoedig en mooi maar bij nadere beschouwing blijkt het om een aardse, moeilijke, dwarse vorm van naastenliefde te gaan. Onmogelijk bijna in onze ogen, maar niet in die van Jezus. We lezen Lucas 10: 25-38
Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek: 200816 - Barmhartigheid
Colet van der Ven

23 aug – Paulus

Hiernaast de luisterlink van 23 augustus, samengesteld door Alex van Heusden. Een grote en gedreven denker was hij. Een Joodse leraar. Een atypische volgeling van Jezus van Nazaret. Door de eeuwen heen misverstaan en verguisd. Maar altijd ook weer herontdekt. Een kosmopoliet. Hij probeerde tegenstellingen tussen mensen te overbruggen. Niet ‘wij’ tegenover ‘zij’, maar ‘wij mensen samen’. Zijn naam was Sja’oel. We kennen hem onder de naam Paulus.
Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek: 200823 - Paulus Lees hier de overwegingen na: 200823 - Alex van Heusden
Alex van Heusden

30 aug – Een wonderlijk feest?

Hiernaast de luisterlink van 30 augustus, samengesteld door Bart-Jan van Gaart: Een wonderlijk feest?
Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek: 200830 bijlage
Bart-Jan van Gaart

September 2020

6 sept – Luisterlink

Hiernaast de luisterlink van 6 september, samengesteld door Huub Oosterhuis.
Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek: 200906 - Huub Oosterhuis
Huub Oosterhuis

13 sept – Een prachthuis

Dit huis moet worden gebouwd met vrijwillige bijdragen. Het wordt een Woning waar je uit eigen beweging aan moet willen meebouwen. Een Tent die symbool staat voor het visioen dat deze God-Ik-zal vertegenwoordigt: een maatschappij van vrije mensen. De luisterlink van 13 september, samengesteld door Mirjam Rigterink. Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek: 200913 - Een prachthuis Lees hier de tekst van de toespraak: 200913 - Mirjam Rigterink
Mirjam Rigterink

20 sept – Met een herder kom je verder

Bij een leider moet je je veilig voelen, thuis, je moet erop kunnen vertrouwen dat hij je van grazige weide naar grazige weide zal brengen, anders gezegd: dat hij je faciliteert in je behoeften (tussen haakjes: dat is iets anders dan je wensen).
De Luisterlink van 20 september is samengesteld door Bart-Jan van Gaart. Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek: 200920 - Met een herder kom je verder Lees hier de tekst van de toespraak: 200920 - Bart-Jan van Gaart
Bart-Jan van Gaart

27 sept – De ware Jakob

‘Ik laat jou niet gaan, tenzij jij mij zegent.’ Zegen ontvangen is erkend worden, gezien, begrepen - in je vallen en in je opstaan, in je falen en slagen. Iemand zegenen is zeggen: je mag er zijn zoals je bent en zoals je worden kunt.
De Luisterlink van 27 september is samengesteld door Alex van Heusden. Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek: 200927 - De ware Jakob Lees hier de tekst van de toespraak: 200927 - Alex van Heusden
Alex van Heusden

October 2020

4 okt – Sabbat

De Luisterlink van 4 oktober is samengesteld door Kees Kok. Hij schrijft ons: Over de sabbat willen wij het vandaag hebben, over die dag van zachtheid, van ‘zien wat is’, van licht en inzicht, van rust en vrede. We lezen drie even eenvoudige als veelzeggende gedichten over de sabbat van de grote Joodse dichteres Rose Ausländer.
Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek: 201004 Sabbat Lees hier de tekst van de toespraak: 201004 - Kees Kok
Kees Kok

11 okt – Dansen met een troostboek

De Luisterlink van 11 oktober is samengesteld door Mirjam Rigterink. Zij schrijft ons: Deze zondag staat het Joodse feest Simchat Thora op de kalender. We lezen uit de teksten die op die dag ook in de synagoge klinken (het laatste hoofdstuk van Deuteronomium en het eerste van Genesis) en vragen ons af wat dat feest ons vandaag te zeggen heeft.
Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek: 201011 - Dansen met een troostboek Lees hier de tekst van de toespraak: 201011 - Mirjam Rigterink
Mirjam Rigterink

18 okt – Een gebroken wereld heel maken

Volgens kabbalistische wijzen is de schepping gebroken en is het aan de mens om die gebrokenheid te herstellen. Volgens dat andere scheppingsverhaal heeft de mens door zijn handelen zelf de gebrokenheid veroorzaakt. Hoe verhouden die beide verhalen zich tot elkaar en wat hebben ze ons vandaag de dag te zeggen?
De Luisterlink van 18 oktober is samengesteld door Colet van der Ven. Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek: 201018 - Een gebroken wereld heel maken Lees hier de tekst van de toespraak terug: 201018 - Colet van der Ven
Colet van der Ven

25 okt – Deuteronomium 28

De Luisterlink van 28 oktober is samengesteld door Alex van Ligten en zal gaan over Deuteronomium 28.
Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek: 201025 - Deuteronomium 28 Lees hier de tekst van de toespraak na: 201025 - Alex van Ligten
Alex van Ligten

November 2020

1 november Allerzielen

De Luisterlink van  1 november oktober is samengesteld door Bart-Jan van Gaart. Hij schrijft ons: "Ieder jaar, op de eerste zondag van november, gedenken wij onze doden. In de Ekklesia doen we dat al heel lang, maar ook elders zie je meer en meer initiatieven om rond 2 november een plek te geven aan rouw en verdriet. Het is goed dat dit gebeurt, want het verlies van een geliefde mens laat, hoelang ook geleden, een pijnlijke plek achter. Dus laten we stil staan bij de doden. En ook bij onze eigen sterfelijkheid. Wat betekent het om te leven in schaduw van dood?"
Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek: 201101 - PDF Allerzielen (1) Lees hier de tekst van de toespraak na: 201101 - Bart-Jan van Gaart
Bart-Jan van Gaart

8 november Wijzende Woorden

De luisterlink van 8 november is samengesteld door Kees Kok en Alex van Ligten. Alex schrijft ons: "Onthoofdingen, moord in de kerk, schreeuwende politici en ander rapalje, kortom: de podcast van 8 november gaat over Jesaja 48:17-22, met name het laatste vers: ‘Geen vrede, zegt Adonai, voor de goddelozen', dat zijn de kwaadaardigen. We horen hoe die God in Psalm 82 in de vergaderzaal, het congres, der goden opstaat en ze uitfoetert: 'Klaagzang en klacht' over jullie. Ons smeekt hij zijn wijzende woorden te volgen, en zijn kind: 'Hem achterna'...
Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek: 201108 Wijzende Woorden OVD.docx Lees hier de tekst van de toespraak na: 201108 - Alex van Ligten
Alex van Ligten

15 november Liefde in tijden van corona

De luisterlink van 15 november is samengesteld door Geeske Hovingh. Zij schrijft ons: "Wat corona betekende voor mijn werk daar, voor de mensen en voor mijzelf wil ik u graag vertellen. Het is een verhaal van angst en aanpassingsvermogen, maar ook van licht in de morgen.  
Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek: 201115 - liefde in tijden van corona OVD Lees hier de tekst van de toespraak na: 201115 - Geeske Hovingh
Geeske Hovingh

22 november Bidden met je voeten.

De luisterlink van 22 november is samengesteld door Colet van der Ven. Zij schrijft ons: Godsbeelden kunnen in de loop van een leven veranderen van kleur. Wie was God voor mij? Wie werd God voor mij?    
Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek: 201122 - Colet van der Ven OVD Lees hier de tekst van de toespraak na: 201122 - Colet van der Ven
Colet van der Ven

29 nov – Bevrijding uit het slavenhuis

De luisterlink van 29 november is samengesteld door Alex van Heusden. Hij schrijft ons: "Slaverij: wat zegt de bijbel daarover? Dat is de vraag van deze podcast. Bevrijding uit het slavenhuis - dat is de insteek van de bijbel, het grote thema.   Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek: 201129 Alex van Heusden OVD
Lees hier de tekst van de toespraak na: 201129 - Alex van Heusden
Alex van Heusden

December 2020

6 dec – VOC mentaliteit

De luisterlink van 6 december is samengesteld door Bart-Jan van Gaart. Hij schrijft ons: In onze korte serie over slavernij gaat het deze week over de slavernij van de 17e, 18e en 19e eeuw. Is die periode alleen een betreurenswaardig deel van onze geschiedenis ofwel voltooid verleden tijd, of laat die geschiedenis nog steeds haar sporen na en moeten we daar wat mee? Bart-Jan van Gaart neemt ons mee in deze onverkwikkelijke episode die onverwacht wel heel erg dichtbij komt en zoekt naar antwoorden op de vraag wat ons te doen staat. Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek: 201206 Bart-Jan van Gaart OVD
Lees hier de tekst van de toespraak na: 201206 Bart-Jan van Gaart
Bart-Jan van Gaart

13 dec – Wat mogen wij verwachten

De luisterlink van 13 december is samengesteld Kees Kok. Hij schrijft ons: "Wat verwachten wij, afgezien van het vaccin en de versoepeling van de coronaregels? 'Geschreven staat dat uw messias komt.' Maar hoe dan? Hoe komt die messias, in welke hoedanigheid, en wanneer dan? Is het intussen niet een beetje gênant, al dat zingen en wachten, duizenden jaren, elk jaar opnieuw advent, aankomst die toch weer niet aankomt. Een vrome hersenschim?" Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek: 201213 Kees Kok OVD
Lees hier de tekst van de toespraak na: 201213 - 201213 - Kees Kok
Kees Kok

20 dec – Maria en de engel

De luisterlink van 20 december is samengesteld door Mirjam Rigterink. Zij schrijft ons: "We lezen uit het evangelie van Lukas een klassiek verhaal voor in de advent. Dat over Maria en de engel. Bij het lezen bleef ik haken aan de verzen waarin Maria zich 'slavin van JHWH' noemt. Waarom legt de schrijver haar deze woorden in de moend? En heeft dat mij vandaag nog iets te zeggen? De laatste LuisterLink in de serie over slavernij."  
Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek  201220 Mirjam Rigterink OVD Lees hier de tekst van de toespraak na: 201220 - 201220 Mirjam Rigterink
Mirjam Rigterink

24 dec – Avond voor kerstmis

De luisterlink van 24 december is samengesteld door Mirjam Rigterink.  Voor deze dienst is een video gemaakt die binnenkort via YouTube beschikbaar is.  
Lees hier de tekst van de toespraak na: 201223 Mirjam Rigetrink
Mirjam Rigterink

25 dec – Kinderkerst

De luisterlink voor de kinderkerst van 25 december is samengesteld door Mirjam Rigterink. Helaas, geen kinderkerstfeest dit jaar! Maar wel een podcast speciaal voor jullie!  
Bekijk hier de teksten van de liedjes - 201225 kinderkerst liedjes Lees hier het verhaal - 201225 Mirjam Rigterink kinderkerst
Mirjam Rigterink

January 2021

03 jan – Alles in allen

De luisterlink van 3 januari is samengesteld door Huub Oosterhuis. Hij schrijft ons: "Het allesgevoel is de intuïtie dat je een van allen bent, dat je hoort bij het heelal en dat je aan dat alles je eigen leven mag bijdragen'.   Bekijk hier van de gebruikte teksten en muziek: 210103 Huub Oosterhuis OVD Lees hier de tekst van de toespraak na:  210103 Huub Oosterhuis
Huub Oosterhuis

10 jan – Kwetsbaarheid

De luisterlink van  10 januari is samengesteld door Bettine Siertsema. Zij schrijft ons: "De afgelopen week werd onze aandacht even afgeleid door de gebeurtenissen in Amerika, maar de Coronacrisis blijft toch een overheersend thema in het nieuws en in ons leven. Het virus wrijft ons de menselijke kwetsbaarheid onder de neus. Kwetsbaarheid in haar verschillende dimensies is het thema van deze podcast.   Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek:  210110 - Bettine Siertsema OVD Lees hier de tekst van de toespraak na:  210110 - Bettine Siertsema
Bettine Siertsema

17 jan – Onkreukbare woorden

De luisterlink van  17 januari is samengesteld door Kees Kok. Hij schrijft ons: "De woorden, die Grote Tien, gehoord en in stenen tafelen gegrift gezien bij de Sinaï, moet je bewaren, koesteren voor jezelf en voor anderen, en ze meegeven aan je kinderen. Kan dat nog, kunnen wij dat opbrengen in deze wereld waarin die woorden stelselmatig worden miskend, misvormd en misbruikt, en vaak op sterven na dood lijken"? Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek:  210117 - Kees Kok OVD Lees hier de tekst van de toespraak na:  210117 - Kees Kok Onkreukbare woorden
Kees Kok

24 jan – Een weg van dagen

De luisterlink van  24 januari is samengesteld door Alex van Heusden. Hij schrijft ons: "Een weg van dagen gaan. Elke dag. Dag in dag uit. Dat valt te overzien. Dat beantwoordt aan de menselijke maat. Dat voorkomt dat de moed je in de schoenen zinkt. En als het een dag wat minder ging... Er is altijd weer een nieuwe dag." Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek:   210124 - Alex van Heusden OVD Lees hier de tekst van de toespraak na:   210124 Alex van Heusden.docx  
Alex van Heusden

31 jan – Ondenkbaar Gij

De luisterlink van  31 januari is samengesteld door Mirjam Rigterink. Zij schrijft ons:
"We luisteren naar oude woorden uit de Joodse en de christelijke traditie en proberen te ontdekken wat die kunnen betekenen in de wereld van vandaag. Hebben die woorden dan de waarheid in pacht? Dat is de vraag. Wat is dat überhaupt eigenlijk waarheid, in een wereld vol fake news en alternatieve feiten. Bestaat ze eigenlijk nog? En zo ja, hoe komen we haar dan op het spoor?" Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek:   210131 - Mirjam Rigterink OVD Lees hier de tekst van de toespraak na:   210131 - Mirjam Rigterink  
Mirjam Rigterink

February 2021

7 feb – Tellen en zegenen

De luisterlink van  7 februari is samengesteld door Alex van Ligten. Hij schrijft ons:
"We kennen de combinatie uit het meeslepende lied 'Tel uw zegeningen', maar in Numeri gaat het over tellen en zegenen. We lezen de zegenspreuk uit Numeri 6 en storten ons op de vraag: is het 'HIJ moge u zegenen en behoeden' of: "HIJ zegent ons en behoedt u'? Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek:   210207 - Alex van Ligten OVD Lees hier de tekst van de toespraak na:   210207 - Alex van Ligten  
Alex van Ligten

14 feb – Liturgie die blijft

De luisterlink van  14 februari is samengesteld door Kees Kok. Hij schrijft ons:
"De liturgie van de Ekklesia staat als een nieuw begin in een lange geschiedenis. Wat rest daar nog van in deze coronatijd en hoe zal het daarna zijn? Wat is blijvend? Wat is het blijvende van liturgie? Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek:   210214 - Kees Kok OVD Lees hier de tekst van de toespraak na:  210214 - Kees Kok    
Kees Kok

21 feb – Alleen de bergen zijn mijn vrienden

De luisterlink van  21 februari is samengesteld door Colet van der Ven. Zij schrijft ons:
"In deze luisterlink staan de mensen centraal, die noodgedwongen hun land ontvluchten om op goed geluk en hoop van zegen elders een thuis te vinden. We kijken naar hen door de ogen van een paus, een vluchteling, een migrant en de bijbel". Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek:   210221 - Colet van der Ven OVD Lees hier de tekst van de toespraak na:  210221 - Colet van der Ven    
Colet van der Ven

28 feb – Mensheid op aarde

De luisterlink van  28 februari is samengesteld door Alex van Heusden. Hij schrijft ons:
"In de tradities van Jodendom en christendom heeft zich hier en daar de opvatting stevig verankerd dat de mens de kroon is op de schepping. Geschapen op de zesde dag, na al het andere, ook nog eens naar beeld en gelijkenis van God - wat dat ook precies mag betekenen. De geschiedenis laat ons zien waartoe die opvatting heeft geleid."   Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek:  210228 - Alex van Heusden OVD Lees hier de tekst van de toespraak na:  210228 - Alex van Heusden  
Alex van Heusden

March 2021

07 mrt – De stem in de woestijn

De luisterlink van  7 maart is samengesteld door Alex van Ligten. Hij schrijft ons:
"We gaan lezen uit Numeri. 'In de woestijn' heet dat boek in de Hebreeuwse Bijbel. Hebben we niks beter te doen? Iets wat aansluit bij onze dagelijkse zorgen, bijvoorbeeld wanneer krijg ik mijn prikken? Of wat moet ik gaan stemmen? In plaats daarvan: de stem die klinkt als in de woestijn de tent voor de ontmoeting van God en mensen is neergezet. Maar, las ik in een recensie, een verhaal dat jou afleidt van je vragen, kan je juist wel de weg wijzen naar de antwoorden. Dat is de functie van een boek als Numeri. In de tradities van Jodendom en christendom heeft zich hier en daar de opvatting stevig verankerd dat de mens de kroon is op de schepping. Geschapen op de zesde dag, na al het andere, ook nog eens naar beeld en gelijkenis van God - wat dat ook precies mag betekenen. De geschiedenis laat ons zien waartoe die opvatting heeft geleid." Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek:  210307 - Alex van Ligten OVD Lees hier de tekst van de toespraak na:  210307 - Alex van Ligten  
Alex van Ligten

