Mirjam Elbers

Vanaf mijn studietijd gefascineerd door de literaire en existentiële zeggingskracht van de bijbelse verhalen, opgeleid als bijbels-theoloog (UvA), en momenteel bezig met een promotie-onderzoek aan de KU Leuven over religiekritiek in de Hebreeuwse bijbel (o.a. over het werk van Jan Assmann en K.H. Miskotte).

Overdag ben ik fulltime werkzaam als acquirerend uitgever op het gebied van de Griekse en Romeinse oudheid bij Brill in Leiden (Classical Studies). Soms ben ik in het buitenland voor wetenschappelijke congressen – dan werk ik ook ’s avonds als uitgever. Daarnaast ben ik voorzitter van het bestuur van deK.H. Miskotte Stichting en lid van de redactie van In de Waagschaal.

Mirjam Elbers