Deze website maakt gebruik van cookies.
Om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren maakt de website van de Ekklesia Amsterdam gebruik van Google Analytics. Google verzamelt gegevens, ook buiten de website van de Ekklesia Amsterdam. Door gebruik te blijven maken van deze website geeft u hier toestemming voor.
Ik heb het
gelezen
vr 18.04.2014 » 15:00 » Grote Zaal

Lukaspassie

Op Goede Vrijdag lezen Cathérine Verviers, Geeske Hovingh en Alex van Heusden de Lukaspassie, het lijdensverhaal van Jezus uit het Lukasevangelie: een dramatische tekst, waarin verschillende politieke stellingnamen aan het licht komen.

De messiaanse beweging van Jezus keert zich tegen het Romeins imperium en ondervindt de vijandschap van de Joodse leiders in Jeruzalem - de hogepriesters en hun Schriftgeleerden - die er alle belang bij hebben de status quo, onder Rome, te handhaven. Zij opereren weliswaar als functionarissen in de tempel in Jeruzalem, waar de God van Israël heet te wonen, maar zijn in feite onderdeel van het Romeinse systeem. Politiek samenspel tussen de Joodse leiders en de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus heeft geleid tot de terechtstelling van Jezus.

Gelezen wordt Lukas 22:1-24:8 in de vertaling van Huub Oosterhuis en Alex van Heusden. Muzikale intermezzi: Antoine Oomen.

Er is géén kinderopvang.
Beeld
Salvador Dalí: 'De Christus van de Heilige Johannes van het Kruis' (fragment)

Loop binnen

Reserveren niet nodig

Ga je mee
Delen op Facebook of Twitter
deNes Strangelove