Sjavoe’ot en Pinksteren – Ruth en Naomi

Auteur

Tineke Teunen |

Het is wel getypeerd als een idylle, het boekje Ruth – maar of dat juist is? Het is een verhaal van harde strijd om het bestaan, van overleven, van levensrecht en levensplicht, en zo van ‘vriendschap’ en ‘genade’ – sleutelwoorden in het boekje Ruth. Vriendschap en genade ook in de zin van: elkaar ruimte laten, een ander niet voor je eigen karretje spannen.