Deze website maakt gebruik van cookies.
Om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren maakt de website van de Ekklesia Amsterdam gebruik van Google Analytics. Google verzamelt gegevens, ook buiten de website van de Ekklesia Amsterdam. Door gebruik te blijven maken van deze website geeft u hier toestemming voor.
Ik heb het
gelezen

Vereniging

In 1981 werd de Vereniging Amsterdamse Studentenekklesia (VASE) opgericht, tegenwoordig de Vereniging Ekklesia Amsterdam (VEA). Zij is financieel en organisatorisch verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de Ekklesia. Ook heeft zij als taak zoveel mogelijk het onderling pastoraat te behartigen en te bevorderen. Iedereen die zich bij de Ekklesia betrokken voelt, kan daaraan uitdrukking geven door lid te worden, door deelname aan de verschillende activiteiten rondom de diensten en door financiële ondersteuning.

Lid worden?
Wilt u lid worden van VEA? Vul dan het formulier onderaan deze pagina in en lever het in bij de verenigingstafel of stuur het op naar het secretariaat: Da Costakade 102, 1053 WP Amsterdam.
foto: Anja Meulenbelt

Nieuwsbrief
Vier maal per jaar verschijnt de Nieuwsbrief met informatie over de vereniging, over (nieuwe) leden, activiteiten en initiatieven. Als lid van de Vereniging ontvangt u deze Nieuwsbrief per e-mail of - als u geen mail heeft - per post.

Bestuur en ALV
De VEA heeft een bestuur dat eens in de twee maanden vergadert. Bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering gekozen, die eenmaal per jaar wordt gehouden. Deze stelt de begroting vast en beslist onder meer over de samenstelling van het bestuur. De leden van de vereniging worden schriftelijk voor deze vergadering uitgenodigd.  

Giften, legaten en schenkingen
Aan het lidmaatschap is geen vaste bijdrage verbonden. Wel zij met nadruk vermeld dat de Ekklesia afhankelijk is van vrijwillige bijdragen. Het rekeningnummer is NL67 TRIO 0198 0691 46 t.n.v. Vereniging Ekklesia Amsterdam te Amsterdam. Er bestaat een leidraad voor een jaarlijkse bijdrage, meer informatie daarover bij de verenigingstafel na afloop van de diensten.

Fiscaal voordelig schenken
Speciaal voor mensen die elk jaar een vast bedrag willen geven, kent de fiscus een bijzondere regeling: periodiek schenken. Bij periodiek schenken, in de vorm van termijnen van lijfrente, geldt geen beperking tot de aftrekbaarheid van het inkomen voor de inkomstenbelasting: het jaarlijkse bedrag is volledig aftrekbaar. Een dergelijke periodieke schenking kan van de top van het inkomen afgetrokken worden, zodat daardoor meer belasting bespaard wordt en de werkelijke kosten van de schenking lager zijn.
De Vereniging Ekklesia Amsterdam heeft een ANBI-status.

Meer informatie en aanmeldingsformulier ยป
deNes Strangelove