14 mrt – Broodnodig

De luisterlink van  14 maart is samengesteld door Mirjam Rigterink. Zij schrijft ons:
"We lezen uit het evangelie van Johannes het verhaal over Jezus die vijf broden en twee vissen deelt met 5000 mensen. Het verhaal nodigt ons uit om na te denken over wat een mens (brood)nodig heeft en wat we eigenlijk wel kunnen missen. Een beloftevol verhaal dat ons voorspiegelt dat wanneer we delen wat we hebben, dat meer dan voldoende zal blijken te zijn. Mooi verhaal. Maar....... geloven wat dat eigenlijk wel?" Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek:  210314 Mirjam Rigterink OVD Lees hier de tekst van de toespraak na:  210314 Mirjam Rigterink  
Mirjam Rigterink

21 mrt – Een koning van Godswege

De luisterlink van  21 maart is samengesteld door Kees Kok. Hij schrijft ons:
"Zeker is dat koningen en regeringen komen en gaan, niemand is koning voorgoed, hooguit voor het leven. Een duizendjarig rijk is er, ondanks talrijke pogingen, godzijdank nog nooit van gekomen." Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek:  210321 - Kees Kok OVD Lees hier de tekst van de toespraak na:  210321 - Kees Kok  
Kees Kok

28 mrt – Intocht – Uittocht

De luisterlink van  28 maart is samengesteld door Bart-Jan van Gaart. Hij schrijft ons:
"We gaan een merkwaardige week tegemoet. Het hele verhaal van Jezus van Nazareth komt in een stroomversnelling. En wij toehoorders worden heen en weer geslingerd als de bal in een flipperkast. Deze zondag de intocht in Jeruzalem. Donderdag, witte donderdag, het laatste avondmaal, het lijden op goede vrijdag en volgende week zondag Pasen, het feest van uittocht, 'hosanna' en morgen 'weg met hem. In nog geen week tijd kan een mens ingehaald worden als koning en worden gekruisigd als een misdadiger. Hoe kan dat? Wat betekent dat? Wat betekent dat voor ons? Wat moeten wij met dit verhaal van de komende week? Misschien ligt een aanzet tot een antwoord wel net achter ons. Ik bedoel de verkiezingen. Want 'als je wint, dan heb je vrienden. Rijen dik, echte vrienden. Zolang je wint, nooit meer eenzaam?' Inderdaad zolang je wint......!"   Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek:  210328 - Bart-Jan van Gaart OVD.docx Lees hier de tekst van de toespraak na: 210328 - Bart-Jan van Gaart    
Bart-Jan van Gaart

April 2021

2 apr – Lukaspassie

Traditie in Ekklesia Amsterdam is dat we op de vrijdag voor Pasen de Lukaspassie lezen. Voorlezing door Alex voorafgegaan door een korte introductie op het verhaal.
   
Alex van Heusden

4 apr – Pasen 2021

Deze Pasen nemen we u graag weer een keer mee naar de Rode Hoed, waar vijf zangers 'Het verhaal van een levende' hebben opgenomen. De overdenkingen zijn aan de hand van Alex van Heusden. Verder koormuziek van de DVD die ooit is gemaakt in het kader van de Gouden Lieddag. In deze Paasvideo zie u daarvan onder meer 'Dan zal ik leven' en 'De steppe zal bloeien'. De video kunt u bekijken: https://m.youtube.com/watch?v=OWGGbpNIQic&feature=youtu.be, via het Youtube kanaal van Ekklesia Amsterdam   Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek:  21004 - Alex van Heusden OVD
Lees hier de tekst van de toespraak na: 210404 - Alex van Heusden      
Alex van Heusden

11 apr – De derde Emmausganger

De luisterlink van  11 april is samengesteld door Kees Kok. Hij schrijft ons: "Het verhaal over de twee Emmausgangers is het altijd actuele verhaal van desillusie, van mensen die hun herkomst en hun doel verloren zijn, hun idealen en visioenen kwijt. Er is een derde Emmausganger nodig om hun slome harten te resetten en ze te doen omkeren. Terug naar the place to be: Jeruzalem om te beginnen". Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek:  210411 - Kees Kok OVD Lees hier de tekst van de toespraak na: 210414 - Kees Kok
   
Kees Kok

18 apr – Hoop die verbindt

De luisterlink van  18 april is samengesteld door Enes Odaci en het liturgisch team. "Hoop verbindt duisternis met licht. Duisternis komt tot een einde dankzij de hoop. Het is een bron van levensenergie voor mensen". Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek:  210418 - Enis Odaci OVD.docx Lees hier de tekst van de toespraak na: 210418 - Enis Odaci
   
Enes Odaci

25 apr – Woeste woestijngod

De luisterlink van  25 april is samengesteld door Alex van Ligten. Hij schrijft ons:
"De roep om een zogeheten sensitivity reader, iemand die alle eventuele gevoeligheden uit een tekst haalt, zodat er geen volksdelen zich beledigd of gekwetst hoeven te voelen, komt bij tijd en wijle op. 'Een gevaar voor het vrije woord', roepen anderen daar dan tegenin. Dat roep ik van harte mee, maar toch: als er ergens een sensitivity reader een goede rol had kunnen spelen, dan is het wel bij het gladstrijken van de ergste ergernissen die je voelt bij het horen van Numeri 12. Het speelt na Pasen: alles is nieuw geworden, de toekomst is aangebroken - maar alles gaat gewoon weer verder. Of 'gewoon'? Als wij God zeggen, hadden we afgesproken, dan bedoelen we de macht van de gerechtigheid, de vrede, het geluk voor alle schepselen. Dat lijkt de schrijver van Numeri niet goed begrepen te hebben! Luister en huiver!"   Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek:  210425 - Alex van Ligten OVD Lees hier de tekst van de toespraak na: 210425 - Alex van Ligten  
   
Alex van Ligten

May 2021

02 mei – In het verborgene

De luisterlink van  2 mei is samengesteld door Colet van der Ven. Zij schrijft ons:
"Hoe zinvol is het om je leven op te offeren voor een principe, als dat offer nog niet de kleinste rimpeling in de tijd veroorzaakt? Hoe standvastig blijf je als jouw ethische houding door een handjevol mensen wordt opgemerkt en weggehoond? En hoe trouw aan jezelf als je voor die trouw een hoge prijs moet betalen? We verkennen deze vragen aan de hand van het leven van Franz Jägerstatter, de Oostenrijkse boer, die 75 jaar na zijn dood werd geëerd met 'A hidden life' een film over zijn leven". Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek:  210502 - Colet van der Ven OVD Lees hier de tekst van de toespraak na: 210502 - Colet van der Ven    
Colet van der Ven

09 mei – Vrijheid

De luisterlink van  9 mei is samengesteld door Alex van Heusden. Hij schrijft ons:
"We gaan nadenken over 'vrijheid'. Dat pas goed in deze vreemde tijd waarin allerlei vrijheden worden ingeperkt dan wel opgeschort in de strijd tegen het virus. Maar we leven ook enkele dagen na Bevrijdingsdag. In deze Luisterlink ligt het accent op politieke vrijheid. In het oude Griekenland werd dat een vooraanstaand denk- en gespreksthema, mede onder invloed van buitenaf: het machtige Perzische Rijk dat de onafhankelijke Griekse stadstaten wilde veroveren en onderwerpen. We lezen enkele fragmenten uit het oeuvre van Plato, Philo van Alexandrië en Paulus van Tarsos. Ons denken over vrijheid is mede geworteld in de geschriften van deze namen uit een ver verleden." Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek:  210509 - Alex van Heusden OVD Lees hier de tekst van de toespraak na: 210509 - Alex van Heusden    
Alex van Heusden

16 mei – Bronnen zaaien

De luisterlink van  16 mei is samengesteld door Mirjam Rigterink. Ze schrijft ons "Vandaag de tweede luisterlink over vrijheid. Het gesprek over vrijheid kun je groot maken en verbinden met politieke noties als democratie, socialisme of liberalisme. En je kunt het ook klein maken en dan gaat het over jou en mij. Over hoeveel ik mij aan jou gelegen laat liggen. Over of ik ruimte voor je maak. Ook als me dat wat kost. En net zo goed over waarom dat soms niet kan: over waarom ik juist pal moet gaan staan voor de grens die ik heb getrokken. Kent u het verhaal over Izaäk, die een bron vond die hij de naam Ruimte gaf (Genesis 26)? In het Zoom leerhuis van afgelopen donderdag hebben we samen gekeken of dat verhaal ons iets over vrijheid vertelt. Luister maar wat dat heeft opgeleverd!"
Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek: 210516 -Mirjam Rigterink OVD.docx Lees hier de tekst van de toespraak na: 210516 - Mirjam Rigterink    
Mirjam Rigterink

23 mei – Pinksteren

De luisterlink van  23 mei is samengesteld door Janneke Stegeman. "Over hoe er vuur brandt in het alledaagse, hoe dat ook in ons brandt. Vuur van liefde, vreugde, woede, solidariteit. Vuur dat nieuwe groei mogelijk maakt."  
Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek: 210523 - Janneke Stegeman OVD Lees hier de tekst van de toespraak na: 210523 - Janneke Stegeman  
Janneke Stegeman

30 mei – Ons huis van hoop

De luisterlink van  30 mei is samengesteld door Alex van Heusden en Mirjam Rigterink. Ze schrijven: "Een Ekklesia is een plek om hoop te delen: wat hopen we, hoe geven we daar vorm aan en waar zien we die 'wereld anders' ook vandaag al oplichten? In de Luisterlink komen een heel aantal Ekklesianen voorbij die daar iets over zeggen". Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek: 210530 Alex en Mirjam OVD Lees hier de tekst van de toespraak na: 210530 Alex van Heusden.docx
 
Alex van Heusden

June 2021

6 juni – Het boek is nog niet uit

De luisterlink van  6 juni is samengesteld door Kees Kok. In het kader van de boekenweek bespreekt Kees Kok een boeiend en bloemrijk gedicht van Lucebert over  'het boek'. Het gaat over alle boeken en misschien, of zelfs speciaal over het 'boek der boeken'.  We horen ook nog een ander gedicht van Lucebert, op muziek van Tom Löwenthal en gezongen door Marco Bakker. En 'Ooit gehoord?' en natuurlijk het Schriftlied. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek: 210606 - Kees Kok OVD.docx Lees hier de tekst van de toespraak na: 210606 - Kees Kok.docx  
Kees Kok

13 juni – Opzij, opzij, opzij

De luisterlink van  13 juni is samengesteld door Bart-Jan van Gaart "Opzij, opzij, opzij", zong Herman van Veen. "We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan!" Moeten we dat? Van wie eigenlijk? Deze samenleving, deze economie, stookt mensen op als brandhout. We zitten samen in dit schuitje. Het is aan ons om te besluiten welke kan het op gaat.. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek: 210613 - Bart-Jan van Gaart OVD Lees hier de tekst van de toespraak na: 210613 - Bart-Jan van Gaart  
Bart-Jan van Gaart

20 juni – Land van licht

De luisterlink van  20 juni is samengesteld door Alex van Heusden. Hij schrijft ons: "Zogeheten struikelteksten. Er zijn er nogal wat in de bijbel. Teksten die afkeer oproepen. En de vraag doen stellen: waarom is dit zo opgeschreven? Had dat niet anders gekund, zodat wij beter zouden begrijpen wat mogelijk bedoeld is? Maar ja, de bijbel is van lang geleden, uit een ander deel van de wereld en toen golden andere methoden van communicatie dan wij gewend zijn. Wat ons ook hindert, is dat eeuwenlang de bijbelse verhalen zijn gelezen als historische reportages: zo is het gebeurd. We weten nu dat de verhalen ook echte verhalen zijn. Wat betekent dit voor het verstaan van het boek Jozua?"   Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek: 210620 - Alex van Heusden OVD.docx Lees hier de tekst van de toespraak na: 210620 - Alex van Heusden  
Alex van Heusden

27 juni – Vreugde in de morgen

De teksten en muziek in deze luisterlink van  27 juni zijn geschreven en gekozen door Mounir Samuel.
Mounir is politicoloog, Midden-Oostendeskundige, schrijven en correspondent voor De Groene Amsterdammer en De Correspondent. Eerder heeft hij in de Ekklesia een toespraak gehouden naar aanleiding van zijn boek "God is groot". Zijn laatste boek is getiteld: "Noodzakelijke gesprekken - reflecties op een nieuwe wereld". Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek: 210627 - Mounir Samuel OVD Lees hier de tekst van de toespraak na: 210627 - Mounir Samuel.docx    
Mounir Samuel

July 2021

4 juli – Mea Culpa

De luisterlink van  4 juli is samengesteld door Mirjam Rigterink. Zij schrijft ons: "De commotie rond de excuses van het B&W van Amsterdam voor slavernijverleden van deze stad onderstreept nog maar eens hoe moeilijk we dat vinden: omgaan met schuld. Wat is er nodig om een gemeenschap samen te smeden wanneer er barsten zijn ontstaan? Soms moet je terugkijken om vooruit te komen. We lezen wat het boek Leviticus daarover zegt". Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek: 210704 Mirjam Rigterink OVD.docx Lees hier de tekst van de toespraak na: 210704 - Mirjam Rigterink  
Mirjam Rigterink

11 juli – Eind in zicht?

De luisterlink van  11 juli is samengesteld door Kees Kok. Hij schrijft ons: "Weer oplopende besmettingscijfers, overmatige hitte en branden in Canada, China als steeds angstwekkende Big Brother, vrijheid in het gedrang in Oost-Europa. Nederland narcostaat? Het lijkt de Apokalyps van Johannes wel, en nineteen eighty four van George Orwell. Eind in zicht? Waarin (in wie) stelt de Ekklesia haar vertrouwen?"   Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek: 210711 - Kees Kok OVD.docx Lees hier de tekst van de toespraak na: 210711 - Kees Kok  
Kees Kok

18 juli – Aanstootgevend

De overdenkingen in deze luisterlink zijn gemaakt door Mieke van Zonneveld. We luisteren naar een lezing uit Ezechiël en horen onder meer 'Delf mijn gezicht op' en Sacrament van hoop'. " Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek: 210718 - Mieke van Zonneveld OVD Lees hier de tekst van de toespraak na: 210718 - Mieke van Zonneveld  
Mieke van Zonneveld

25 juli – Mensheid op aarde

Deze Luisterlink is samengesteld door Alex van Heusden. Hij schrijft ons: "Beleven we een apocalyptische tijd? Pandemie, klimaatverandering met als gevolg dan weer droogte, dan weer kolkende watermassa's en op allerlei plaatsen voedseltekort. Waar gaat het heen? Hoe gaan we daar mee om? We lezen enkele fragmenten uit het laatste boek van de bijbel, Openbaring, een scherpe analyse van de ontwrichtende werking van de toenmalige wereldorde, maar met de herhaalde conclusie: dit systeem is voorbij." We horen onder meer 'Om water' en 'Mocht het waar zijn'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek: 210725 - Alex van Heusden OVD  Lees hier de tekst van de toespraak na: 210725 - Alex van Heusden  
Alex van Heusden

August 2021

8 aug – Hoe te leven in een pandemie

Deze Luisterlink is samengesteld door Jos Beishuizen. Hij schrijft ons: "Wij leven in een pandemie. Om ons heen zijn mensen ziek geworden, ernstig ziek, misschien zelfs overleden. We hebben ons laten testen, we zijn ingeënt, we denken over een derde prik. Tegelijkertijd zien we hoe de vaccins onbereikbaar blijven voor miljoenen op het Afrikaanse continent. Een absurde wereld noemt Albert Camus dat. Absurd omdat we blijven zoeken naar de zin van dit leven en geen antwoord krijgen. Het universum zwijgt. Aan de hand van Albert Camus, en dan met name zijn roman De Pest, gaan we op zoek naar een manier om staande te blijven in een wereld die steeds meer door plagen beheerst lijkt." Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek: 210808 Jos Beishuizen OVD Lees hier de tekst van de toespraak na: 210808 Jos Beishuizen  
Jos Beishuizen

15 aug – Geld en God

Deze Luisterlink is samengesteld door Alex van Ligten. Hij schrijft ons: "Er staat een mooi intermezzo in het boek Numeri. Over een koning en een ziener, van strikt heidense komaf, die de God van Israël bij name blijken te kennen. De koning wil dat volk van vluchtelingen en asielzoekers graag vervloekt zien, maar de ziener komt ze juist zegenen. In dat stuk is er een geheel eigen aandacht voor de thema’s geld en God. Daar spitsen we de overdenking dan ook op toe". Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek: 210815 Alex van Ligten OVD Lees hier de tekst van de toespraak na: 210815 - Alex van Ligten  
Alex van Ligten

