Leerhuis

Leerhuis Begin van de verhalen over Jezus

Over de prologen van de vier evangeliën

Drie leerhuisbijeenkomsten met Kees Kok

De evangeliën vormen in de wereldliteratuur een uniek genre, ze vertellen verhalen over Jezus van Nazaret, wiens leven het begin van onze jaartelling markeert. Het is geen biografie, geen fictie en geen mythologie. Ze zijn verwant met midrasjiem, de uitleg van de Joodse Schrift, de Thora van Mozes, de Profeten en de Geschriften: Tenach, naar de Hebreeuwse beginletters van deze drie afdelingen. De langste proloog is van Lukas, de kortste van Marcus.

In de evangeliën wordt de figuur (persoon) van Jezus nauwgezet in de tekst van de Joodse Schrift in- en bijgeschreven, ingeweven in de oude verhaalstof (“textiel”). Die weefkunst wordt door elk van de evangelisten op geheel eigen wijze beoefend, aan de hand van verhalen die over de historische Jezus de ronde deden – van mond op mond en in vele ‘evangeliën’. Waarvan er dus uiteindelijk vier zijn overgebleven. Los van die Joodse ‘ondergrond’, zijn ‘Joodse windseis’, is hij niet ‘verkrijgbaar’ en niet te begrijpen, is hij een religieuze held, een mythische godenzoon, een wonderdoener. Jezus wordt ingevoegd in het grote bevrijdingsverhaal van de Schrift, de uittocht uit alle vormen van slavernij, uit alle doodsverbanden van deze wereld.

Data: woensdagen 6, 13 en 20 december 2023 van 14:00 – 16:00 uur.

Toegangsprijs € 75 voor de hele serie, te voldoen op rekening NL50 TRIO 0338 8111 17 van Stichting Ekklesia Leerhuis Amsterdam o.v.v. Prologen.

Aanmelden: secretariaat@ekklesia-amsterdam.nl