Mensheid op aarde

Auteur

Tineke Teunen |

Deze Luisterlink is samengesteld door Alex van Heusden.

“Beleven we een apocalyptische tijd? Pandemie, klimaatverandering met als gevolg dan weer droogte, dan weer kolkende watermassa’s en op allerlei plaatsen voedseltekort. Waar gaat het heen? Hoe gaan we daar mee om? We lezen enkele fragmenten uit het laatste boek van de bijbel, Openbaring, een scherpe analyse van de ontwrichtende werking van de toenmalige wereldorde, maar met de herhaalde conclusie: dit systeem is voorbij”.