De Ekklesia Amsterdam is een kerk ‘in vrije opstelling’. Zijn er andere gemeentes die aan jullie gelieerd zijn?

Auteur

Matthijs Typify |

Het liedrepertoire dat in de Ekklesia Amsterdam is ontwikkeld, wordt op heel veel plaatsen gezongen – tot in Vlaanderen, in Brugge en Lier, en in Duitsland. Met een aantal groepen is een nauwere samenwerking ontstaan. Een voorbeeld is de gemeente in Wognum, de Westfriese Ekklesia. Op verzoek van twee dominees hebben we daar een gemeente helpen opbouwen. Naast ‘eigen’ voorgangers preken er af en toe leden van ons liturgisch team. De diensten lijken sterk op die van de Ekklesia Amsterdam. In Veldhoven is ongeveer hetzelfde gebeurd, in een parochie die in de rooms-katholieke kerk staat.