22 aug – Het gewone magistrale

Deze Luisterlink is samengesteld door Bettine Siertsema. Zij schrijft ons: Augustus loopt alweer naar zijn eind, mar zoals Judith Herzberg dichtte: "er is nog zomer en genoeg'. In deze podcast gaat het over haar poëzie, die met haar onverwachte kijk op onze alledaagse werkelijkheid een noodzakelijke tegenstem biedt. Wanneer we alles wat gebeurt op het wereldtoneel door moedeloosheid of cynisme overweldigd dreigen te worden, kan het helpen ons mee te laten nemen in de verwondering om 'het gewone magistrale', zonder ons af te sluiten voor het grote wereldtoneel overigens. Er staat een mooi intermezzo in het boek Numeri. Over een koning en een ziener, van strikt heidense komaf, die de God van Israël bij name blijken te kennen. De koning wil dat volk van vluchtelingen en asielzoekers graag vervloekt zien, maar de ziener komt ze juist zegenen. In dat stuk is er een geheel eigen aandacht voor de thema’s geld en God. Daar spitsen we de overdenking dan ook op toe". Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek: 210822 - Bettine Siertsema OVD Lees hier de tekst van de toespraak na: 210822 - Bettine Siertsema  
Bettine Siertsema

29 aug – Ziet u mij

Deze Luisterlink is samengesteld door dr. Joyce Rondaij, theoloog, publiceerde in 2021 een theologische lezing van het werk van Primo Levi: Primo Levi na God. Verhalen van een nieuwe Bijbel. Ze werkt als subsidieadviseur aan de Protestantse Theologische Universiteit en schrijft over literatuur en theologie.
Het thema van deze podcast is ziet u mij? En staat stil bij de vragen: wie ziet mij, maar vooral ook: wie zie ik? Er wordt o.a. gezongen 'Ogen die mij zoeken', 'Boek jij bent geleefd' en 'Gij in uw grenzeloos licht'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek: 210829 - Joyce Rondaij OVD Lees hier de tekst van de toespraak na: 210829 - Joyce Rondaij.docx  
Joyce Rondaij

September 2021

5 sep – Plaats van ontmoeting

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Alex van Heusden. Hij schrijft ons: "Een huis om in te wonen. Plaats van ontmoeting. In het woestijnverhaal van het oude Israël en Juda is dat een tent: de Tent van Ontmoeting, een mobiel 'heiligdom', om mee te dragen van pleisterplaats naar pleisterplaats. Om in beweging te blijven, stappen vooruit te zetten. Die Tent, ook 'Woning' genaamd, is opgezet rondom een Groot Verhaal van bevrijding. Om te leren en te vieren. En daarbij elkaar te bemoedigen en te troosten. Zo moge het zijn in ons midden".
We lezen uit Exodus en horen onder meer 'Wie mag te gast zijn in uw tenten' en 'Dat prachthuis'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek: 210905 - Alex van Heusden OVD Lees hier de tekst van de toespraak na: 210905 - Alex van Heusden.docx    
Alex van Heusden

12 sep – Iets te eten

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Mirjam Rigterink voor diegenen die niet naar de dienst zijn geweest. Zij schrijft ons:
"Een Ekklesia wil een plek zijn om elkaar te inspireren het visioen van 'een wereld anders' gestalte te geven. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de moed ons daartoe nogal eens ontbreekt. Misschien herkennen we iets in het verhaal over een aantal leerlingen van Jezus. Ze weten ook niet hoe verder. Maar dan volgt een wonderlijke ontmoeting die hen op een ander spoor zet." We lezen uit het evangelie van Johannes (hoofdstuk 21) en horen o.a. 'Uit staat en stand' en 'De woorden die wij spraken tot elkaar'.  
Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek: 210912 Iets te eten - Mirjam Rigterink OVD Lees hier de tekst van de toespraak na: 210212 - Mirjam Rigterink    
Mirjam Rigterink

19 sep – Leren en doen

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Alex van Heusden. Hij schrijft ons:
"Van de Joodse traditie kunnen we leren dat leren veronderstelt: vragen stellen, onophoudelijk. Niet te snel tevreden zijn met het antwoord. En liever voortgaan zonder antwoord dan met antwoorden die geen antwoorden zijn. Terwijl we leven in een wereld die dreigt weg te kantelen - het zou vijf voor twaalf zijn. Hoe gaan we daarmee om, ook in de Ekklesia?" We lezen uit het evangelie van Lukas en luisteren o.a. naar 'Moge ons voor waar verschijnen' en 'Zoals een moeder zorgt". Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek: 210919 - Alex van Heusden OVD Lees hier de tekst van de toespraak na: 210919 - Alex van Heusden
 
Alex van Heusden

26 sep – De laatste waarheid

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Kees Kok.
We luisteren o.a. naar Psalm 2 vrij - Hoort despoten, Psalm 12 vrij - Onkreukbare woorden en Psalm 101 vrij - En weer zingen. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek: 210926 - Kees Kok OVD Lees hier de tekst van de toespraak na:  210926 - Kees Kok  
 
Kees Kok

October 2021

3 okt – Van een zacht juk en een lichte last

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Bart-Jan van Gaart. Hij schrijft ons: "Mijn juk is zacht en mijn last is licht" lezen we bij Matteüs. Wa het maar waar, een zacht juk en een lichte last. Deze tijd voelt heel anders. Al draait onze economie op volle toeren, her en der klinken stemmen die roepen in haal maalstroom vermorzeld te raken. Anderen raken het spoor bijster en verliezen zich in de meest bizarre complottheorieën. Maar de overgrote meerderheid probeert zich dapper staande te houden in deze op hol geslagen draaimolen die samenleving genoemd wordt. Zacht en licht, hoe dan?"
We luisteren o.a. naar "Was jij mijn herder", en "Die om mij smeekt". Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek: 211003 - Bart-Jan van Gaart OVD Lees hier de tekst van de toespraak na: 211003 - Bart-Jan van Gaart  
Bart-Jan van Gaart

10 okt – Woorden ten goede

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Mirjam Rigterink. Zij schrijft ons:
"De bijbel is een ingewikkeld boek, benadrukken we vaak. Uit een andere tijd, in een andere context geschreven in een andere taal. Maar veel teksten zijn ook razend actueel - of beter: eigenlijk zijn ze van alle tijden. En bovendien zijn sommige verhalen ook gewoon prachtige wereldliteratuur. Vandaag gaan we eens zitten voor zo'n vertelverhaal. Het heeft alle ingrediënten van een hedendaagse kaskraker uit de bioscoop: een jonge held, een romance, een slechterik. En ; een powervrouw! We lezen 1 Samuel 25 en kijken wat het verhaal ons te zeggen zou kunnen hebben: . We luisteren o.a. naar "Ooit gehoord" en  "Je zou gelukkig willen zijn".
Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek: 211010 Mirjam Rigterink OVD Lees hier de tekst van de toespraak na: 211010 Mirjam Rigterink    
Mirjam Rigterink

17 okt – Geen koning onze God

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Alex van Heusden. Hij schrijft ons:
"De bijbel blijft de gemoederen bezighouden. De voorbije week werd de NBV21 met veel tamtam gepresenteerd, de herziene versie van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004. Ongetwijfeld zal ook deze editie veel discussie oproepen. Intussen gaan we in de Ekklesia stug door met het lezen en uitleggen van bijbelteksten, zoveel mogelijk in eigen vertalingen. Zo eigenwijs zijn we wel. Dit keer een van de bekende verhalen: koning David, geplaagd door te veel vrije tijd, die zijn oog laat vallen op een badende vrouw met de naam Batsjeva. Niet zomaar een smeuïg verhaal, eerder een kritische uithaal richting de politieke realiteit. Wat machthebbers doen in de ivoren toren van hun macht, met dodelijke slachtoffers als gevolgd." We luisteren o.a. naar 'Geen koning onze god', 'ik zal in mijn huis niet wonen' en  en  'Ik heb lief de aarde en de mensen'.
Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek: 211017 - Alex van Heusden OVD Lees hier de tekst van de toespraak na: 211017 - Alex van Heusden.docx  
Alex van Heusden

24 okt – Hoor je mij

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Bettine Siertsema. Zij schrijft ons:
"Deze week gaat het over psalm 130, die bekend staat met zijn beginwoorden: 'Uit de diepten', of in het Latijn 'De Profundus'. Die eerste regels verwoorden een aansprekend thema: de wanhopige roep om gehoord te worden. Ook in de hedendaagse poëzie is het een herkenbaar thema. Maar die diepe wanhoop blijkt toch niet de grondtoon van de psalm als geheel". We luisteren o.a. naar ' Opgestaan is mijn hart' en 'Mocht het waar zijn'.
Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek: 211024 - Bettine Siertsema OVD Lees hier de tekst van de toespraak na: 211024 - Bettine Siertsema        
Bettine Siertsema

31 okt – Hervorming altijd weer

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Alex van Heusden en Kees Kok.
'We hebben iets te vieren, zestig jaar Ekklesia, met een jaar vertraging. En we doen dat deze zondag onder het motto: 'Hervorming altijd weer'. Tenslotte is 31 oktober Hervormingsdag. En dus komt Martin Luther aan bod, de hervormer uit de zestiende eeuw. Reikt hij iets aan waar we vandaag nog lering uit kunnen trekken? Die vraag zal worden gesteld. Nu was Luther ook dichter van liturgische liederen. Zijn er raakvlakken tussen hem als lieddichter en Huub Oosterhuis, de op 1 november 88-jarige?' We luisteren o.a. naar ' Goed is dat je niet doet wat slechts is' en 'Jij bent van jou'.
Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek: 211031 - Alex van Heusden OVD Lees hier de tekst van de toespraak van Alex van Heusden: 211031 - Alex van Heusden Lees hier de tekst van de toespraak van Kees Kok: 211031 - Kees Kok      
Alex van Heusden en Kees Kok

November 2021

7 nov – Er is haast bij het licht

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Alex van Ligten. 'We lezen de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. We luisteren o.a. naar 'Zend mij de engel' en 'Ik zal er zijn.' Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek: 211107 Alex van Ligten OVD
Lees hier de tekst van de toespraak: 211107 - Alex van Ligten.docx      
Alex van Ligten

14 nov – Ekklesia in fragmenten

Ter gelegenheid van ons zestigjarig bestaan hebben we een collage van lied en tekst gemaakt onder de titel 'Ekklesia in fragmenten'. Met deze collage zouden we het eerste deel van onze feestmiddag invullen. U hoort Huub Oosterhuis, die fragmenten voordraagt uit een essay dat hij ooit schreeft over Ekklesia Amsterdam. Kees Kok, Alex van Heusden en Mirjam Rigterink verbinden die fragmenten met liedjes die vertellen over lied en liturgie in de Ekklesia door de jaren heen. wilden we zondagmiddag 14 november Ekklesia in fragmenten en Uitgeleid laten horen. Hieronder de luisterlinken van deze twee onderdelen. Lees hier de PDF met teksten van de luisterlink 211114 Ekklesia in fragmenten
   
Huub Oosterhuis Kees Kok Alex van Heusden Mirjam Rigterink

14 nov – Wereldmoeders! en fragmenten Uitgeleid

Luisterlink met muziekfragmenten uit 'Uitgeleid' en Geeske Hovingh die vertelt over het project 'Wereldmoeders! Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek: 211114 - Uitgeleid (3) Lees hier de tekst van de toespraak: 211114 - Geeske Hovingh
 
Geeske Hovingh

21 nov – Aarde deze

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Sietske Huijbers, zij verzorgt de toespraak. Sietske voert op allerlei manieren actie voor een klimaatrechtvaardige wereld. Ze is bijvoorbeeld betrokken bij Fridays for Future en was in Glasgow om deel te nemen aan de VN-klimaatconferentie. Wij zijn dat ze haar verhaal met ons wil delen en dat we iemand uit haar generatie horen vertellen over haar zorgen en haar drive om verandering te bewerkstelligen. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek: 211121 Sietske Huijbers OVD Lees hier de tekst van de toespraak: 2111211 Sietske Huijbers
       
Sietske Huijbers

28 nov – Paulus in Rome

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Bettine Siertsema.
Op deze eerste Adventszondag en op de drempel van een nieuwe softe lockdown - die voor de cultuursector helemaal niet zo soft is, heeft Bettine Siertsema het in de dienst en in de podcast over twee drempelmomenten in de bijbel, in Deuteronomium en in het boek Handelingen der Apostelen. Er wordt iets afgesloten, maar het nieuwe dat zou moeten komen is nog niet bepaald duidelijk. We zingen en luisteren o.a. 'Woord dat ruimte schept'. 'Die mij getrokken uit de schoot' en 'Om te zien een nieuwe aarde'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de luisterlink: 211128 - Bettine Siertsema OVD Lees hier de tekst van de toespraak: 211128 - Bettine Siertsema
     
Bettine Siertsema

December 2021

5 dec – Tijd van wachten

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Kees Kok. Hij schrijft ons:
"Wat betekent 'Advent' nog voor ons? De oude, uit de middeleeuwen stammende liturgieën zitten vol altijd actuele bijbels-profetische en wereldpolitieke thema's: over de wereld en haar dreigende ondergang door wat gij mensen haar aandoen en misdoen. Hoezo 'De nacht loop ten einde' en 'Uw verlossing is nabij'? Dat zijn Adventsgeruchten." We luisteren o.a. naar ' Neerdalen als dauw'en 'Geschreven staat dat uw messias komt'.   Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de luisterlink: 211205 - Kees Kok OVD Lees hier de tekst van de toespraak: `211205 - Kees Kok
 
Kees Kok

12 dec – Over de zonde

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Colette van der Ven. Zij schrijft ons:
"Het is niet meer zo gangbaar in termen van zonde te denken. We hebben ons bevrijd van dat verlammende zondebesef dat angst en schuld opriep. Maar is dat alleen maar winst of is daarmee ook een ander besef verloren gegaan? Zouden we het begrip niet kunnen ontdoen van stoffigheid en dogmatiek en het zijn oorspronkelijke - Joodse? - zeggingskracht teruggeven?" We luisteren o.a. naar ' Goed is dat je niet doet wat slechts is' en 'De woorden die wij spraken tot elkaar'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de luisterlink: 211212 - Colet van der Ven OVD.docx   Lees hier de tekst van de toespraak - in de Luisterlink is het laatste stukje van de toespraak verloren gegaan: 211212 - Colet van der Ven  
 
Colet van der Ven

19 dec – Hoe ver is de nacht

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Alex van Ligten. Hij schrijft ons:
"Op de vierde adventszondag horen we twee klassieke lezingen, ontleend aan de oude kerkelijke leesroosters. Psalm 19 (we lezen die in de vrije versie) en Lukas 3:1-6. Een psalm die begint met wat op natuuraanbidding lijkt en een lezing waarin allemaal namen van wereldheersers voorbij komen. Wat dat allemaal met het komende feest te maken heeft? In de liederen waarin God wordt opgeroepen de hemelen te scheuren (naar een tekst van Jesaja), komt het heilig ongeduld van de profeten naar voren. God, maak haast! En daarbij dan de zonnige kijk van de 19e psalm, die verwarring zaait om onze aandacht te bepalen bij de Thora, het woord van God". Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de luisterlink: 211219 - Alex van Ligten OVD.docx Lees hier de tekst van de toespraak: 211219 - Alex van Ligten.docx    
 
Alex van Ligten

24 dec – De avond voor Kerstmis

Helaas - dit jaar geen Kerstdiensten in de Rode Hoed. Wel vindt u hierbij een Luisterlink, met - onder meer - een gezongen geboorteverhaal alsook een gezongen bewerking van de proloog van het evangelie van Johannes - die mooie hymne over het woord dat leven is, en het leven dat het licht is voor de mensen. Naar aanleiding van die proloof heeft Mirjam Rigterink een overdenking geschreven over de scheppingskracht van woorden en verhalen - en van "dát" woord in het bijzonder. Verder horen we bijvoorbeeld 'Het eeuwig komen en gaan' (uit de nieuwe compositie Uitgeleid) maar ook het Nu sijt Wellecome in de bewerking van Huijbers, waar we onze Kerstavonddiensten altijd mee afsluiten.
Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de luisterlink: 211224 - Mirjam Rigterink OVD Lees hier de tekst van de toespraak: 211224 - Mirjam Rigterink    
 
Mirjam Rigterink

January 2022

2 jan – Nieuw begin

Een Luisterlink met het kerstoratorium dat Tom Löwenthal in 2005 op muziek heeft gezet en dat toen is opgenomen tijdens de Zilveren Lieddag in de Dominicuskerk te Amsterdam. Naar aanleiding van het lied 'De achtste dag' heeft Alex van Heusden een korte overdenking ingesproken. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de luisterlink: 220102 - Alex van Heusden OV
Lees hier de tekst van de toespraak: 220102 - Alex van Heusden    
 
Alex van Heusden

9 jan – Het licht van de bevrijding

Een Luisterlink met een overdenking van Alex van Heusden, naar aanleiding van een verhaal uit het begin van het evangelie van Lucas, over hoe Jezus' ouders hem meenemen naar de tempel in Jeruzalem voor een ritueel dat wordt voltrokken aan eerstgeborenen. In de tempel treffen ze Simeon en Hanna, twee aansprekende namen die ook weer andere verhalen in herinnering roepen.
We luisteren o.a. naar het 'Lied van Simeon', 'Kom in mij' en 'Een schoot van ontferming'.   Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de luisterlink: 220109 - Alex van Heusden OVD.docx Lees hier de tekst van de toespraak: 220109 - Alex van Heusden  
 
Alex van Heusden

16 jan – Doop van omkeer

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Alex van Heusden. Hij schrijft ons: 'Omkeer. Met een oud woord "bekering". Omkeer in de bijbel behelst niet zozeer verandering van gezindheid, maar vooral verandering van je manier van leven. Het verhaal over Johannes, bijgenaamd "De Doper", in het evangelie van Lucas laat dat zien. De menigte van mensen, samengestroomd rondom Johannes bij de Jordaan, stelt hem de vraag: "Wat moeten wij doen?" De vraag stellen is al aangegeven dat je iets anders wilt, anders leven, en dat je niet bij de pakker neer wilt zitten.' We lezen uit het evangelie van Lucas (Lucas 3:1-22). We horen onder meer 'Die de aarde boetseerde' en 'Nog voor chaos'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de luisterlink: 220116 - Alex van Heusden OVD
Lees hier de tekst van de toespraak: 220116 - Alex van Heusden 20109 - Alex van Heusden  
 
Alex van Heusden

23 jan – Een lege troon

De Luisterlink van deze week is gemaakt door Huub Oosterhuis. Aanleiding is dat tachtig jaar gelden, op 20 januari 1942, de Wannseeconferentie plaatsvond - een bijeenkomst waarin vijftien hoge Nazi-ambtenaren besloten tot de uitroeiing van de Joden. We luister onder meer naar 'Die zegt God te zijn', 'Deze wereld' en 'Al spreek ik met tongen'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de luisterlink: 220116 - Huub Oosterhuis OVD Het verhaal dat gelezen wordt is terug te vinden in "Wolf en lam' - korte verhalen over liefde en dood.
 
