Een groene kerst

Auteur

Tineke Teunen |

We beginnen met 1 x 1 x 1 x 1 = 1000 x 1000 x 1000 mensen die langzaam maar zeker de aarde opdelven uit de onderste afgrond. En veel van onze jongeren gaan ons daarin nu al voor: steeds meer van hen pellen de nutteloze luxe-lagen van zich af, klagen de machthebbers van de generaties voor hen aan en klimmen in groeiend aantal op de barricades.