Om vrijheid

Auteur

tteunen |

Vrijheid lijkt voor ons een tamelijk vanzelfsprekende zaak. Tot op grote hoogte zijn we vrij om ons persoonlijke leven vorm te geven. Maar zijn we werkelijk zo vrij?