 
Huub Oosterhuis

30 jan – Koppie onder

De Luisterlink van deze week is gemaakt door Mirjam Rigterink. Ze schrijft ons: 'Machtsverhoudingen spelen overal een rol. Als je er onvoldoende oog voor hebt, kan het gierend uit de klauwen lopen - niet alleen in tv studio's of in de internationale politiek. Vandaag lezen we een verhaal over een legercommandant -zNaäman - en een tot slaaf gemaakt meisje. Er komen koningen in voor, dienaren en profeten. Levert het een zinnige spiegel op voor onze wereld van vandaag? We gaan kijken....' We luisteren onder meer naar 'Klein woord', 'Zevenmaal' en 'Uit staat en stand'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 220130 - Mirjam Rigterink OVD
Lees hier de tekst van de toespraak: 220130 - Mirjam Rigterink
Mirjam Rigterink

February 2022

6 febr – Just look up!

De Luisterlink van deze week is gemaakt door Bart-Jan van Gaart. Hij schrijft ons: "Don't look up' is het regeringsadvies in de gelijknamige film waarin een naderende komeet de aarde dreigt te verwoesten. Wat je niet ziet dat is er niet. Het lijkt op het 'gaat u maar rustig slapen' van Colijn aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Ella zegt in 1 Koningen: 'Just look up!' Over tegenstrijdige adviezen en belangen zondag meer|" We luisteren onder meer naar 'Er schreeuwt een mens' en 'Goed is dat je niet doet wat slecht is'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 220206 - Bart-Jan van Gaart OVD Lees hier de tekst van de toespraak: 220206 - Bart-Jan van Gaart  
Bart-Jan van Gaart

13 feb – De God van Prediker

De Luisterlink van deze week is gemaakt door Kees Kok. Er wordt gelezen uit Prediker en kunnen onder meer luisteren naar 'Deze wereld' en 'Van grond en vuur'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 220213 - Kees Kok OVD Lees hier de tekst van de toespraak: 220213 - Kees Kok.docx  
Kees Kok

20 feb – Wijsheid van Ben Sira

De Luisterlink van deze week is gemaakt door Alex van Heusden. Hij schrijft ons: "Het boek Ben Sira, ofwel Wijsheid van Jezus Sirach, wordt gerekend tot de wijsheidliteratuur, samen met onder andere Qohelet, ofwel Prediker - het boekje, eerder een pamflet, waaruit vorige zondag gelezen. 'Ontzag voor God' - die met zijn naam - is bron van alle wijsheid, aldus Ben Sira, en daar moet een leven volgens de Thora, de onderwijzing van het oude Israël en Juda, aan beantwoorden. Maar hoe doe je dat onder vreemde, in dit geval hellenistisch-Griekse heerschappij? Hoe weersta je de lokroep van de dominante cultuur?" We luister onder andere naar  'De woorden die wij spraken tot elkaar' en 'In 't laatste dagen van de dagen'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 220220 - Alex van Heusden OVD Lees hier de tekst van de toespraak: 220220 - Alex van Heusden    
Alex van Heusden

27 feb – De schaduw der hoop

De Luisterlink van deze week is gemaakt door Bettine Siertsema. Zij schrijft ons: "In de week dat we verbijsterd zijn door het uitbreken van weer een nieuwe oorlog, gaat het – hoe wrang – over de hoop. Hoop doet leven, zeggen we. Maar waar hopen we eigenlijk op (los van de actuele omstandigheden)? Een betere wereld? Soms lijkt het eerder de tegenovergestelde kant op te gaan, als we denken aan deze nieuwe oorlog, de klimaatcrisis en de groeiende kloof tussen rijk en arm, en dat rijtje zou moeiteloos uit te breiden zijn. Waaraan ontlenen wij eigenlijk nog hoop? En hoe werkt die hoop uit?" We luisteren naar 'Woord dat ruimte schep', 'Hoe ver te gaan' en 'Lied tegen de derde wereldoorlog'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 220227 - Bettine Siertsema OVD Lees hier de tekst van de toespraak: 220227 - Bettine Siertsema.docx  
Bettine Siertsema

March 2022

6 mrt – De grote vrouw en haar zoon

De Luisterlink van deze week is gemaakt door Mirjam Rigterink. Zij schrijft ons: "Het is de eerste zondag van de veertigdagentijd. Voorbereidingstijd naar Pasen toe. Terwijl niet ver van ons vandaan een oorlog woedt die ons bang maakt en boos, lezen we een opstandingsverhaal - voor wat moed en misschien zelfs enige troost. Want opstandingsverhalen kun je lezen als een aanklacht tegen doorlopende wegen in alle soorten en maten. Met 8 maart - internationale vrouwendag - in gedachten lezen we er eentje met een  hoofdrol voor een vrouw, die voor geen kleintje vervaard is. Het is een wonderlijk verhaal. Maar - zo schijnt David Ben Gurion gezegd te hebben - wie niet in wonderen gelooft, is geen realist." We luisteren o.a. 'Uit de diepte, jou vergeten' en 'God weet komt het goed'.
Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 220306 - Mirjam Rigterink OVD Lees hier de tekst van de toespraak: 220306 - Mirjam Rigterink  
Mirjam Rigterink

13 mrt – Bron van de levende

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Roel Knol. We lezen Genesis 16: het verhaal over Hagar, een slavin die wegvlucht de woestijn in. Daar ontmoet ze iemand die haar ziet staan. Roel verbindt haar verhaal aan zijn ervaringen in het  gevangenispastoraat. We luisteren o.a. naar 'Ogen die je zoeken' en 'Verdoofd en schamper van gemis'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 220313 - Roel Knol OVD Lees hier de tekst van de toespraak: 220313 - Roel Knol  
Roel Knol

20 mrt – Een internationale van goede mensen

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Kees Kok. Onder andere over Isaak Babel (1894-1940), Rus, Oekraïner, Jood. We lezen uit het evangelie van Lukas. We luisteren o.a. naar 'Land in onweer' en 'Zoals een moeder zorgt" Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 220320 - Kees Kok OVD Lees hier de tekst van de toespraak: 220320 - Kees Kok  
Kees Kok

27 mrt – Wie mag zijn hoogte beklimmen

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Bart Jan van Gaart. Hij schrijft ons: "In de Rooms-Katholieke liturgie vraagt de priester in de zogenaamde dialoog voor de prefatie, het eerste deel van het eucharistisch geed: verheft uw hart! Of zoals het vroeger in het Latijn klonk: sursum corda. Daarmee worden de gelovigen verzocht mentaal naar een volgende versnelling door te schakelen, die van de spiritualiteit, de ontvankelijkheid voor dat wat het gewone, dagelijkse, aardse, begrijpelijke overstijgt. Ik zou u eveneens willen vragen uw harten omhoog te heffen, want we gaan geestelijk de berg op. Niet zomaar een berg, maar de Tabor. En dat weet je het wel, dan staat er iets bijzonders te gebeuren. Op de Tabor verandert er iets en wordt het ons duidelijk. Altijd en definitief. Dus: bergschoenen aan en met verheven hart gaan we klimmen. Maakt u zich vooral geen zorgen, na de klim dalen we ook weer af en de beentjes blijven op de grond".
We lezen uit het evangelie van Lukas en luisteren onder andere naar: 'Van God is de aarde' en 'Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 220327 - Bart-Jan van Gaart OVD Lees hier de tekst van de toespraak: 220327 - Bart-Jan van Gaart  
Bart-Jan van Gaart

April 2022

03 apr – Wie denken durft

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Mirjam Rigterink. Zij schrijft ons: "We gaan een verhaal lezen over een belegerde stad. Spannend verhaal, niet in de laatste plaats nu er bij zo'n verhaal opeens heel concrete steden op ons netvlies staan. Over honger en oorlog gaat het. Maar ook over eten, drinken en vrede gelukkig. En misschien wel vooral over hoe we kijken - naar onszelf en de wereld om ons heen? Wat zien we?" We lezen uit het boek Koningen (2 Koningen 7:1-17) en luisteren naar  o.a. 'Deze wereld omgekeerd' en 'Komen ooit voeten'.
Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 220403 - Mirjam Rigterink OVD Lees hier de tekst van de toespraak: 220403 - Mirjam Rigterink.docx    
Mirjam Rigterink

10 apr – Dansen, spelen en liefhebben

De Luisterlink van deze week is samengesteld door  Colet van der Ven. We lezen een verhaal uit 2 Samel, over een dansende koning David en luisteren naar 'Dans me' en Herschep ons hart. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 220410 - Colet van der Ven OVD Lees hier de tekst van de toespraak: 220410 - Colet van der Ven  
   
Colet van der Ven

17 apr – Pasen

De Luisterlink van deze week is samengesteld door  Alex van Heusden. We luisteren naar het 'Het verhaal van de levende' het verhaal over dood en opstanding uit het evangelie van Johannes en ook naar 'Dan zal ik leven' en 'De steppe zal bloeien'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 220417 - Alex van Heusden OVD Lees hier de tekst van de toespraak: 220417 - Alex van Heusden
   
Alex van Heusden

24 apr – Het gouden kalf

De Luisterlink van deze week is samengesteld door  Alex van Heusden en Mirjam Elbers. Mirjam Elbers verzorgt de toespraak. Mirjam is opgeleid als bijbels-theoloog (UvA) en is, naast haar werk als uitgever, momenteel bezig met een promotieonderzoek naar religiekritiek in de Hebreeuwse bijbel (o.a. over het werk  van Jan Assmann en K.H. Miskotte). Haar toespraak zal  gaan over het intrigerende verhaal over het gouden kalf. We luisteren onder meer naar 'De hemel mag horen' en 'Hoe ver te gaan'. We luisteren naar het 'Het verhaal van de levende' het verhaal over dood en opstanding uit het evangelie van Johannes en ook naar 'Dan zal ik leven' en 'De steppe zal bloeien'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 220424 - Mirjam Elbers OVD
Lees hier de tekst van de toespraak:
 
Mirjam Elbers

May 2022

1 mei – Het schriftje van Bor

De Luisterlink van deze week is samengesteld door  Alex van Heusden. Hij verzorgt de toespraak naar aanleiding van een gedicht van de Hongaars-Joodse dichter Miklós Radnóti. We luisteren o.a. naar 'Aan de schoonheid' en 'Die de aarde boetseerde'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 220501 - Alex van Heusden OVD Lees hier de tekst van de toespraak: 220501 - Alex van Heusden
 
Alex van Heusden

8 mei – Woord van verzet

De Luisterlink van deze week is samengesteld door  Mirjam Rigterink. Zij schrijft ons: "Op 4 mei jongstleden sprak Hans Goedkoop in de Nieuwe Kerk over de rechtbank die gevangenen in Bergen-Belsen oprichtten om onderling recht te spreken. 'Zelfs daar', zei hij, was het mogelijk om je niet bij de omstandigheden neer te leggen en jezelf een opdracht mee te geven, stel vast wat mag en wat niet mag - en 'leef ernaar'. In de bijbel vinden we een carnavalesk sprookje genaamd naar het meisje die een van de hoofdrollen speelt: Ester. Een verhaal over verzet, dat onder mee de vraag oproept waar wij voor door de knieën gaan en waar we tegen willen opstaan." We luisteren o.a. naar 'Dank zij de woorden' en 'Het was een nacht'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 220508 - Mirjam Rigterink OVD Lees hier de tekst van de toespraak: 220508 Mirjam Rigterink  
 
Mirjam Rigterink

15 mei – Troostzoekers

De Luisterlink van deze week is samengesteld door  Bettine Siertsema. Zij schrijft ons:
"Deze zondag gaat het over troost. Iedereen heeft op enig moment in zijn of haar leven wel troost nodig, of het nu is om verdriet in je persoonlijk leven of om verdriet omdat je politieke idealen niet opgewassen blijken tegen de harde werkelijkheid. Maar wat voor de een troostrijk is, blijkt voor een ander misschien van weinig waarde. Kan godsdienst troost bieden als we die zo hard nodig hebben? Aan de hand van een recent boek van Michael Ignatieff buigt Bettine Siertsema zich over die vraag. We luisteren o.a. naar 'Gij die weet' en het 'Lied van Hagar'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 220515 - Bettine Siertsema OVD Lees hier de tekst van de toespraak: 220515 - Bettine Siertsema  
Bettine Siertsema

22 mei – Niet een God van doden

De Luisterlink van deze week is samengesteld door  Alex van Ligten en Alex van Heusden. Alex van Ligten verzorgt de toespraak. Hij schrijft ons:
"In de Bijbel komen profeten en evangelisten aan het woord in bonte verscheidenheid. Het bontst van allemaal maakt de profeet Ezechiël het wel, en in deze periode tussen Pasen en Pinksteren is uitgerekend zijn allerbontste hoofdstuk heel passend. We lezen uit Ezechiël 37, door mijn cathecisanten ooit 'het Zombiehoofdstuk' genoemd. 'Een mens te zijn op aarde', 'Gij die weet wat in mensen omgaat' en 'Naam uit het vuur' zijn onze liederen, want: 'Zolang de aarde nog rond is en vrede een vierkante cirkel, laat ons toch zingen, het hart op de tong". Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 220522 - Alex van Ligten OVD Lees hier de tekst van de toespraak: 220522 - Alex van Ligten  
Alex van Ligten

29 mei – Het lied van de mensenzoon

De Luisterlink van deze week is samengesteld door  Alex van Heusden. Hij schrijft ons:
"We horen een gedicht, een lied uit een van de brieven van Paulus. Over de Messias die de 'uitstraling' aanneemt van een slaaf. Een krachtig signaal in een samenleving die beleefd werd als een groot 'kosmisch slavenhuis' ". We lezen uit de brief van Paulus aan de ekklesia van Filippi en luisteren onder meer 'Beeld en gelijkenis', 'Wij zullen Jood en Griek' en 'Uit staat en stand". Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 220529 - Alex van Heusden OVD Lees hier de tekst van de toespraak: 220529 - Alex van Heusden  
Alex van Heusden

June 2022

5 juni – Pinksteren

De Luisterlink van deze week is samengesteld door  Mirjam Rigterink. Over de geest, de adem van God, gaat het natuurlijk. De wind die waait in Genesis, in Exodus, in Handelingen en door de brieven van Paulus. We luisteren naar een brief aan de ekklesia van Korinte. Een brief die de lezer van zijn of haar zondagse sokken probeert te blazen.
"We luisteren onder meer naar 'Toen de dag gekomen was , Verte landschap' en 'Kom jij beloofde'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 220605 - Mirjam Rigterink OVD Lees hier de tekst van de toespraak: 220605 - Mirjam Rigterink  
Mirjam Rigterink

12 juni – Tot hier en verder

De Luisterlink van deze week is samengesteld door  Alex van Heusden. Hij schrijft ons: "Hoe we zouden kunnen leven om het leven, voor velen, wat beter te maken. Om te begrijpen wat ons te doen staat - dat is allemaal Thora, 'onderwijzing'. En het visioen van deze wereld anders is Thora. Dat koester je niet vanzelf, dat zit niet in je DNA. Ook het visioen, gegoten in de taal van de hoop, moet je leren, áánleren; blijvende training, permanente educatie is vereist om het niet weer áf te leren. We lezen het verhaal uit Exodus 19 over de aankomst van het volk van Israël aan de voet van de berg Sinaï". We luisteren onder meer naar 'Ooit gehoord' en 'De hemel mag horen'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 220612 - Alex van Heusden OVD Lees hier de tekst van de toespraak: 220612 - Alex van Heusden  
Alex van Heusden

