Verbinden

Ekklesia Amsterdam is bij het verwezenlijken van haar doelstellingen, steeds op zoek naar bondgenoten en aanverwanten. Ekklesia Amsterdam is ook betrokken geweest bij de oprichting van Ekklesia’s elders. Hieronder een overzicht en zo mogelijk links van deze organisaties.