Deze wereld anders – UITVERKOCHT

In dit boek wordt het Grote Verhaal van de Bijbel naverteld op een ongewone manier: als een oud boek uit een volledig andere maatschappij met volledig andere taalstructuren. Zo gelezen ontpopt de Bijbel zich als een door en door aards boek over door en door aardse problemen, en wel problemen die alle mensen uit alle tijden hadden en hebben: wat zullen we eten, wat zullen we drinken, waarmee ons kleden, waar en hoe wonen. Ze hebben op hún manier naar oplossingen gezocht en raakten daarbij, precies zoals wij nu, in tegenspraken verwikkeld. De hemel speelt een grote rol, maar hier is de hemel een functie van de aarde en niet omgekeerd.

Daarom wil dit boek een politieke geschiedenis zijn: een geschiedenis van de aardse vragen van mensen en de oplossingen die ze zochten. Niemand kan zijn heden begrijpen zolang hij zijn verleden niet kent; dat geldt voor ieder van ons afzonderlijk en voor ons allen gemeenschappelijk. Het verleden dat in Deze wereld anders behandeld wordt, loopt vanaf de antieke tijd tot het begin van het feodalisme in de Middeleeuwen.

De Nederlander Ton Veerkamp (1933) is theoloog en filosoof; hij woont en werkt in Duitsland. Dit boek verscheen in 2012 in het Duits onder de titel Die Welt anders en is zeer positief ontvangen. Aan de totstandkoming van de Nederlandse vertaling van dit boek hebben gewerkt: Frank Bestebreurtje, Alex van Heusden, Dick Boer, Babs Jongman, Alex van Ligten, Pieter Oussoren en Bert Prins.

‘Met zijn boek Deze wereld anders onderneemt Ton Veerkamp de verdienstelijke poging om, uitgaande van de historische bronnen, het ‘Grote Verhaal’ van Israël en de oorsprong van het christendom uit te leggen’ – Jüdische Zeitung

‘Een meesterlijk boek door zijn verbinding van gedetailleerde kennis met grote samenhangen.’ – Prof. Ulrich Duchrow in Junge Kirche

‘Omdat Veerkamp een niet-idealistische geestesgeschiedenis beoefent, kan hij de ontwikkeling op een nieuwe manier begrijpelijk maken.’ – Concilium, Internationale Zeitschrift für Theologie

504 pagina’s, gebonden met stofomslag en leeslint

Kom bevrijden

Bidden is verlangen naar een nieuwe wereld. Waar brood en recht, schoon water en ontferming is voor ieder mens. Kom bevrijden: de hartenkreet van heel de bijbel, tot op vandaag.

Deze gebeden staan in een traditie van hoop tegen wanhoop. Van geloof in een God die vriend is, een mens die vriendschap en verzoening wil, een geest van bezieling. De meeste zijn nieuw; sommige eeuwenoud, opnieuw ontdekt en vertaald (‘Gloria in excelsis’, ‘In Paradisum’).

Dit boek is bestemd voor persoonlijk en liturgisch gebruik, en opent met een beschouwing van de auteur over bidden.

Vogel zingend in de dode nacht
met gebroken vleugels
vlieg omhoog, probeer –
levenslang heb je gewacht
op het ogenblik dat je verrijzen zou
uit deze nacht.

Stilte zingen – van € 39.90 voor € 19.95

Verzamelde liedteksten

Het begon toevallig: maak jij eens een liedje in het Nederlands, met iets van de bijbel erin. Ik dacht ik schrijf er tien en daarna een toneelstuk ofzo.

‘Liedjes’ werden mijn levenswerk. Gezongen woorden is een groot geluk. Ik heb mensen bereikt die ik nooit heb ontmoet, wier naam en ziel ik niet ken. Ik hoop op nog veel herkenning.

In oktober 2002 ontving Huub Oosterhuis (1933) een eredoctoraat in de theologie, met name voor zijn liederen, aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. In 2012 ontving hij de Oeuvre Prijs van de Nacht van de Theologie en in 2014 ontving hij de Duitse Predigtprijs voor zijn hele oeuvre.

 

Vriend voor het leven

In Vriend voor het leven passeren alle belangrijke thema’s uit het oeuvre van Huub Oosterhuis de revue: zijn godsbeeld, de actuele betekenis en de historische wortels van de diverse bijbelboeken, zijn geloofsopvatting als bron van maatschappelijk engagement, en de grote dichters en denkers die hem inspireerden. Regelmatig wordt het poëtische proza onderbroken voor gedichten en liedteksten.

Bij vlagen is Oosterhuis in deze bundel zeer persoonlijk. Hij vertelt bijvoorbeeld hoe hij als klein kind op het dak van zijn ouderlijk huis een Mariakapelletje in elkaar knutselde in de hoop dat Maria aan hem zou verschijnen. Ook schrijft hij over de worsteling met zijn priesterschap en zijn ontmoeting en vriendschap met rabbijn Yehuda Aschkenasy.