Liturgie

Dienst in de serie Joodse denkers

Deze week Alex van Heusden over Walter Benjamin. Voor kinderen tussen 4 en 12 is er ook weer een kinderkring! Mocht u kinderen onder de vier willen meebrengen, wilt u dat dan doorgeven aan onze koster Janny (met een appje naar 06 461 451 20) dan organiseren we opvang.

Walter Benjamin (1892-1940) was een filosoof en cultuurcriticus die nooit in aanmerking kwam voor een academische loopbaan en nergens echt thuis was. Een Jood die noodgedwongen Duitsland verliet na de machtsovername door de nazi’s. Pas lang na zijn dood kwam de waardering voor het veelzijdige, uiterst scherpzinnige oeuvre dat hij tot stand had gebracht. Over een ‘betere toekomst’ voor deze wereld was hij niet optimistisch. Maar messiaans verlangen heeft hem nooit verlaten.