19 juni – Een ander Te Deum

De Luisterlink van deze week is samengesteld door  Kees Kok. We luisteren naar het grote, tien minuten durende "Een Psalm, een loflied'. Het is een soort Te Deum, de 1600 jaar oude plechtige kerkelijke hymne. Maar dan anders. Kees Kok zal die vergelijking toelichten. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 220619 - Kees Kok OVD Lees hier de tekst van de toespraak: 220619 - Kees Kok    
Kees Kok

26 juni – Woorden om te doen – 1

Tijdens de zomermaanden treffen we elkaar (op 31 juli na) niet in de Rode Hoed maar wel een Luisterlink. Wat lichter van karakter, in de zin van iets minder woorden ter overdenking.  U kunt ze prima los beluisteren, maar ze vormen een geheel - het is een serie over de tien geboden. Of liever: de tien woorden. Elke week enkele gedachten naar aanleiding van een van deze tien, met daartussen muziek gestrooid. Vandaag het eerste woord: een luisterlink samengesteld door Alex van Heusden op basis van zijn toespraak eerder deze maand. U hoort Charlie Bo Meijering piano spelen en kunt meezingen met 'Die mij droeg', 'Zoals op de bergen' en 'Liefde, lichaam van zon'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 220626 - Alex van Heusden OVD Lees hier de toespraak: 220626 - Alex van Heusden.docx  
Alex van Heusden

July 2022

3 juli – Woorden om te doen – het tweede woord

Tijdens de zomermaanden treffen we elkaar (op 31 juli na) niet in de Rode Hoed maar wel een Luisterlink. Wat lichter van karakter, in de zin van iets minder woorden ter overdenking.  U kunt ze prima los beluisteren, maar ze vormen een geheel - het is een serie over de tien geboden. Of liever: de tien woorden. Elke week enkele gedachten naar aanleiding van een van deze tien, met daartussen muziek gestrooid. Vandaag het tweede woord: Een woord dat je kunt lezen als verzet tegen de terreur van image, ideaalplaatjes en knellende keurslijven. Een pleidooi voor ruimte, voor verschil, oe ingewikkeld dat ook kan zijn. De luisterlink is samengesteld door Mirjam Rigterink. U hoort 'Boek jij bent geleefd' en 'Zo mooi anders'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 220703 - Mirjam Rigterink OVD Lees hier de toespraak: 220703 - Mirjam Rigterink
Mirjam Rigterink

10 juli – Woorden om te doen – 3

Tijdens de zomermaanden treffen we elkaar (op 31 juli na) niet in de Rode Hoed maar wel een Luisterlink. Wat lichter van karakter, in de zin van iets minder woorden ter overdenking.  U kunt ze prima los beluisteren, maar ze vormen een geheel - het is een serie over de tien geboden. Of liever: de tien woorden. Elke week enkele gedachten naar aanleiding van een van deze tien, met daartussen muziek gestrooid. Vandaag het derde woord. De luisterlink is samengesteld door Alex van Heusden. U hoort het 'Woestijnlied' alsook een prelude van Bach gespeeld door Charlie Bo Meijering. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 220710 - Alex van Heusden OVD Lees hier de toespraak: 220710 - Alex van Heusden  
Alex van Heusden

17 juli – Woorden om te doen – 4

Tijdens de zomermaanden treffen we elkaar (op 31 juli na) niet in de Rode Hoed maar wel een Luisterlink. Wat lichter van karakter, in de zin van iets minder woorden ter overdenking.  U kunt ze prima los beluisteren, maar ze vormen een geheel - het is een serie over de tien geboden. Of liever: de tien woorden. Elke week enkele gedachten naar aanleiding van een van deze tien, met daartussen muziek gestrooid. Vandaag het vierde woord. De luisterlink is samengesteld door Kees Kok. U hoort onder andere het 'Zomerlied'  en 'Wek mijn zachtheid'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 220717 - Kees Kok OVD Lees hier de toespraak: 220717 - Kees Kok  
Kees Kok

24 juli – Woorden om te doen – 5

Tijdens de zomermaanden treffen we elkaar (op 31 juli na) niet in de Rode Hoed maar wel een Luisterlink. Wat lichter van karakter, in de zin van iets minder woorden ter overdenking.  U kunt ze prima los beluisteren, maar ze vormen een geheel - het is een serie over de tien geboden. Of liever: de tien woorden. Elke week enkele gedachten naar aanleiding van een van deze tien, met daartussen muziek gestrooid. Vandaag het vijfde woord. Eer uw vader en uw moeder. Een woord over onze ouders (en onze ouderen...), onze geschiedenis en wat we daarvan willen doorgeven. De luisterlink is samengesteld door Mirjam Rigterink. U hoort onder andere het 'Gezegend de onzienlijke' en 'Wonen overal'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 220724 - Mirjam Rigterink OVD Lees hier de toespraak: 220724 - Mirjam Rigterink  
Mirjam Rigterink

31 juli – Midzomerdienst

Deze week  treffen we elkaar weer op 31 juli in de Rode Hoed. De luisterlink is samengesteld door Alex van Heusden. Hij schrijft ons: Wij mensen op deze aarde. Wat doen we hier? Volgens het Bijbelse scheppingsverhaal zijn we toegerust de aarde te beheren, te dienen en te behoeden. Daartoe hebben we alles in huis. Maar wat zien we? Hoe de aarde wordt kaalgeslagen en ons leefmilieu vernietigd. We kunnen niet zomaar onze gang blijven gaan.
U hoort onder andere 'Herschep ons hart', 'Een mens te zijn op aarde' en 'De boom is de aarde dankbaar'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 220731 - Alex van Heusden OVD Lees hier de toespraak: 220731 - Alex van Heusden 220724 - Mirjam Rigterink  
Alex van Heusden

August 2022

7 aug – Woorden om te doen – 6

Tijdens de zomermaanden treffen we elkaar (op 31 juli na) niet in de Rode Hoed. Maar om elkaar niet uit het oog te verliezen sturen we wel wekelijks een Luisterlink rond. Ze zijn wat lichter van karakter, in de zien van iets minder woorden ter overdenking. Althans dat nemen we ons voor. U kunt ze prima los beluisteren, maar ze vormen ook een geheel - het is een serie over de tien geboden. Of liever: de tien woorden. Elke week enkele gedachten naar aanleiding van een van deze tien, met daartussen muziek gestrooid. Vandaag het zesde woord: niet moorden. De luisterlink is samengesteld door Kees Kok, die twee prachtige gedichten heeft vertaald. U hoort onder andere 'Bomen schreeuwen niet'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 220807 - Kees Kok OVD Lees hier de toespraak: 220807 - Kees Kok  
Kees Kok

14 aug – Woorden om te doen – 7

Tijdens de zomermaanden treffen we elkaar (op 31 juli na) niet in de Rode Hoed. Maar om elkaar niet uit het oog te verliezen sturen we wel wekelijks een Luisterlink rond. Ze zijn wat lichter van karakter, in de zien van iets minder woorden ter overdenking. Althans dat nemen we ons voor. U kunt ze prima los beluisteren, maar ze vormen ook een geheel - het is een serie over de tien geboden. Of liever: de tien woorden. Elke week enkele gedachten naar aanleiding van een van deze tien, met daartussen muziek gestrooid. Vandaag het zevende woord: geen overspel plegen. De luisterlink is samengesteld door Alex van Heusden. U hoort onder andere 'Het lied van de Naam' en Charlie Bo Meijering op de piano., Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 220814 - Alex van Heusden OVD Lees hier de toespraak: 220814 - Alex van Heusden  
Alex van Heusden

21 aug – Woorden om te doen – 8

Tijdens de zomermaanden treffen we elkaar (op 31 juli na) niet in de Rode Hoed. Maar om elkaar niet uit het oog te verliezen sturen we wel wekelijks een Luisterlink rond. Ze zijn wat lichter van karakter, in de zien van iets minder woorden ter overdenking. Althans dat nemen we ons voor. U kunt ze prima los beluisteren, maar ze vormen ook een geheel - het is een serie over de tien geboden. Of liever: de tien woorden. Elke week enkele gedachten naar aanleiding van een van deze tien, met daartussen muziek gestrooid. Vandaag het achtste woord: niet stelen, ingekleurd aan de hand van een gelijkenis uit het evangelie van Matteüs. De luisterlink is samengesteld door Mirjam Rigterink. U hoort onder andere 'Als je broeder diep is weggezakt' en 'O water dat uit de zon stroomt'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 220821- Mirjam Rigterink OVD Lees hier de toespraak: 20220821 - Mirjam Rigterink  
Mirjam Rigterink

28 aug – Woorden om te doen – 9

Tijdens de zomermaanden treffen we elkaar (op 31 juli na) niet in de Rode Hoed. Maar om elkaar niet uit het oog te verliezen sturen we wel wekelijks een Luisterlink rond. Ze zijn wat lichter van karakter, in de zien van iets minder woorden ter overdenking. Althans dat nemen we ons voor. U kunt ze prima los beluisteren, maar ze vormen ook een geheel - het is een serie over de tien geboden. Of liever: de tien woorden. Elke week enkele gedachten naar aanleiding van een van deze tien, met daartussen muziek gestrooid. Vandaag het negende woord: niet liegen. De luisterlink is samengesteld door Alex van Heusden. U hoort onder andere 'Onkreukbare woorden'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 220828 - Alex van Heusden OVD Lees hier de toespraak: 220828 - Alex van Heusden  
Alex van Heusden

September 2022

4 sep – Woorden om te doen – 10

Tijdens de zomermaanden treffen we elkaar (op 31 juli na) niet in de Rode Hoed. Maar om elkaar niet uit het oog te verliezen sturen we wel wekelijks een Luisterlink rond. Ze zijn wat lichter van karakter, in de zien van iets minder woorden ter overdenking. Althans dat nemen we ons voor. U kunt ze prima los beluisteren, maar ze vormen ook een geheel - het is een serie over de tien geboden. Of liever: de tien woorden. Elke week enkele gedachten naar aanleiding van een van deze tien, met daartussen muziek gestrooid. Vandaag het tiende woord: niet begeren. De luisterlink is samengesteld door Kees Kok. U hoort onder andere 'Beeld en gelijkenis' en 'Dat ik aarde zou bewonen'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink:220904 - Kees Kok OVD Lees hier de toespraak: 220904 - Kees Kok  
Kees Kok

11 sep – Enkel stem

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Alex van Heusden. Hij schrijft ons: We hebben een boek in ons midden, een Groot Verhaal van bevrijding. Een verhaal dat wil verbinden, bemoedigen, troosten, ook in de betekenis van aansporen: het wil ons op weg zetten, dat wij de oversteek wagen naar een andere manier van leven, onszelf opnieuw leren uitvinden, omdat de toekomst van ons mensen in deze wereld daar om vraagt. Uitstel kan niet meer, haast is geboden. Het is vijf over twaalf. We moeten een grens over. Maar willen we dat ook echt, of zetten we liever onze hakken in het zand?" Er wordt voorgelezen uit het boek Deuteronomium en u kunt onder andere luisteren naar "Niksers, leeghoofden' en 'Mocht het waar zijn'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 220911 - Alex van Heusden OVD Lees hier de toespraak: 220911 - Alex van Heusden.docx    
Alex van Heusden

18 sep – Eten en gegeten worden

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Mirjam Rigterink. Zij schrijft ons: "Elke week breken we brood en delen we wijn. Een maaltijd als een metafoor. Wat die metafoor ons te zeggen heeft, daar kun je uiteraard verschillende antwoorden op geven. Twee kunstwerken prikkelen vanmorgen onze verbeelding. We luisteren ook naar een verhaal over een maaltijd. De mensen die ervoor zijn uitgenodigd, komen geen van allen opdagen en de heer des huizes besluit tot een radicaal andere gastenlijst...... Er wordt voorgelezen uit het evangelie van Lukas en luisteren onder meer naar "Telkens als we eten van dit brood", "Wat in stilte bloeit" en "Wie zijn leven". Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 220918 - Mirjam Rigterink OVD Lees hier de toespraak: 220918 - Mirjam Rigterink  
Mirjam Rigterink

25 sep – De stem van Moria

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Bettine Siertsema. Zij schrijft ons: "Zaterdag 24 september begint Rosj Hasjanah, het Jo0dse nieuwjaar, het begin van de Tien Geduchte Dagen, die uitlopen op Grote Verzoendag, volgende week. De vaste Schriftlezing die bij Rosj Hasjanah hoort, is Genesis 22, de binding van Isaak. Dat is een vreemde keus. Hoe moeten we dit verhaal kenschetsen? Mysterieus op zijn minst, huiveringwekkend, maar je hoeft geen cynische atheïst te zijn om dit zelfs een weerzinwekkend verhaal te vinden. Wat moeten we ermee, dit verhaal over Abraham, die met zijn wegtrekken uit de vaderlijke stam al zo'n enorme stap had gezet, met zijn verleden had gebroken. Moet hij nu ook zijn toekomokst opgeven?" We luisteren onder meer naar "Hoe is uw naam" en het lied van "Gij en ik". Telkens als we eten van dit brood", "Wat in stilte bloeit" en "Wie zijn leven". Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 220925 - Bettine Siertsema OVD Lees hier de toespraak: 220925 - Bettine Siertsema
Bettine Siertsema

October 2022

2 okt – Kies dan het leven

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Kees Kok. Hij schrijft ons: "Laten we het nog eens over dat boek hebben, waaruit we wekelijks lezen. De bijbel is een moeilijk boek. Maar - zo zegt het boek dat 'Woorden' heet (Deuteronomium) - het woord dat in de bijbel aan het woord komt, is evident, dichtbij, komt recht uit het hart, ligt voor in de mond. We luisteren onder meer naar "Klankresten", "Schriftlied" en "Uw woord dat de eeuwen voorziet". Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 221002 - Kees Kok OVD Lees hier de toespraak: 221002 - Kees Kok  
Kees Kok

9 okt – Woord dat ruimte schept

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Mirjam Rigterink De toespraak wordt verzorgd door Arjan Broers, één van de pastores uit de Dominicus Amsterdam. Naar aanleiding van teksten uit Genesis zal hij met ons nadenken over taal: over woorden die ruimte scheppen of taal die verwoesting zaait, om maar eens twee liedjes aan te halen. We luisteren onder meer naar 'de Ballade van de mens' en 'Met niets van niets' en u Mark Walter op piano en Heleen Oomen op klarinet. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 221009 - Arjan Broers OVD Lees hier de toespraak: 221009 - Arjan Broers  
Arjan Broers

16 okt – Crisistijd

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Geeske Hovingh.  Zij verzorgt de toespraak en schrijft ons: "Het is crisistijd, zeggen ze. Vele onderwerpen te bedenken waar je dat woord crisis intussen achter kunt plakken. Schrale troost: crises zijn van alle tijden, zo laat de bijbel en ook het recent verschenen essay 'Cris!' van Beatrice de Graaf zien. De cruciale vraag is: hoe gaan we er mee om? Angstig? Murw geslagen? Of optimistisch? Want als 'crisis' oorspronkelijk oordeel - moment van de waarheid - betekent, dan kunnen we die ook aangrijpen om samen dapper iets nieuws te beginnen." We luisteren onder meer naar 'Bomen schreeuwen niet' en 'Mocht het waar zijn'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 221016 - Geeske Hovingh OVD Lees hier de toespraak: 221016 - Geeske Hovingh      
Geeske Hovingh

23 okt – Leer ze aan je kinderen

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Alex van Heusden.  Hij verzorgt de toespraak en schrijft ons: "Kinderen komen met vragen - omdat ze iets willen weten, iets niet begrijpen en zoeken naar een verklaring. Hoe zit het nu? En waarom is het zo en niet anders? Kan het misschien toch anders? En zo niet, waarom niet? Het vraagwoord 'waarom' wordt door kinderen verreweg het meest gebruikt. Want het leven is één groot raadsel, een bijna onontwarbaar kluwen, vol rechte wegen, kronkelwegen en zijpaden - probeer maar eens de juiste richting te vinden, die ene die bij jou past". We luisteren onder naar  Deuteronomium en 'Deze woorden aan jou opgedragen'  en 'Zevenmaal'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 221023 - Alex van Heusden OVD Lees hier de toespraak: 221023 - Alex van Heusden.docx      
Alex van Heusden

30 okt – Van wie is de aarde?

