Lastige teksten 3

Auteur

Tineke Teunen |

Als men God laat zeggen: ‘Mij komt de wrake toe’, betekent dat, dat wij zelf van wraakneming moeten afzien. We zouden onze menselijkheid verliezen, en verdriet om verlies of boosheid vanwege onrecht worden er niet minder door.