Liturgie

Tweede dienst in de serie – Een wereld anders

Tweede spreker is Denise Harleman. Mocht u kinderen onder de vier willen meebrengen, wilt u dat dan doorgeven aan onze koster Janny (met een appje naar 06 461 451 20) dan organiseren we opvang.

een serie over denkers en doeners die ons willen verleiden te denken dat het anders kan.

“Denise Harleman is theatermaker en initiatiefnemer van Collectief Kapitaal (www.collectiefkapitaal.nl). Een collectief van mensen die een ander soort samenleving proberen te verbeelden: samen zoeken ze naar wat solidariteit betekent en geven daar handen en voeten aan.  Ze spreekt over dit initiatief: over iets nieuws beginnen. En over samen zoeken en betekenis geven”.