Is de Ekklesia Amsterdam wel ‘christelijk’?

Auteur

Matthijs Typify |

We krijgen wel eens het verwijt dat we niet christelijk zouden zijn, omdat we de bijbel in de eerste plaats als een politiek boek lezen en niet het volle gewicht leggen bij Jezus als verlosser. Maar er zijn natuurlijk allerlei gradaties in christen-zijn. We staan in ieder geval in de grote ruimte van de traditie waarin het verhaal van de bijbel doorgegeven wordt, óók het verhaal over Jezus. Velen noemen zich niet voluit christen meer, maar bijvoorbeeld ‘christen-van-huis-uit’. Zekerheden op dat vlak zijn de meesten van ons kwijtgeraakt. We zijn veeleer op zoek en beseffen dat we veel moeten leren, en dat het misschien goed is om bescheiden te zijn met het etiketteren van onszelf en anderen waar het gaat om godsdienst en levensbeschouwing.