Deze website maakt gebruik van cookies.
Om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren maakt de website van de Ekklesia Amsterdam gebruik van Google Analytics. Google verzamelt gegevens, ook buiten de website van de Ekklesia Amsterdam. Door gebruik te blijven maken van deze website geeft u hier toestemming voor.
Ik heb het
gelezen

Vereniging

In 1981 werd de Vereniging Amsterdamse Studentenekklesia (VASE) opgericht, tegenwoordig de Vereniging Ekklesia Amsterdam (VEA). Zij is financieel en organisatorisch verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de Ekklesia. Ook heeft zij als taak zoveel mogelijk het onderling pastoraat te behartigen en te bevorderen. Iedereen die zich bij de Ekklesia betrokken voelt, kan daaraan uitdrukking geven door lid te worden, door deelname aan de verschillende activiteiten rondom de diensten en door financiële ondersteuning.

Lid worden?
Wilt u lid worden van VEA? Vul dan het formulier onderaan deze pagina in en lever het in bij de verenigingstafel of stuur het op naar het secretariaat: Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam.
foto: Annemieke Monsma
Weekbrief
Wekelijks ontvangen de bezoekers van de diensten uit handen van de 'deurengel' naast hun liturgieboekje, de Ekklesia Weekbrief met informatie over de vereniging, over (nieuwe) leden, activiteiten en initiatieven. De weekbrief wordt een week later meegestuurd in de wekelijkse mail aan de leden met informatie over de dienst van de aankomende zondag.  

Bestuur en ALV
De VEA heeft een bestuur dat eens in de twee maanden vergadert. Bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering gekozen, die minimaal eenmaal per jaar wordt gehouden. Deze stelt de begroting vast en beslist onder meer over de samenstelling van het bestuur. De leden van de vereniging worden schriftelijk voor deze vergadering uitgenodigd.  

Giften, legaten en schenkingen
Aan het lidmaatschap is geen vaste bijdrage verbonden. Wel zij met nadruk vermeld dat de Ekklesia afhankelijk is van vrijwillige bijdragen. Het rekeningnummer is NL67 TRIO 0198 0691 46 t.n.v. Vereniging Ekklesia Amsterdam te Amsterdam. Er bestaat een leidraad voor een jaarlijkse bijdrage, meer informatie daarover bij de verenigingstafel na afloop van de diensten.

Fiscaal voordelig schenken
Voor wie een op extra gunstige wijze een van de belasting aftrekbare periodieke gift overweegt, is er de mogelijkheid om die zonder tussenkomst van de notaris vast te leggen. Uw voordeel  is dat u deze gift, die u voor een periode van vijf jaar met ons overeenkomt, direct van uw belasting kunt aftrekken. Hiervoor geldt dus geen drempel voor aftrek. Voordeel voor ons is dat wij  voor een langere periode zien op welke inkomsten wij kunnen rekenen. U vindt hiervoor een formulier in tweevoud bij de Verenigingstafel na de zondagse dienst of u kunt het hier downloaden:

periodieke gift
De Vereniging Ekklesia Amsterdam heeft een ANBI-status.

Meer informatie en aanmeldingsformulier ยป
deNes Strangelove