Lisette Klok

Geboeid door wolkenluchten en ribbels op het strand, fascinatie voor de structuur van druppels die in het water vallen… Lisette Klok heeft altijd een grote liefde voor de natuur gehad. En passie voor wiskunde en natuurkunde. Dat maakte dat ze meteorologie ging studeren en werkenderwijs ontdekte dat wij ons niet alleen aan klimaatverandering moeten aanpassen, maar de opwarming van de aarde ook daadwerkelijk een halt moeten toeroepen: het activistisch vuur was aangewakkerd.

Maar onheilsprofeet of niet, haar verhaal gaat niet zozeer over doem en urgentie, maar misschien wel juist over dat je een verschil kan maken, verandering kan bewerkstelligen. Dat een initiatief – hoe klein ook – kan uitgroeien tot een grote beweging.

Lisette Klok