Is de Ekklesia Amsterdam oecumenisch?

Auteur

Matthijs Typify |

De Ekklesia Amsterdam komt qua liturgische vormgeving, maar vooral muzikaal, voort uit de katholieke traditie. Uit de protestantse traditie hebben we de aandacht voor de Schrift overgenomen. Die twee aspecten komen in de Ekklesia Amsterdam bij elkaar, maar dat is geen ‘oecumene’ in de gangbare betekenis – het is iets voorbij het onderscheid tussen katholiek en protestant, iets dat verder gaat – of je zou ook kunnen zeggen: dichter bij de oorsprong. Wij staan in een overwegend Joods-christelijke traditie. Daar hoort ook de kennisname bij van andere godsdiensten, met name de islam; het op zoek gaan naar de gedeelde wortels, idealen en (voor-)uitzichten (visioenen). De uitdaging is, te ontdekken waar je elkaar kunt vinden.