Liturgie

Dienst in de serie Joodse denkers

Deze week Kees Kok over Franz Rosenzweig. Voor kinderen tussen 4 en 12 is er ook weer een kinderkring! Mocht u kinderen onder de vier willen meebrengen, wilt u dat dan doorgeven aan onze koster Janny (met een appje naar 06 461 451 20) dan organiseren we opvang.

Franz Rosenzweig (1886-1929) heeft in 1913 serieus overwogen om zich, net als veel andere geassimileerde Joden te laten dopen, maar daar kwam hij snel van terug. Hij vond het feitelijk overbodig. Want, zo zei hij, de Joden waren immers altijd al daar, waar de christenen via Jezus wilden komen: ‘bij de Vader’. Hij bleef Jood en heeft zich de rest van zijn leven sterk gemaakt voor de Joodse Bildung. Het bekendste en belangrijkste (en moeilijkste) werk van Franz Rosenzweig is Der Stern der Erlösung (1921). Dat eindigt met de woorden ‘ins Leben’, het leven in. Dat zag Rosenzweig voortaan als zijn opdracht: de Joodse levensleer vertalen naar het leven van alledag. In 1920 begon hij in Frankfurt daartoe zijn Freies Jüdisches Lehrhaus. Aan dat leerhuis is ook de Ekklesia in zekere zin schatplichtig.