Liturgisch team

De toespraken in de Ekklesia worden afwisselend verzorgd door de leden van het liturgisch team en door gastsprekers. Op deze pagina vindt u meer informatie over hen. Wie wanneer de toespraak houdt, vindt u in de agenda.

Regelmatige gastsprekers

Colet van der Ven

Colet van der Ven (1957) is freelance-journaliste. Tijdens en na haar studie pedagogiek aan de Universiteit Utrecht werkte zij een aantal jaren in de hulpverlening, onder andere in India en Haïti. In 1985 maakte ze de omslag naar de journalistiek. Zij werkte voor radio en televisie bij de IKON, de VPRO, de VARA, de NCRV en de KRO en maakte interviews en reportages voor onder andere Opzij, Trouw, HP/De Tijd, NRC-Handelsblad, Het Parool, de Volkskrant, Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer. Ze presenteerde twee jaar het televisieprogramma Het Vermoeden en acht jaar het Radio 1-programma Casa Luna. Sinds januari 2015 presenteert zij het IKON-programma De Nieuwe Wereld.

Ook heeft ze een aantal interviewbundels op haar naam staan, waaronder Waar hoor je bij (2005), Taal als sleutel (2004), Zeggen wat onzichtbaar is (2003), Bevochten leven (2001), Het kwaad (1999), Van oude mensen (1997), En God viel uit de hemel – Levensverhalen van een generatie (ex)dominicanen (2008) en Slagschaduwen. Erfenis van een koloniaal verleden (2011).

Voor De Nieuwe Liefde maakte zij enkele seizoenen de programmaserie ‘Wat is wijsheid’, filosofische avonden over levensthema’s. Daarnaast is zij gastpredikant in de Ekklesia Amsterdam en de Dominicusgemeente, en voorzitter van On File, organisatie voor  gevluchte schrijvers en journalisten.

Bart-Jan van Gaart

Bart-Jan van Gaart studeerde theologie aan de KTUA en bij Fontys in Amsterdam. Hij is gedurende 25 jaar werkzaam geweest als manager in verschillende profit en non-profit organisaties, maar heeft altijd voeling gehouden met theologie en levensbeschouwing. Op zijn 55e besloot hij het roer om te gooien en zich ook professioneel bezig te gaan houden met de theologie. Bart-Jan is werkzaam als docent en geeft het vak Levensbeschouwing aan leerlingen in het VWO. Daarnaast is hij voorganger in de liturgie op diverse plaatsen waaronder Ekklesia Amsterdam en een aantal gemeenten binnen de PKN. Ook is hij voorzitter van het Augustijns Verband dat zich inzet om het werk en de inspiratie van deze filosoof, theoloog, kerkvader en uitvinder van het genre autobiografie levend te houden in Nederland.

Geeske Hovingh

Geeske Hovingh (1979) studeerde Culturele Antropologie aan de Universiteit van Amsterdam en reisde in het kader van studie, vriendschap en liefde veel in Afrika. Daarna leidden haar wegen naar de Ekklesia Amsterdam waar ze uiteindelijk 12 jaar lid was van het liturgisch team en zich vooral bezighield met jongeren- en kinderactiviteiten. Nu is ze coördinator van het Wereldhuis, educatie- en ontmoetingscentrum voor ongedocumenteerde migranten in Amsterdam en zo is Afrika ineens weer heel dichtbij. Intussen blijft ze als spreker optreden op verschillende plekken, waaronder – uiteraard! – de Ekklesia.

Bettine Sietsema

Bettine Siertsema studeerde Nederlands aan de VU. Na haar afstuderen in 1983 werkte zij onder andere voor de gemeenteraad van Amsterdam en op de bestuursafdeling van de VU. In 1990 werd ze studiesecretaris voor Leerhuis en Viering bij het Bezinningscentrum van de VU, later het Blaise Pascal Instituut geheten. Ze organiseerde maandelijkse leerhuizen waarin nieuwe theologische inzichten aan de orde kwamen en waarbij aan het thema ook op experimenteel-liturgische wijze vorm werd gegeven.
Vanaf 2000 deed zij daarnaast onderzoek naar de levensbeschouwelijke aspecten van Nederlandse dagboeken en memoires over de concentratiekampen. Wat voor gods- en mensbeeld hielden de schrijvers erop na, en hoe werd die visie beïnvloed door hun kampervaring? In 2007 promoveerde zij bij prof.dr. J.D.F. van Halsema en prof.dr. A. van Harskamp op de studie Uit de diepten. Nederlandse egodocumenten over de nazi concentratiekampen, uitgegeven door Skandalon te Vught.
Bettine Siertsema is lid van de redactie van Interpretatie, een tijdschrift voor bijbelse theologie, en maakte deel uit van de werkgroep Nieuwe Nederlandse liederen, die advies uitbracht aan de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied over de samenstelling van het nieuwe liedboek van de PKN. Zij geeft regelmatig lezingen over haar promotieonderzoek, Holocaustliteratuur in bredere zin en Nederlandse poëzie.

Bettine Siertsema gaat sinds 1985 twee- tot driemaal per jaar voor in de Ekklesia Amsterdam. Zij is getrouwd en heeft drie volwassen zonen.