Deze website maakt gebruik van cookies.
Om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren maakt de website van de Ekklesia Amsterdam gebruik van Google Analytics. Google verzamelt gegevens, ook buiten de website van de Ekklesia Amsterdam. Door gebruik te blijven maken van deze website geeft u hier toestemming voor.
Ik heb het
gelezen

Twintigers en dertigers

Binnen de Ekklesia worden er ook activiteiten georganiseerd die meer gericht zijn op de leefwereld van jonge mensen. Onder ‘jong’ verstaan wij dan ergens tussen de 20 en de 40 – behoorlijk breed dus. De ervaring heeft ons geleefd dat deze groep haar eigen ritme en jargon heeft en andere behoeftes kent dan de wat oudere Ekklesia-bezoekers. En zelfs binnen die groep zijn er grote verschillen. Aan de hand van die verscheidenheid hebben we onze activiteiten voor het komende seizoen dan ook vormgegeven.

Download Flyer 2016-2017 »
JONGERENLEERHUIS 'Bevrijding uit...'
Het eerste waar je bij het woord ‘bevrijding’ misschien aan denkt, is 5 mei, de dag waarop we dat in Nederland officieel vieren. Maar oorlog is voor velen intussen ook een ver-van-mijn-bed-show geworden, iets van vroeger, we zijn immers gewend geraakt aan vrede, en dat is maar goed ook. Toch voelen we ons vaak verre van vrij en zijn er allerlei thema’s die een goed en gelukkig leven, samen met anderen, in de weg staan. Zeven van die thema’s staan het komende seizoen centraal in de gespreksserie voor twintigers en dertigers.
 
We verkennen deze onderwerpen aan de hand van (bijbel)tekst, film, soms met behulp van een gastspreker, en vooral in het gesprek met elkaar. Een nieuw element is dat er deze keer altijd iemand vanuit de groep een inhoudelijke bijdrage levert. (Niet verplicht hoor!)

Thema’s en data:
  • Bevrijding uit Angst - datum volgt zo spoedig mogelijk
  • Bevrijding uit Racisme - 16 november 2016
  • Bevrijding uit Hebzucht - 14 december 2016
  • Bevrijding uit Vooroordelen - 11 januari 2017
  • Bevrijding uit Schaamte - 15 februari 2017
  • Bevrijding uit Verslaving - 13 maart 2017
De bijeenkomsten duren altijd van 19.30 uur tot 22.00 uur en vinden plaats in De Nieuwe Liefde onder leiding van Alex van Heusden, Geeske Hovingh en een aantal keer Janneke Stegeman. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Mail voor meer informatie naar: geeske.hovingh@denieuweliefde.com.
'Bevrijding uit...'-DIENSTEN
Zes Ekklesia-diensten staan in het teken van dezelfde bevrijdingsthema’s. Net als in de serie ‘Deze Wereld Anders’ (2015-2016) zullen sprekers van buiten hun licht werpen op het betreffende onderwerp in de vorm van een column. Meer informatie »
KLOOSTERWEEKEND
We appen, zappen, mailen, checken, browsen, lunchen, koffie-en, lezen, kijken, vragen, babbelen, leren, chatten, snapchatten, face-timen, slapen, zoeken, vinden, roepen, taggen, dansen, luisteren razen en rennen als een kip zonder kop door het leven dat als een malle aan ons voorbijgaat.
Word jij daar ook zo moe van? Zou je je even van al die herrie willen bevrijden en de stilte van dichtbij willen meemaken? Ga dan mee op kloosterweekend. In januari was er een weekend voor mensen tot 35 jaar. Van 16 tot 18 juni 2017 is er een kloosterweekend voor alle leeftijden. Er zijn nog vier plaatsen! Meer informatie: geeske hovingh.
deNes Strangelove