De schaduw der hoop

Auteur

tteunen |

De Luisterlink is deze week gemaakt door  Bettine Siertsema.

In de week dat we verbijsterd zijn door het uitbreken van weer een nieuwe oorlog, gaat het – hoe wrang – over de hoop. Waaraan ontlenen wij eigenlijk nog hoop? En hoe werkt die hoop uit?