Bart-Jan van Gaart

Bart-Jan van Gaart studeerde theologie aan de KTUA en bij Fontys in Amsterdam. Hij is gedurende 25 jaar werkzaam geweest als manager in verschillende profit en non-profit organisaties, maar heeft altijd voeling gehouden met theologie en levensbeschouwing. Op zijn 55e besloot hij het roer om te gooien en zich ook professioneel bezig te gaan houden met de theologie. Bart-Jan is werkzaam als docent en geeft het vak Levensbeschouwing aan leerlingen in het VWO. Daarnaast is hij voorganger in de liturgie op diverse plaatsen waaronder Ekklesia Amsterdam en een aantal gemeenten binnen de PKN. Ook is hij voorzitter van het Augustijns Verband dat zich inzet om het werk en de inspiratie van deze filosoof, theoloog, kerkvader en uitvinder van het genre autobiografie levend te houden in Nederland.

Bart-Jan van Gaart