Het schriftje van Bor

Auteur

tteunen |

Alex van Heusden verzorgt de toespraak naar aanleiding van een gedicht van de Hongaars-Joodse dichter Miklós Radnóti.

O wee hun die het kwade goedpraten en het goede kwaad, die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis, die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter