Liturgie

Derde dienst in de serie – De zeven hoofdzonden

Derde spreker is Gerard Swüste over Luiheid/Gemakzucht. Mocht u kinderen onder de vier willen meebrengen, wilt u dat dan doorgeven aan onze koster Janny (met een appje naar 06 461 451 20) dan organiseren we opvang.

een serie over de befaamde lijst ‘ondeugden’. Opgesteld in de late oudheid en …achterhaald? Of juist hoogst actueel? Zeg het maar. We gaan ze verkennen.