Liturgie

Dienst in de serie Joodse denkers

Deze week Judith Frishman over Samuel Hirsch. Voor kinderen tussen 4 en 12 is er ook weer een kinderkring! Mocht u kinderen onder de vier willen meebrengen, wilt u dat dan doorgeven aan onze koster Janny (met een appje naar 06 461 451 20) dan organiseren we opvang.

Judith Frishman is emerita hoogleraar Joodse studies. Ze deed – en doet – met name onderzoek naar het moderne Jodendom, vanaf de negentiende eeuw tot nu, en zal bij ons spreken over een denker uit de negentiende eeuw, Samuel Hirsch (1815-1889): rabbijn en filosoof, eerst in Duitsland en later in Amerika. Frishman redigeerde een onlangs verschenen boek over hem, met als ondertitel: Philosopher of Religion, Advocate of Emancipation and Radical Reformer. Naar aanleiding van zijn leven en werk zal Judith spreken over het thema tolerantie.