Liturgie

Dienst Ekklesia Amsterdam

Om 11:00 uur is er een dienst. De toespraak wordt verzorgd door Mirjam Elbers, uitgever op het gebied van Griekse en Romeinse oudheid, voorzitter van de K.H. Miskotte Stichting en redactielid van theologisch tijdschrift in de Waagschaal.

Voor kinderen tussen 4 en 12 is er een kinderkring! Mocht u kinderen onder de vier willen meebrengen, wilt u dat dan doorgeven aan onze koster Janny (met een appje naar 06 461 451 20) dan organiseren we opvang.

Er wordt eucharistie gevierd met brood en beker, met de beperking dat niet uit de beker wordt gedronken.