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Alex van Ligten.  Hij verzorgt de toespraak en schrijft ons: "Het staat er wat verloren tussen, het 23e hoofdstuk van Genesis, voorafgegaan en gevolgd door meer aandacht trekkende gedeelten. Maar het gaat over wezenlijke zaken: de aartsmoeder van Israël, Sarah, sterft. Gedoe over haar graf. Over grondbezit, en van daaruit over de vraag: van wie is het land? Van wie is de aarde? Dit alles geschreven in een taal met letters die bestaat uit 'hoekige vierkantjes', zoals Willem Barnard het noemde, 'Joods kubisme'. Maar wat een dartelende, sprankelende taal is dat Hebreeuws en hoe prachtig loopt het in de vertaling die we gaan lezen! Dit verhaal speelt zich af in Hebron, de plaats waar volgens de nieuwsberichten de derde intifada op uitbreken staat. Ga er maar aan staan! En ga maar zingen en luisteren onder meer naar 'Tijd van leven' en 'De tafel der armen'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 221030 - Alex van Ligten OVD Lees hier de toespraak: 221030 - Alex van Ligten      
Alex van Ligten

November 2022

06 nov – Onze hulp in de Naam

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Bart-Jan van Gaart. Hij verzorgt de toespraak en schrijft ons: "We lezen, of eigenlijk zingen Psalm 14 vrij. Een temperamentvolle tekst waar de woede vanaf spat, maar waar ook wanhoop en vertwijfeling in doorklinkt. We luisteren naar Augustinus die zegt: wij zijn de tijden. Als de tijden slecht zijn, zijn ze dat omdat wij slecht zijn. Waarom zij wij slecht? althans doen we soms slechte dingen? Wat is dat met ons? Een antwoord vinden we in een verhaal van de Cherokee indianen. Je bent wat je voedt." We luisteren o.a. ook naar 'Wat ik gewild heb' en 'Dit ene weten wij'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 221106 - Bart-Jan van Gaart OVD Lees hier de toespraak: 221106 - Bart-Jan van Gaart        
Bart-Jan van Gaart

13 nov – Ken je mij

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Colet van der Ven. Zij verzorgt de toespraak en schrijft ons: "In de kantlijn van de Bijbelse Psalm 139 werd het Ken je mij geschreven. Een lied over gekend en bemind willen zijn. 'In de kantlijn van psalm 139'. Dat betekent zoiets als: flitsen van gedachten, flarden van gevoelens, neergepend aan de randen van de bladzijde. Maar het betekent ook dat die flitsen en flarden een eigen opvlucht kunnen nemen. Kunnen wegwaaieren uit de kantlijn om zelf een lied te worden. Wat proberen deze oude en nieuwe psalmen ons te zeggen?" We luisteren o.a. ook naar 'Mijn moeder is mijn naam vergeten', 'Ken je mij' en 'Adembenemend nieuw'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 221113 - Colet van der Ven OVD Lees hier de toespraak 221113 - Colet van der Ven        
Colet van der Ven

20 nov – Blijf niet staren

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Bettine Siertsema. Zij verzorgt de toespraak en schrijft ons: "Het is een wat dood punt in het jaar: tussen herfst en winter, de stilte voor de storm van de drukte rondom Sinterklaas en Kerst. Kerkelijk gesproken is dit de laatste zondag vóór Advent. De tijd dus vlak voor er een nieuw begin wordt gemaakt. Het verleden trekt nog aan ons, de drempel van het nieuwe begin kunnen we nog niet goed over. Daarover denken we na aan de hand van lezingen uit Exodus en Jozua, en van gedichten van Ester Naomi Perquin en Marjolein de Vos". We luisteren o.a. naar 'Vroeg in de morgen' en 'Sterven zal je ooit'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 221120 - Bettine Siertsema OVD (002) Lees hier de toespraak: 221120 Bettine Siertsema        
Bettine Siertsema

27 nov – Na de vrede op aarde – een rotverhaal

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Alex van Ligten. Hij verzorgt de toespraak en schrijft ons: "Het eerste bijbelboek heeft een behoorlijk aantal  vreemd aandoende hoofdstukken, maar van  alle merkwaardige, soms zelfs weerzinwekkende gedeelten spant Genesis 34 wel de kroon. Tijdens de voorbereiding slaakt de toespraakhouder menige zucht en denkt: '...of zal ik toch maar wat anders nemen?' Maar nee, dapper volhouden en kijken of wij via dit negatieve, gewelddadige verhaal kunnen uitkomen bij de dag die Eerste Advent heet: tijd van voorbereiding op Kerstmis." Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 221127 - Alex van Ligten OVD Lees hier de toespraak: 20221127 - Alex van Ligten          
Alex van Ligten

December 2022

4 december 2022

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Kees Kok. Hij verzorgt de toespraak en schrijft ons: "Over het koninkrijk van God, waar we in het Onze Vader zo vaak om bidden. We horen een beroemde parabel over menselijke grondsoorten die het zaad van het woord al of niet ontvangen en vrucht dragen." We luisteren onder meer naar 'Hoor maar ik kan niet horen' en  'Mensen van God'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 221204 - Kees Kok OVD Lees hier de toespraak: 221204 - Kees Kok          
Kees Kok

11 december 2022

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Bart-Jan van Gaart. Hij verzorgt de toespraak en schrijft ons: "We luisteren naar het verhaal over de herder die een schaap kwijt was en werpt de vraag op: wie heeft nou wie verloren".  We luisteren ook naar muziek: Neerdalen als dauw en Scheur toch de wolken.
Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 221211 - Bart-Jan van Gaart OVD Lees hier de toespraak: 221211 - Bart-Jan van Gaart          
Bart-Jan van Gaart

18 december 2022

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Mirjam Rigterink. Zij verzorgt de toespraak en schrijft ons:   "Nog één parabel over die wereld anders, waarop we wachten, waarop we hopen en waarvan we met kerst vieren die ie hier en daar al is begonnen, al is het vaak klein en kwetsbaar. De parabel van vandaag komt uit het evangelie van Matteüs. Wie al een tijdje oploopt met de bijbel zal hem wel kennen - een verrassend hedendaagse motivational speech over het meeste durven maken van de talenten die je in huis hebt. Of gaat ie toch over iets heel anders?" We luisteren onder meer naar 'Het eeuwig komen en gaan' en 'Ik zal in mijn huis niet slapen'.
Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 221218 - Mirjam Rigterink OVD Lees hier de toespraak: 221218 - Mirjam Rigterink              
Mirjam Rigterink

24 december 2022

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Mirjam Rigterink en Alex van Heusden. De toespraak wordt verzorgd door Alex van Heusden. Hij schrijft ons: "Kerstmis is vanouds een feest van de vrede. Maar die is nog altijd ver te zoeken in deze wereld. Een paar duizend kilometer van hier woedt een oorlog, Hoe vieren we vanavond dan kerstmis?" Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 221224 - Avond voor Kerstmis OVD Lees hier de toespraak: 221224 - Avond voor Kerstmis.docx
             
Alex van Heusden

January 2023

8 januari 2023

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Alex van Heusden. Hij verzorgt de toespraak en schrijft ons:   "Eerste dienst in het nieuwe kalenderjaar. Met een bekend verhaal uit het evangelie van Lukas: het kind Jezus dat wordt besneden, gevolgd door een tweede ritueel, met Simeon en Hanna, uit oude teksten tevoorschijn geroepen en in het verhaal geschoven. Oud en nieuw ineen als een voortgaande traditie - een verhaal van bevrijding." We luisteren onder meer naar 'Wie mag te gast zijn' en 'Dat ik aarde zou bewonen'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 230108 - Alex van Heusden OVD
Lees hier de toespraak: 230108 - Alex van Heusden              
Alex van Heusden

15 januari 2023

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Kees Kok. Hij verzorgt de toespraak en schrijft ons:   "Over traditie gaat het, over wat van geslacht op geslacht wordt doorgegeven. Over nog levende, verloren gegane en vervalste traditie. Welke traditie zouden wij  aan onze kinderen moeten doorgeven of hadden wij graag willen doorgeven, maar waarin we vaak menen gefaald  te hebben? God? De bijbel? Of, zoals Natalia Ginzburg ons aanraadt: de grote deugd van 'de brandende liefde voor het leven'. Maar misschien komt dat op hetzelfde neer?" We luisteren onder meer naar het 'Schriftlied', 'Gij zijt voor ons van geslacht op geslacht (Psalm 90)' en 'Wat vrolijk over u geschreven staat'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 230115 - Kees Kok OVD Lees hier de toespraak: 230115 - Kees Kok
   
Kees Kok

22 januari 2023

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Bettine Siertsema. Zij verzorgt de toespraak en schrijft ons:   "Over vrijheid gaat het deze zondag. Vrijheid lijkt voor ons een tamelijk vanzelfsprekende zaak. Tot op grote hoogte zijn we vrij om ons persoonlijke leven vorm te geven. Maar zijn we werkelijk zo vrij? Het evangelie van Johannes zet daar vraagtekens bij, en ook het lied van Huub Oosterhuis 'Om vrijheid' suggereert van niet. Als vrijheid is wat vrijheid lijkt... Wat is ware vrijheid volgens deze teksten en wat schijnvrijheid?" Over traditie gaat het, over wat van geslacht op geslacht wordt doorgegeven. Over nog levende, verloren gegane en vervalste traditie. Welke traditie zouden wij  aan onze kinderen moeten doorgeven of hadden wij graag willen doorgeven, maar waarin we vaak menen gefaald  te hebben? God? De bijbel? Of, zoals Natalia Ginzburg ons aanraadt: de grote deugd van 'de brandende liefde voor het leven'. Maar misschien komt dat op hetzelfde neer?" We luisteren onder meer naar het  'Om vrijheid'  en delen uit 'Om de tafel' en naar een lied van Wende Snijders. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 230122 - Bettine Siertsema OVD
Lees hier de toespraak: 230122 - Bettine Siertsema.docx  
 
Bettine Siertsema

29 januari 2023 – via website Dominicus Amsterdam

Deze week geen Luisterlink maar de mogelijkheid om via de website van de Dominicus Kerk terug te kijken naar een gezamenlijke dienst van Ekklesia Amsterdam en Dominicus Amsterdam. De uitvoering van de Missa Solemnis (Oosterhuis/Löwenthal). Colet van der Ven houdt een korte toespraak over de teksten die in deze Missa een rol spelen. Via de website van de Dominicus-Amsterdam: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1401-Dominicus-Amsterdam kunt u de dienst alsnog bekijken. Lees hier de toespraak: 230129 - Colet van der Ven
 
 
 
Colet van der Ven

February 2023

5 februari 2023

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Bart-Jan van Gaart. Hij verzorgt de toespraak en schrijft ons:   Hosea lezen we. Een profeet, een boek. Over een slet gaat het vandaag. Over overspel, over ontrouw. Aan wie? Aan al wie en wat wij trouw zouden moeten zijn: elkaar, onszelf, onze idealen en principes. Aan al wat leeft en bestaat. En aan een personage in wie dit alles besloten ligt. Die de belofte is voor een andere, nieuwe wereld. Eén die zegt:  'God ben ik, geen mens'. We luisteren onder meer naar het  'Klein woord', 'Hoor je mij' en 'Veel te laat heb ik jou lief gekregen'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink:  230205 - Bart-Jan van Gaart OVD Lees hier de toespraak: 230205 - Bart-Jan van Gaart  
 
 
Bart-Jan van Gaart

12 februari 2023

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Mirjam Rigterink. Zij verzorgt de toespraak en schrijft ons:   "In februari gaan we in de diensten twee keer lezen uit het boek Jozua, het eerste profetenboek uit de Hebreeuwse bijbel. Een verslag van veroveringen en uitroeiing? Of een boek met verhalen over wijd licht land, waar ook voor een volk vluchtelingen toch plaats zou moeten zijn? Weerbarstig blijft het. En een spannende spiegel voor ons. Zeker met het verhaal over de stad Jericho". We luisteren onder meer naar het  'Woord dat ruimte schept' en 'Wie zijn leven'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 230212 - Mirjam Rigterink OVD Lees hier de toespraak: 230212 Mirjam Rigterik    
 
 
Mirjam Rigterink

19 februari 2023

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Kees Kok. Hij verzorgt de toespraak en schrijft ons: Over wonderen gaat het. "Waar blijft u met uw wonderen?", van Louis van Dijk, was in de jaren zeventig een geliefd kerklied. Wij zingen "Woorden en wonderen zijn er genoeg", maar wat hebben we eraan? Wat zijn wonderen en vinden ze nog wel plaats en door wie dan? Door God of door mensen? Moeilijke vragen in deze tijd waarin een 'zee van mensen' met stomheid geslagen is en geen woorden heeft bij de tallozen 'die in de doodswoestijn onvindbaar zijn'.  Wonderen? Je moet er maar in geloven. En je kunt erover zingen: Stem als een zee van mensen, Lied van alle dagen ('Nooit waren er handen die doen wat handen niet kunnen'), Zij die stom zijn. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 230219 - Kees Kok OVD Lees hier de toespraak: 230219 - Keek Kok    
 
 
Kees Kok

March 2023

4 maart 2023 – Tafelgesprek

De Luisterlink met ingrediënten uit het Tafelgesprek van zaterdag 4 maart jl. over de oorlog in de Oekraïne. Hoe verhouden we ons tot deze oorlog zo dichtbij? Met tekstfragmenten uit de media samengesteld dooor Bettine Siertsema en Kees Kok. We luisteren onder meer naar: "Vrede voor jou' en 'Lied tegen de Derde Wereldoorlog".
Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 230304 - Tafelgesprek.docx    
 
 

12 maart 2023

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Mirjam Rigterink. Zij verzorgt de toespraak en schrijft ons: "In de aanloop naar Pasen lezen we drie keer uit het bijbelboek Ruth. Vanmorgen beginnen we vooraan. Een verhaal over moedige vrouwen. Dus geen gek verhaal voor de zondag na 8 maart. Het begint alleen niet hoopvol. Zoals vaker in goede fictie krijgen onze hoofdspersonen het flink voor de kiezen. Godzijdank kiert er wel wat licht. Een verhaal over loslaten, vasthouden en opstaan uit de misère. Bij nader inzien een opstandig boekje, Ruth. Lees je mee?" We luisteren o.a. naar 'Boek jij bent geleefd' en 'Uit vuur en ijzer'.
Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 230312 Mirjam Rigterink OVD Lees hier de toespraak: 230312 Mirjam Rigterink    
 
 
Mirjam Rigterink

19 maart 2023

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Geeske Hovingh. Zij verzorgt de toespraak en schrijft ons: "In de week van de enorme overwinning van de Boer-Burger-Beweging staat ook in de Ekklesia het akkerland centraal. Maar dan niet als een plaats van monocultuur en natuurvernietiging, maar als een voedselbank avant la lettre. – grond voor solidariteit met kwetsbare mensen en gastvrijheid voor de vreemdeling. We lezen uit hoofdstuk 2 van Ruth en luisteren onder andere naar Klankresten en naar het prachtige Zuid-Afrikaanse lied: 'Mij land is jou land' van Stef Bos."
Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 230319 - Geeske Hovingh OVD Lees hier de toespraak: 230319 - Geeske Hovingh    
 
 
Geeske Hovingh

26 maart 2023

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Naud van der Ven. hij verzorgt de toespraak en schrijft ons: "Volgens de gangbare interpretatie van Levinas zou er eigenlijk geen sprake kunnen zijn van wij/zij, van een in-group en een out-group, om dat - volgens die opvatting - in iedereen de Ander tegenkomt. Je bent voor iedereen eindeloos verantwoordelijk, dus dan kun je geen onderscheid meer maken. Ik vind dit een overspannen opvatting van Levinas en kan er niet veel mee. Levinas hoef je ook niet zo te interpreteren. Ik stel een andere benadering voor en laat zien dat op die manier het denken van Levinas in praktisch en politiek opzicht van betekenis kan zijn". We luisteren onder andere naar 'Jij bent van jou', 'Staan in licht' en 'Uit staat en stand'.
Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 230326 - Naud van der Ven OVD Lees hier de toespraak: 230326 Naud van der Ven      
 
 
Naud van der Ven

April 2023

2 april 2023

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Alex van Heusden. Hij verzorgt de toespraak en schrijft ons: "Vandaag het slotakkoord in de reeks over het boekje Ruth. Het is een vrouwelijk boekje. Niet enkel omdat de hoofdpersonen vrouwelijk zijn, maar ook in zijn manier van vertellen. Het verhaalt over het verbond tussen twee vrouwen die op elkaar zijn aangewezen. Een oudere vrouw, Naomi, en een jonge vrouw Ruth. Beide vrouwen zijn weduwen en kinderloos. Een verhaal over levensrecht en levensplicht, en zo van 'vriendschap' en 'genade' - sleutelwoorden in dit boekje. Het eindigt in de taal van de hoop." We luisteren onder andere naar 'Liefde, lichaam van zon' en 'Zevenmaal opnieuw geboren'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 230402 - Alex van Heusden OVD Lees hier de toespraak: 230402 - Alex van Heusden
     
 
 
Alex van Heusden

9 april 2023

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Mirjam Rigterink. Zij verzorgt de toespraak en schrijft ons: "Word wakker, slaapkop", zingt een liedje van Huub. "Het is opstaan uit de dood geblazen. Een nieuwe mens moet als een licht opgaan in jou".  Ga er maar aan staan. Stoutmoedige woorden. Maar als we niet zouden geloven dat het kon...." We luisteren onder andere naar 'Dan zal ik leven' en 'Dat wij niet slapen'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 230409 Mirjam Rigterink OVD Lees hier de toespraak: 230409 Mirjam Rigterink  
   
 
 
Mirjam Rigterink

16 april 2023

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Alex van Heusden en Mirjam Rigterink. Een collage van zijn teksten en liedjes. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 230416 - Alex van Heusden en Mirjam Rigterink OVD Lees hier de collage van teksten: 230416 - collage teksten Huub Oosterhuis.docx    
   
 
 
