Licht van bevrijding

Auteur

tteunen |

Een Luisterlink met een overdenking van Alex van Heusden, naar aanleiding van een verhaal uit het begin van het evangelie van Lucas, over hoe Jezus’ ouders hem meenemen naar de tempel in Jeruzalem voor een ritueel dat wordt voltrokken aan eerstgeborenen.