Tijd van wachten

Auteur

tteunen |

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Kees Kok. Wat betekent ‘Advent’ nog voor ons De oude, uit de middeleeuwen stammende liturgieën zitten vol altijd actuele bijbels-profetische en wereldpolitieke thema’s: over de wereld en haar dreigende ondergang door wat wij mensen haar aandoen en misdoen.