Liturgie

Ekklesia Amsterdam komt van half september tot half juni elke zondag bijeen in de Rode Hoed, Keizersgracht 102 in Amsterdam. De dienst begint om 11.00 uur en duurt ruim een uur. Er wordt uit de bijbel voorgelezen, een toespraak (Schriftuitleg) gehouden, en er is een eenvoudig ritueel rond brood en wijn (eucharistie, avondmaal). Er wordt gebeden (‘voorbeden’) en graag en veel gezongen, aangevoerd door een meerstemmig koor. Na afloop is er voor wie dat wil koffie en gelegenheid tot napraten en kennismaken. Achterin de zaal is een tafel ingericht, waar een beperkt aanbod cd’s met liederen op teksten van Huub Oosterhuis en boeken uit eigen kring te koop zijn. Pinbetaling mogelijk.