Alex van Heusden en Mirjam Rigterink

23 april 2023

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Bettine Siertsema. Zij verzorgt de toespraak en schrijft ons: "Het is vandaag twee weken na Pasen. Als je er oog voor hebt kun je zien hoe vaak dat thema van dood en opstanding, van ondergang en nieuw begin te ontdekken valt in allerlei heel verschillende bijbelverhalen. Ook in het verhaal dat vandaag centraal staat, dat van Jakobs gevecht bij de Jabbok." We luisteren onder andere naar 'Dichtstbijzijnde onbekende' en 'Om te zien een nieuwe aarde'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 230423 - Bettine Siertsema OVD Lees hier de toespraak: 230423 - Bettine Siertsema  
     
 
 
Bettine Siertsema

30 april 2023

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Alex van Heusden. Hij verzorgt de toespraak en schrijft ons: "Walter Benjamin (1892-1940) was een filosoof en cultuurcriticus die nooit in aanmerking kwam voor een academische loopbaan en nergens echt thuis was. Een Jood die noodgedwongen Duitsland verliet na de machtsovername door de nazi’s. Pas lang na zijn dood kwam de waardering voor het veelzijdige, uiterst scherpzinnige oeuvre dat hij tot stand had gebracht. Over een ‘betere toekomst’ voor deze wereld was hij niet optimistisch. Maar messiaans verlangen heeft hem nooit verlaten." We luisteren onder andere naar 'Geschreven staat dat de Messias komt' en 'Goed is dat je niet doet wat slecht is'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 230430 - Alex van Heusden OVD Lees hier de toespraak: 230430 Alex van Heusden  
     
 
 
Alex van Heusden

May 2023

7 mei 2023

Judith Frishman is te gast. Zij houdt een toespraak in de serie Joodse denkers, over het Samuel Hirsch en het thema tolerantie. We lezen uit Exodus het verhaal over bitter water en brood uit de hemel. Haar toespraak is alleen live te beluisteren, niet via de LuisterLink! De tekst van haar toespraak is hieronder wel beschikbaar. In de LuisterLink een overdenking van Alex van Heusden bij de lezing uit Exodus over bitter water en brood uit de hemel. Verder luisteren we onder meer naar 'Die wij niet kennen' en 'Alsof de richting'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 20230507 Om vrijheid OVD Lees hier de toespraak van Judith Frishman: 230507 - Judith Frishman    
     
 
 
Judith Frishman

14 mei 2023

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Bart-Jan van Gaart. Hij verzorgt de toespraak en schrijft ons: "Uit 2 Koningen lezen we. Over een koning. Hoe kan het anders deze dagen. Een koning die zich de haren uit het hoofd trekt als hij begrijp dat hij 18 jaar lang achter de verkeerde muziek heeft aangelopen. En over een NAAM als een weg, een idee, een goed idee. Maar kunnen ideeën ons troosten als we het even niet meer weten? Dat kan, maar we moeten het er wel even over hebben hoe". We luisteren onder meer naar
  Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 230514 - Bart-Jan van Gaart OVD Lees hier de toespraak: 230514 - Bart-Jan van Gaart    
     
 
 
Bart-Jan van Gaart

21 mei 2023

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Kees Kok. Hij neemt ons mee in het denken van Franz Rosenzweig. We luisteren naar een fragment uit zijn boek 'Der Stern der Erlösung. en luisteren onder meer naar:  'Wek mijn zachtheid weer', 'Hoog te paard' en 'Wij zullen kennen'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 230521 - Kees Kok OVD Lees hier de toespraak: 230521 - Kees Kok
     
 
 
Kees Kok

28 mei 2023 – Pinksteren

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Alex van Heusden. Over Geest en adem; over taal die verstrooit en taal die verbindt. We luisteren onder meer naar:  'Kom jij beloofde' en 'Naam uit het vuur'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 230528 - Alex van Heusden OVD Lees hier de toespraak: 230528 - Alex van Heusden
 
 
 
Alex van Heusden

June 2023

11 juni 2023

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Mirjam Rigterink. Zij verzorgt de toespraak en schrijft ons: Vandaag lezen en luisteren we over de zevende dag de Sabbat. Sjabbat gaat in de Hebreeuwse Bijbel over meer dan een dag per week tot rust komen. Het gaat over economie. Elke 7 jaar is er een jaar om de grond te laten rusten. Een Sabbatjaar. We luisteren onder meer naar 'Stilte nu' en het 'Lied van de zevende dag'.
Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 230611 - Mirjam Rigterink OVD Lees hier de toespraak: 230611 - Mirjam Rigterink    
     
 
 
Mirjam Rigterink

July 2023

30 juli 2023

De Luisterlink van deze Midzomer dienst is samengesteld door Kees Kok. Hij verzorgt de toespraak en schrijft ons: De Ekklesia komt bijeen als 'geroepen' om zich in deze wereld van hitterecords en voortdurende oorlogen te bezinnen op een betere. Om samen de hoop hoog te houden. We luisteren onder meer naar 'Om wat misdaan wordt', 'Aarde werk van uw handen' en 'in 't laatste van de dagen'.
Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 230730 - Kees Kok OVD Lees hier de toespraak: 230730 - Kees Kok      
     
 
 
Kees Kok

September 2023

10 september 2023

De eerste dienst van het nieuwe seizoen. We gaan lezen en zingen over huizen bouwen en thuis komen. Mirjam Rigterink . We luisteren onder meer naar 'Als God ons thuis brengt', 'Ik zal in mijn huis niet wonen' en 'Dat prachthuis'.
Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 230910 - Mirjam Rigterink OVD Lees hier de toespraak van Mirjam Rigterink: 230910 - Mirjam Rigterink    
     
 
 
Mirjam Rigterink

17 september 2023

Deze zondag gaat het, naar aanleiding van de iconische staatsgreep in Chili van vijftig jaar geleden, over 'de eentonigheid van terreur'. Terreur is er altijd en overal. Het is begonnen met Kaïn en Abel en nooit meer opgehouden. Ook de psalmen staan er vol van . Hoe verhoudt een Ekklesia zich tot die harde werkelijkheid? Kees Kok verzorgt de toespraak. We luisteren onder meer naar 'Vergeet niet', 'Kinderen van het licht' en 'Bomen schreeuwen niet'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 230917 - Kees Kok OVD Lees hier de toespraak van Kees Kok: 230917 - Kees Kok  
   
     
 
 
Kees Kok

24 september 2023

Alex van Heusden houdt deze zondag de toespraak. Hij schrijft ons: "Wie of wat is God? Bestaat God wel? Daar is lang niet iedereen van overtuigd. In het bijbelboek Deuteronomium wordt hij voorgesteld als 'enkel stem', een God die gezegd heeft wat hij zeggen wilde en er verder het zwijgen toe doet. Over God zal het gaan, die bijbelse God met zijn naam 'Ik-zal-er-zijn'." We luisteren onder meer naar 'Die zegt God te zijn, 'De hemel mag horen' en 'Nooit hoorden wij andere stemmen'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 230924 - Alex van Heusden OVD Lees hier de toespraak van Alex van Heusden: 230924 - Alex van Heusden  
   
     
 
 
Alex van Heusden

October 2023

1 oktober 2023

Thijs Lijster verzorgt de eerste toespraak in de serie "Een wereld anders" - een serie waarin we denkers en doeners uitnodigen die ons willen verleiden te geleoven dat het anders kan. Hij schrijft ons:
 
"De economische crisis, de pandemie en de klimaatcatastrofe hebben een deuk geslagen in ons neoliberale zelfbeeld als autonome individuen. Overal klinkt de roep om meer 'gemeenschapszin'. Maar wat verbindt ons eigenlijk? Die vraag wordt meestal beantwoord in termen van 'normen en waarden' of 'nationale identiteit' en tegenwoordig zelfs onomwonden in termen van etniciteit of ras". Thijs Lijster schuift in zijn boek Wat we gemeen hebben (2022) een alternatief naar voren: de meent. "Meenten zijn", schrijft hij, 'gedeelde bronnen waar iedereen gebruik van kan maken zonder dat ze iemands bezit zijn. "We vinden het woord ook terug in een woord waarover we nogal eens lezen en zingen: gemeente. Kunnen we meenten leren herkennen en beschermen - en wat zou ons dat kunnen brengen? We luisteren onder meer naar 'Aarde deze' en 'Ode aan de lucht'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 231001 - Thijs Lijster OVD Lees hier de toespraak van Thijs Lijster: 231001 - Thijs Lijster    
   
     
 
 
Thijs Lijster

8 oktober 2023

Bart-Jan van Gaart verzorgt de toespraak . Hij schrijft ons:
"En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven". In verschillen de bewoordingen heben onze monden deze woorden gesproken of gezongen. Met volle overtuiging of op de automatische piloot. Het deuterocanonieke bijbelboek Ben Sira en het evangelie van Matteüs lijken het nog wat sterker aan te zetten: wie niet vergeeft, zal niet vergeven worden. Een ongemakkelijke constructie die we eens tegen het licht moeten houden. We luisteren onder meer naar 'Wat ik gewild heb' en 'Uit de diepten'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 231008 - Bart-Jan van Gaart OVD Lees hier de toespraak van Bart-Jan van Gaart: 231008 - Bart-Jan van Gaart      
   
     
 
 
Bart-Jan van Gaart

15 oktober 2023

Bettine Siertsema verzorgt de toespraak. Zij schrijft ons:
"In een week dat we verbijsterd getuige zijn van de geweldsexplosie in Israël en Gaza gaat het in deze Luisterlink van de Ekklesia over bidden. Het gebed is iets waar we niet altijd even goed raad mee weten en vooral niet als het gaat om grote, schijnbaar onoplosbare problemen. Of is dat juist de situatie die ons tot bidden noopt? En tot wie richten we ons gebed eigenlijk?" We luisteren naar een tekst uit het evangelie van Lukas en een gedicht van Esther Naomi Perquin en naar 'Gij alleen', 'Hoor mij' en 'Gezegend de onzienlijke'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 231015 - Bettine Siertsema OVD Lees hier de toespraak van Bettine Siertsema: 231015 - Bettine Siertsema        
   
     
 
 
Bettine Siertsema

22 oktober 2023

De eerste bijeenkomst in de serie over de Zeven hoofdzonden een serie over de befaamde lijst 'ondeugden'. Opgesteld in de late oudheid en ..... achterhaald? Of juist hoogst actueel? Zeg het maar. We gaan ze verkennen. Colet van der Ven neemt "Woede" voor haar rekening en zoomt in op rancune. Zij schrijft ons:
"Rancune is de mens eigen. En speelt in onze tijd weer heviger op. Waarom? Wat zijn de wortels van de boosheid? Hoe ontstaat de rancuneuze mens, wat zijn de kenmerken van een rancuneuze beweging? Hoe kunnen we de potentiële rancune in onszelf en in de samenleving tegengaan?" We luisteren naar een tekst uit 'Het nationaalsocialisme als rancuneleer' van Menno ter Braak en naar 'De zachte krachten zullen zeker winnen in het eind', 'Wek mijn zachtheid weer' en 'Niksers leefhoofden'. Bekijk hier de gebruikte teksten en muziek van de Luisterlink: 231022 - Colet van der Ven OVD Lees hier de toespraak van Colet van der Ven: 231022 - Colet van der Ven          
   
     
 
 
Colet van der

29 oktober 2023

We luisteren naar voorlezingen (vertaling teksten van Alex van Heusden) uit het boek 1 Samuel en naar Lied aan het licht.
Teksteen n muziek van de Luisterlink: 231029 - Mirjam Rigterink OVD Lees hier de uitleg en epiloog: 231029 - Mirjam Rigterink          
   
     
 
 
Mirjam Rigterink

November 2023

5 november 2023

We luisteren naar een collage van gedichten en prozateksten en naar liederen: Zwemmen en varen, Jou gezocht bij dag en Om te zien een nieuwe aarde.
Teksten en muziek van de Luisterlink: 231105 - Mirjam Rigterink OVD Hier vindt u een collage van de teksten: 231105 - Allerzielen collage          
   
     
 
 
Mirjam Rigterink

12 november 2023

Denise Harleman verzorgt de tweede toespraak in de serie 'Deze wereld anders'. Onder dit motto geven we het woord aan denkers en doeners die ons ertoewillen inspireren te geloven dat het anders kan in onze samenleving - beter, mooier, menselijker. Denise Harleman is theatermaker en initiatiefnemer van Collectief Kapitaal. Binnen dat Collectief wordt onderzocht hoe een solidaire, rechtvaardige en liefdevolle samenleving eruit kan zien. Hierover gaat het in de toespraak. We luisteren o.a. ook naar : 'Deze wereld', Liefde heeft geen longen'.
Teksten en muziek van de Luisterlink: 231112 - Denise Harleman OVD Hier vindt u de overweging: 231112 - Denise Harleman.docx            
   
     
 
 
Denise Harleman

19 november 2023

Geeske Hovingh verzorgt de tweede toespraak in de serie De zeven hoofdzonden. Over lust zal het dit keer gaan - in de zin van: erotisch verlangen. In (dominante stromingen van) kerk en christendom is lust lang veroordeeld als iets slechts. Inmiddels kijken velen van ons daar toch heel anders naar. Tegelijkertijd weten we ook hoe lust totaal kan ontsporen wanneer mensen macht hebben over elkaar. We luisteren naar Psalm 44 vrij  en o.a. naar : Klaagzang en klacht over u, Nooit hoorden wij andere stemmen dan de onze.
Teksten en muziek van de Luisterlink: 231119 - Geeske Hovingh OVD Hier vindt u de overweging: 231119 - Geeske Hovingh              
   
     
 
 
Geeske Hovingh

26 november 2023

Kees Kok verzorgt de toespraak. Hij schrijft ons: "De grootste despoten en misleiders van de afgelopen eeuw - van Hitler tot Poetin, van Trump tot Milei, bijnaam 'de gek' - zijn 'democratisch' gekozen. Die verkiezingen zijn meestal zwaar gemanipuleerd, brutaal gestolen, of beide. Hoe is het met ónze democratie gesteld, nu we na dertien jaar toch niet zo'n 'gaaf land' blijken te zijn? En moeten we sinds woensdag vrezen dat het er niet gaver op wordt?" We luisteren naar o.a. naar:  Hoort despoten en Vandaag doet de hand en Van God is de aarde.
Teksten en muziek van de Luisterlink: 231126 - Kees Kok OVD Hier vindt u de overweging: 231126 - Kees Kok              
   
     
 
 
Kees Kok

December 2023

3 december 2023

Alex van Heusden verzorgt de toespraak. Hij schrijft ons: "Wat zijn de historische wortels van de oorlog tussen Israël en Gaza? En in hoeverre raakt dit conflict aan ons - Nederlanders, Europeanen, wereldburgers? Een overweging vol gevoelige snaren. Met als beslissende vraag: wat staat ons te doen?" We luisteren naar o.a. naar:  'Alsof de richting ons werd ingeschapen',  'De hemel mag horen' en 'In t laatste van de dagen zal het zijn'.
Teksten en muziek van de Luisterlink: 231203 - Alex van Heusden OVD Hier vindt u de overweging: 231203 - Alex van Heusden.docx                
   
     
 
 
Alex van Heusden

10 december 2023

Bart-Jan van Gaart verzorgt de toespraak. Hij schrijft ons: "Het is advent, tijd van verwachting. Wat valt er te verwachten? De dagen worden korter en het is allerminst vrede op aarde. Zoals meestal is er meer reden om de toekomst met zorg tegemoet te zien dan met vertrouwen. Toch zingen we in de Ekklesia over deze wereld anders, een visoen. Zal dat visioen ooit werkelijkheid worden? Om het in elk geval in onze harten werkelijkheid te laten worden, luisteren we naar: 'Ander ouder' en 'Scheur de wolken uiteen en kom'.
Teksten en muziek van de Luisterlink: 231210 - Bart-Jan van Gaart OVD Hier vindt u de overweging: 231210 - Bart-Jan van Gaart                  
   
     
 
 
Bart-Jan van Gaart

17 december 2023

De derde bijeenkomst in de serie 'De zeven hoofdzonden' staat in het teken van de luiheid, de gemakzucht. Daar vindt de profeet Amos wel wat van...... Gerard Swüste, van wie afgelopen jaar een vertaling van (en toelichting op) de zogenaamde Kleine Profeten verscheen, neemt ons mee in teksten uit de boeken Amos en Spreuken om de luiheid eens van verschillende kanten te bekijken. We luisteren o.a. naar I'm only sleeping van The Beatles, Lied van Amos en Onkreukbare woorden.
Teksten en muziek van de Luisterlink: 231217 - Gerard Swüste OVD Hier vindt u de overweging: 231217 - Gerard Swüste                  
   
     
 
 
Gerard Swüste

24 december 2023

De avond voor Kerstmis. Mirjam Rigterink houdt de toespraak en schrijft ons: "Tegen de achtergrond van een Romeinse bezetting schrijven mensen een hoopvol verhaal over nieuw begin. Over hoe een jonge vrouw in een uithoek van dat rijk te horen krijgt dat ze een zoon zal baren. Hier ben ik, zegt ze. En zo begint het. Nog steeds?" We luisteren naar delen uit het Kerstoratorium Nieuw Begin op muziek van Tom Löwenthal.
Teksten en muziek van de Luisterlink: 231224 - de avond voor Kerstmis OVD Hier vindt u de overweging: 231224 - Avond voor Kerstmis                    
   
