Liturgie

Eerste dienst in de serie Joodse denkers

Deze week Naud van der Ven over Levinas. Voor kinderen tussen 4 en 12 is er ook weer een kinderkring! Mocht u kinderen onder de vier willen meebrengen, wilt u dat dan doorgeven aan onze koster Janny (met een appje naar 06 461 451 20) dan organiseren we opvang.

Volgens de gangbare interpretatie van Levinas zou er eigenlijk geen sprake kunnen zijn van wij/zij, van een in-group en een out-group, omdat je – volgens die opvatting – in iedereen de Ander tegenkomt. Je bent voor iedereen eindeloos verantwoordelijk, dus dan kun je geen onderscheid meer maken. Van der Ven vindt dit een overspannen opvatting van Levinas en kan er niet veel mee. Hij betoogt dat je Levinas ook niet zo hóeft te interpreteren. Hij stelt een andere benadering voor en laat zien dat op die manier het denken van Levinas in praktisch en politiek opzicht van betekenis kan zijn.
Naud van der Ven studeerde geschiedenis en semitistiek. Hij promoveerde in 2006 op organisatieverandering in het licht van de filosofie van Emmanuel Levinas en geeft regelmatig lezingen en workshops over het denken van deze filosoof.