5 november 2023

Auteur

tteunen |

We luisteren naar een collage van gedichten en prozateksten en naar liederen: Zwemmen en varen, Jou gezocht bij dag en Om te zien een nieuwe aarde.

Teksten en muziek van de Luisterlink: 231105 – Mirjam Rigterink OVD

Hier vindt u een collage van de teksten: 231105 – Allerzielen collage