Evert Jan de Weijer

Bijbelkenner ds. Evert Jan de Wijer

is theoloog en predikant van de Thomaskerk in Amsterdam. Hij publiceert in Trouw en Volzin over Bijbel en literatuur en bespreekt maandelijks in de Thomaskerk recente boeken en film.

Hart en ziel

Ik wil een dominee zijn met hart en ziel. Ik studeerde theologie in Utrecht en Leiden en ben in 1996 aan de slag gegaan als predikant in Zoeterwoude. Daarna ben ik predikant geworden in De Thomas in Amsterdam-Zuid.

Evert Jan de Weijer