     
 
 
Mirjam Rigterink

January 2024

7 januari 2024

Colet van der Ven houdt de toespraak en schrijft ons: "De grootinquisiteur uit de roman 'De gebroeders Karamazov' verwijt Jezus dat hij een te hoge dunk van de mensen heeft. Wat een gotspe om te denken dat ze de vrijheid aan zouden kunnen. Kijk naar de eeuwen die verstreken zijn, zie de rokende puinhopen. Mensen kunnen niet met vrijheid omgaan en willen dat ook niet. Heeft hij gelijk?" We luisteren o.a. naar een klein stukje uit de roman van Dostojewski alsook uit het evangelie van Metteüs en naar 'Die zegt God te zijn', 'Als vrijheid was wat vrijheid lijkt' en 'Lied om Nieuw Begin'. Teksten en muziek van de Luisterlink: 240107 - Colet van der Ven OVD Hier vindt u de overweging: 240107 - Colet van der Ven                      
   
     
 
 
Colet van der Ven

14 januari 2024

Kees Kok houdt de toespraak en schrijft ons: "Volgens de negentiende-eeuwse Duitse theoloog Fanz Overbeck (1837-1905) heeft de doorsnee gelovige helemal geen behoefte aan theologie. Hij betwijfelt of de theologie ooit aanspraak heeft kunnen maken op het predicaat 'christelijk'. Zij wil haar te graag wetenschappelijk bewijzen, en een rol spelen in deze wereld die zij zou moeten afzweren. Dat is de oerzonde van de theologie. Zelf noemt hij zich geen christen: 'Die druiven hangen voor mij te hoog'. Hij gelooft in de menselijkheid". We luisteren o.a. naar 'Wie mag te gast zijn', 'Al spreek ik met tongen' en 'Wij zullen kennen'. Teksten en muziek van de Luisterlink: 240114 - Kees Kok OVD Hier vindt u de overweging: 240114 - Kees Kok                        
   
     
 
 
Kees Kok

21 januari 2024

Lody van de Kamp verzorgt de toespraak. Hij zet zich al jarenlang in voor de dialoog tussen Joden en  moslims. Hoe beïnvloedt de oorlog in het Midden-Oosten zijn werk? En hoe kunnen we hier in Nederland hoop vinden en in verbinding blijven? We luisteren naar het boek Dit zijn de woorden (Deuteronomium) en o.a. naar  de liederen 'Dit ene weten wij', 'Om wat misdaan wordt' en 'Van twee woorden wil ik eten'. Teksten en muziek van de Luisterlink: 240121 - Lody van de Kamp OVD Hier vindt u de overweging: 240124 - Lody van de Kamp                          
   
     
 
 
Lody van de Kamp

28 januari 2024

Bettine Siertsema verzorgt de toespraak. Zij schrijft ons: "Dit jaar is de herdenking van de Holocaust, die deze week gehouden wordt, nog moeilijker dan andere jaren, nu Israël zelf gedaagde is voor het Internationaal Gerechtshof, voor genocide. Wat er nu gaan is in Gaza, wist de Shoah echter niet uit. In de toespraak staan we stil bij de banaliteit van het kwaad. Met die term omschreef de filosofe Hannah Arendt de motieven van een van de nazi-kopstukken, Adolf Eichmann. Is dat concept nog houdbaar en kunnen we daar iets tegenover stellen?" We luisteren naar het evangelie van Lukas en uit "Eichmann in Jeruzalem", van Hannah Arendt en naar de liederen 'Wees hier aanwezig, woord van licht', 'Wat geen oog heeft gezien' en 'Dat een nieuwe wereld komen zal'. Teksten en muziek van de Luisterlink: 240128 - Bettine Siertsema OVD Hier vindt u de overweging: 240128 - Bettine Siertsema                          
   
     
 
 
Bettine Siertsema

February 2024

4 februari 2024

Alex van Heusden verzorgt de toespraak. Over lichaam en ziel zal het gaan. Volgens Plato is de ziel onsterfelijk. Maar is iets als een ziel wel denkbaar zonder lichaam? Wat verstaan we eigenlijk onder 'ziel'? Door heel de geschiedenis heen hebben mensen zich hier vragen over gesteld. Ook de bijbel doet mee in dat gesprek. We gaan lezen uit het boek in den beginne (Genesis) en luister onder meer naar 'Verte landschap', 'Ballade van de mens' en 'God weet komt het goed'. Teksten en muziek van de Luisterlink: 240204 - Alex van Heusden OVD Hier vindt u de overweging: 240204 - Alex van Heusden                            
   
     
 
 
Alex van Heusden

11 februari 2024

Jeroen Linssen is bij ons te gast in de serie Zeven Hoofdzonden. Hij schreef het boek "Hebzucht, een filosofische geschiedenis van de inhaligheid" en kijkt met ons in de spiegel. Wij luisteren naar een passage uit het evangelie van Lukas en 'Er schreeuwt een mens onrecht', 'Mens op aarde' en 'Lied van de zevende dag. Teksten en muziek van de Luisterlink: 240211 - Jeroen LInssen OVD Hier vindt u de overweging: 240211 - Jeroen Linssen                                
   
     
 
 
Jeroen Linssen

18 februari 2024

Gerard Reve schreef al de bekende regels: 'Dat koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?" In tijden van klimaatrampen, groeiende vluchtelingenstromen, populisme en oorlogen lijkt een wereld anders eerder verder weg van dichtbij. Dus luisteren we verder in het boek "En toch". In de verhalen van mensen die worstelden met dezelfde vragen als wij. Wordt het nog wel wat? Evert Jan de Wijer neemt ons mee in een verhaal uit het boek Richteren. We luisteren ook naar 'Ooit gehoord' en 'Psalm 10 vrij - zie deze aarde'. Teksten en muziek van de Luisterlink: 240218 - Evert Jan de Wijer OVD Hier vindt u de overweging: 240218 Evert Jan de Wijer                              
   
     
 
 
Evert Jan de Wijer

25 februari 2024

U kunt luisteren  naar de verhalen over de jonge David: hoe hij door Samuel gezalfd wordt terwijl Saul nog aan de macht is, hoe hij als harpspeler aan het hof komt en hoe hij de Filistijn Goliat verslaat. Hoe scherpen ze onze blik op de wereld van vandaag? Mirjam Rigterink neemt ons mee door het verhaal.  Intermezzi  op fluit van Felicia van den End. We luisteren ook naar  'Word wakker slaapkop, de intermezzi op fluit van Felicia van den End. Teksten en muziek van de Luisterlink: 240225 - Mirjam Rigterink OVD Hier vindt u de overweging: 240225 - Mirjam Rigterink                                
   
     
 
 
Mirjam Rigterink

March 2024

10 maart 2024

U kunt luisteren  naar de overweging van uitgever, schrijver en theoloog Mirjam Elbers. Over David. De herdersjongen is koning geworden. Wat voor koning zal hij worden? wat doet hij met de macht die in zijn handen ligt "De heersende macht gekroond of onttroond? We luisteren ook naar  'Stilte nu', 'Lied van Gij en ik' en 'Deze wereld omgekeerd'. Teksten en muziek van de Luisterlink: 240310 - Mirjam Elbers OVD Hier vindt u de overweging: 240310 - Mirjam Elbers                                  
   
     
 
 
Mirjam Elbers

17 maart 2024

Deze week kunt u luisteren  naar de overweging van theoloog Bart-Jan van Gaart. In onze serie Zeven hoofdzonden overweegt hij Onmatigheid. We luisteren o.a. naar 'Boek jij bent geleefd' en 'Stilte voor hem'. Teksten en muziek van de Luisterlink: 240317 - Bart-Jan van Gaart OVD Hier vindt u de overweging: 240317 - Bart-Jan van Gaart.docx                                    
   
     
 
 
Bart-Jan van Gaart

24 maart 2024

De laatste week van het leven van Jezus is aangebroken. Het evangelie van Marcus beschrijft die laatste week van dag tot dag. Wat vertelt het verhaal? Hoe kan je het lezen? Wat kan het voor ons betekenen? Bijbelwetenschapper Alex van Heusden neemt ons mee: de intocht van een tegenbeweging. We luisteren o.a. naar 'Geschreven staat dat uw Messias komt en 'Van God is de aarde'. Teksten en muziek van de Luisterlink: 240325 - Alex van Heusden OVD Hier vindt u de overweging: 240324 - Alex van Heusden                                      
   
     
 
 
Alex van Heusden

31 maart 2024

Pasen, feest van de opstanding, van opstaan uit de dood, tegen de dood, te beginnen met Jezus. Wat betekent dat vandaag voor ons in deze wereld waar de dood weer op talloze plekken de dienst uitmaakt? Voor de apostel Paulus is het de kern van zijn verkondiging. We luisteren naar het verhaal van zijn verkondiging tot de filosofen op de Aeropaag in Athene. En naar de 'Het verhaal van de levende', 'Dan zal ik leven' en 'De steppe zal bloeien'.- Teksten en muziek van de Luisterlink: 240331 - Kees Kok OVD   Hier vindt u de overweging: 240331 - Kees Kok                                        
   
     
 
 
Kees Kok

April 2024

7 april 2024

In de serie Zeven Hoofdzonden verzorgt Betinne Siertsema de toespraak over Afgunst. Zij schrijft ons: "Anders dan de andere hoofdzonden is afgunst er een waar we zelf doorgaans geen enkel plezier aan beleven, al zijn we er allemaal wel mee bekend. Afgunst lijkt wel inherent aan het menselijk samenleven, daar hebben we Facebook en Instagram niet eens voor nodig. Zet twee mensen bij elkaar en vroeg of laat wordt de een jaloers op de ander. We luisteren naar een verhaal over twee broers, Kaïn en Abel en naar de 'Ballade van de mens', 'Dat ik aarde zou bewonen' en het lied 'Staan in licht'. Teksten en muziek van de Luisterlink: 240407 - Bettine Siertsema OVD Hier vindt u de overweging: 240407 - Bettine Siertsema                                        
   
     
 
 
Bettine Siertsema

14 april 2024

We luisteren naar een Brief in de nacht, van Chaja Polak (2024) en naar Natascha van Weezel, programmamaker en journalist. Afgelopen najaar maakte ze met een vriend een documentaire over de gevolgden die de oorlog in het Midden-Oosten heeft in Nederland. Het geweld daar leidt ook hier tot haat. Haar pleidooi voor dialoog leidt niet zelden tot scheldpartijen en dreigementen. Hoe kun je nog verbinding maken met de ander als je  lijnrecht tegenover elkaar lijkt te staan? We luisteren ook naar Bomen schreeuwen niet en Echte wereld  uit Uitgeleid. Teksten en muziek van de Luisterlink: 240414 - Natascha van Weezel OVD
Hier vindt u de overweging: 240414 - Natascha van Weezel.docx
                                           
   
     
 
 
Natascha van Weezel

21 april 2024

Bart-Jan van Gaart leest met ons uit het boek Morele ambitie van Rutger Bregman en vraagt zich af: waar besteden we onze tijd aan? Welke verwachtingen hebben van onszelf - en van  wat wij zouden kunnen doen voor die wereld anders waarover we zingen? We luisteren ook naar Die ons voor het licht gemaakt heeft, Je zou gelukkig willen zijn en Sterven zal je ooit. Teksten en muziek van de Luisterlink: 240421 - Bart-Jan van Gaart OVD Hier vindt u de overweging: 240421 - Bart-Jan van Gaart                                          
   
     
 
 
Bart-Jan van Gaart

28 april 2024

We luisteren naar Kees Kok: Je zou het Onze Vader, dat wij wekelijks zingen, kunnen beschouwen als de kortste samenvatting van waar het in de bijbel om gaat: de 'heiliging' van de Naam (vriendschap, genade en trouw), de vervulling van Gods verlangen (wil) en zijn koninkrijk, met als 'regeringsverklaring' : iedere dag brood voor allen, verzoening, en vergeving en het kwaad de wereld uit. Het is een gebed waar, gezien het dagelijkse nieuws, telkens weer moed voor nodig is. In de rooms-katholieke mis werd en wordt nog steeds gezegd of gezongen ('audemus dicere'  - wij durven zeggen: Onze Vader). We luisteren ook naar: Onze vader verborgen, En weer zingen, Lied van woord en weg.  Teksten en muziek van de Luisterlink: 240428 - Kees Kok OVD Hier vindt u de overweging: 240428 - Kees Kok                                        
   
     
 
 
Kees Kok

May 2024

5 mei 2024

Rascha Eijbersen verzorgt de toespraak, haar eerste in ons midden. Naast haar werk voor de Ekklesia schrijft ze familieverhalen en persoonlijke portretten. Zondag 5 mei vertelt ze een bevrijdingsverhaal over een vrouw die de oorlog in Syrië ontvlucht. We luisteren ook naar muziek: Lied om vrijheid, Alleen kan ook, Blackbird. Teksten en muziek van de Luisterlink: 240505 - Rascha Eijbersen OVD Hier vindt u de overweging: 240505 - Rascha Eijbersen                                          
   
     
 
 
Rascha Eijbersen

12 mei 2024

Mirjam Rigterink verzorgt de toespraak - de laatste in de serie Zeven hoofdzonden.  Ze schrijft ons:   "Hoogmoed komt voor de val, leert het boekje Spreuken ons. Bijbelteksten genoeg die de mens een toontje lager willen laten zingen. .. de eersten zullen de laatsten zijn. Maar evenzoveel verhalen willen ons de moed inblazen dat we ook niet te klein van onszelf hoeven te denken. We gaan voorlezen uit Deuteronomium en steken ons licht op bij Martha Clays, die dit voorjaar de Socratesbeker kreeg voor haar boek 'Trots - de filosofie van een emotie'." We luisteren ook naar muziek:  Ooit gehoord, Onbegonnen naam, Ergens komt een kind vandaan. Teksten en muziek van de Luisterlink: 240512 - Mirjam Rigterink OVD Hier vindt u de overweging: 240512 - Mirjam Rigterink                                            
   
     
 
 
Mirjam Rigterink

19 mei 2024

Pinksteren - Alex van Heusden verzorgt de toespraak.  Hij schrijft "Het klinkt paradoxaal, maar verschijningsverhalen zijn afscheidsverhalen. Hij is weg. Maar zijn verhalen blijven. Nu is het aan ons". We luisteren naar de tweede brief van Paulus aan de ekklesia van Korinte en naar muziek, o.a.: Herschep ons hart, Dat hij verrezen is, Die de aarde boetseerde Teksten en muziek van de Luisterlink: 240519 - Alex van Heusden OVD (002) Hier vindt u de overweging: 240519 - Alex van Heusden.docx                                              
   
     
 
 
Alex van Heusden

26 mei 2024

Geeske Hovingh neemt ons mee in de prachtige poëziebundel Dood gewoon gaan hemelen. U kunt luisteren naar gedichten uit deze bundel en naar reflecties van Geeske.  Voor iedereen die wel wat troost, of simpelweg wat mooie woorden en muziek kan  gebruiken. De muziek deze week: Mark Walter en Heleen Oomen Pièce en forme, Ravel en Sterven zal je ooit. Teksten en muziek van de Luisterlink: 240526 - Geeske Hovingh OVD Hier vindt u de overweging: 240526 - Geeske Hovingh                                              
   
     
 
 
Geeske Hovingh

June 2024

1 juni 2024

In de serie 'Zomergasten' is Lisette Klok gast. Geboeid door wolkenluchten en ribbels op het strand, fascinatie voor de structuur van de druppels die in het water vallen.... Zij heeft altijd een grote liefde voor de natuur gehad. Haar verhaal gaat niet zozeer over doem en urgentie, maar misschien wel juist over dat je een verschil kan maken, verandering kan bewerkstelligen. Dat een initiatief - hoe klein ook - kan uitgroeien tot een grote beweging. De muziek deze week: Hoe ver te gaan en Aarde deze. Teksten en muziek van de Luisterlink: 240601 - Lisette Klok OVD                                                  
   
     
 
 
Lisette Klok

9 juni 2024

Een luisterlink geïnspireerd op een gedicht dat Roya Hes voor ons maakte. Velen van u kennen haar omdat ze achter de bar van de Rode Hoed werkte op zondagmorgen. Op 26 mei was ze er voor het laatst want ze gaat voor langere tijd op reis. De muziek deze week o.a.: Wek mijn zachtheid weer en Zeven maal. Teksten en muziek van de Luisterlink: 20240609 OVD Mirjam Rigterink Gedicht van Roya Hes: 240608 - Roya Hes                                                    
   
     
 
 
Mirjam Rigterink

16 juni 2024

Deze week Mirjam Rigterink over vriendschap.  We luisteren naar het evangelie van Lukas - een verhaal over een ontmoeting tussen Jezus en een man die Zacheüs heet. We luisteren ook naar muziek, deze week o.a. Ken je mij, Wij zullen kennen en Liefde heeft geen longen. Teksten en muziek van de Luisterlink: 240616 - Mirjam Rigterink OVD Hier vindt u de overweging: 240616 - Mirjam Rigterink                                                
   
     
 
 
Mirjam Rigterink