Lastige teksten 2

Auteur

Tineke Teunen |

De verhalen over de eerste mensen, over Adam en Eva in de tuin – ze zijn in de loop van de geschiedenis door veel denkers naar voren geschoven als legitimatie van een ondergeschikte positie van vrouwen in hun eigen maatschappelijke context. Die manier van lezen begint al in de bijbel zelf. Maar de bijbel is meerstemmig als het gaat om de positie van de vrouw. Er zijn ook teksten die een ideaal van gelijkwaardigheid schetsen tussen man en vrouw. Die tegenstrijdigheid confronteert ons met vragen over de positie van vrouwen van vandaag.