Hervorming altijd weer

Auteur

tteunen |

De Luisterlink van deze week is samengesteld door Alex van Heusden.

Hervormingsdag – 31 oktober. En dus komt Martin Luther aan bod, de hervormer uit de zestiende eeuw. Reikt hij iets aan waar we vandaag nog lering uit kunnen trekken?  Zijn er raakvlakken tussen hem al lieddichter en Huub Oosterhuis?