Er zijn voor elkaar

‘Er zijn voor elkaar’ is naast de diensten en leerhuizen een wezenlijk onderdeel van de Ekklesia. We proberen aandacht te hebben voor onze leden en bezoekers. Vaak gebeurt dat door initiatieven van leden onderling. Soms ook, is een meer pastorale aandacht gewenst. Ook daarin voorziet de Ekklesia.

Naast onze onderlinge betrokkenheid, probeert de Ekklesia ook nadrukkelijk aandacht te hebben voor de noden in de samenleving. Dit gebeurt door daar aandacht voor te hebben in onze diensten, maar ook door initiatieven daarbuiten die de Ekklesia, vaak in samenwerking met anderen, neemt.