Deze website maakt gebruik van cookies.
Om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren maakt de website van de Ekklesia Amsterdam gebruik van Google Analytics. Google verzamelt gegevens, ook buiten de website van de Ekklesia Amsterdam. Door gebruik te blijven maken van deze website geeft u hier toestemming voor.
Ik heb het
gelezen
ma 13.05.2019 » 20:00 »
ma 20.05.2019 » 20:00 »
ma 27.05.2019 » 20:00 »
di 04.06.2019 » 20:00 »

Driestromenland

Franciscus van Assisi ontmoet Malik al-Kamil, door Benozzo Gozzoli
Vanaf 13 mei: leerhuis Driestromenland Joden, christenen en moslims – 1219-1545 onder leiding van Alex van Heusden
 
We verdiepen ons in de gezamenlijke geschiedenis van Joden, christenen en moslims. Waarom? Onder andere om wat gaande is in het Midden-Oosten en de consequenties die dat heeft voor onze samenleving met stromen vluchtelingen. De manier waarop er tegen de
islam wordt aangekeken, gaat gepaard met een groeiend aantal misvattingen. In vier avonden lezen we teksten uit alle drie de tradities om zo meer inzicht te krijgen in actuele verhoudingen. Dit is het laatste leerhuis in een serie van drie, maar deelname aan de eerste twee is niet nodig om deze derde serie avonden te kunnen volgen. Iedereen welkom!
 
“In het jaar 1219, ten tijde van de vijfde kruistocht, vond in de Nijldelta een ontmoeting plaats tussen Franciscus van Assisi en Malik al-Kamil, de sultan van Egypte. Het leidde niet tot een vredesakkoord tussen de strijdende partijen, de Europese christenen aan de ene en de moslims in Egypte en het Nabije Oosten aan de andere kant. De kruistochten woedden nog ruim een halve eeuw voort en eindigden met een christelijke nederlaag. Europa is inmiddels een grotendeels christelijk continent. Aan de universiteiten voert de theologie de boventoon. Maar er wordt ook gezaagd aan de poten van de kerkelijke dogmatiek door vrije, onafhankelijke geesten, zoals Abélard. De Joden krijgen te maken met toenemende beperkingen. De moslims op het Iberisch schiereiland moeten langzamerhand het veld ruimen, maar rukken op vanuit Istanboel nadat het Oost-Romeinse Rijk in 1453 ten val is gekomen. Het jaar 1492 markeert een omwenteling: Christoforo Colon ‘ontdekt’ Amerika - begin van het kolonialisme - en de Joden en moslims worden verdreven uit Spanje. Het humanisme komt op, de zelfstandig denkende mens, zoals Desiderius Erasmus, die de oude gewijde teksten kritisch gaat lezen en grondig onderzoeken. Het katholieke christendom komt van allerlei kanten onder vuur te liggen, ‘ketterse’ bewegingen winnen terrein, mede dankzij de boekdrukkunst, en dan verschijnt er een augustijner monnik ten tonele, Martin Luther, bij wie de geschiedwetenschap de Reformatie laat beginnen."
 
Data: maandagen 13, 20, 27 mei en dinsdag 4 juni
Plaats: Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566, Amsterdam
Tijd: 20.00-22.00 uur
Toegang: € 80 voor vier bijeenkomsten
Opgave via: secretariaat@ekklesia-amsterdam.nl
Betaalinstructie ontvangt u retour.

deNes Strangelove