Deze website maakt gebruik van cookies.
Om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren maakt de website van de Ekklesia Amsterdam gebruik van Google Analytics. Google verzamelt gegevens, ook buiten de website van de Ekklesia Amsterdam. Door gebruik te blijven maken van deze website geeft u hier toestemming voor.
Ik heb het
gelezen

Prekenarchief

Zoek in het prekenarchief:
Pagina: 1 | 2 | 3 | 4 | volgende | 410 items

12 Feb 2017
Genesis 11:1-9 / Psalm 89 vrij
Kees Kok
Spraakverwarring
Haat is een verticale aangelegenheid, gegrond op absolute, keiharde, bakstenen zekerheden. Wie twijfelt, wie nauwkeurig wil zijn, kan niet haten, haat is onnauwkeurig, het doet alle verschillen vervagen en scheert hele volksstammen over een kam, ziet alleen nog ‘wij en zij’, maakt mensen als individuen onzichtbaar. Ze worden gelijkgeschakeld, pasklaar gemaakt voor gebruik, zoals bakstenen in hun mallen.
orde van dienst >>>
lees de toespraak >>>
05 Feb 2017
2 Samuel 18 vers 24 / 19 vers 5 en Psalm 72 vrij
Huub Oosterhuis
Godsverwarring
Rispa begrijpt het niet. Een god die met ‘bloedschuld’ werkt is geen bevrijder, maar een doodsgod. De god van David kan niet de god van Mozes zijn. Er moet in de loop van de geschiedenis een persoonsverwisseling hebben plaatsgevonden. Rispa begrijpt dat niet, maar wéét dat wel. Zij doet wat ze van de god van Mozes geleerd heeft: ontferming, trouw tot in de dood. Zij doet dat tegen David, tegen de god van koning David in.
29 Jan 2017
Exodus 17:8-16 / Deuteronomium 25:17-19
Bettine Siertsema
Herdenken en vergeten
Elk verleden, nationaal evengoed als individueel, heeft bladzijden die niet lelieblank zijn, periodes of gebeurtenissen die we liever bedekt houden, maar die we vroeg of laat toch beter onder ogen kunnen zien, hoe pijnlijk ook. Niet om ons te wentelen in negatieve gevoelens, maar om er lering van te trekken.
22 Jan 2017
Lied van het hervonden boek
Alex van Ligten
Jozia en het hervonden boek
Een kleine mooie revolutie, een kleine mooie ritselende revolutie. Niet één grote, sterke man (M/V), niet uit alle macht, met alle geweld, maar klein, mooi, ritselend. Beseffend dat ze al plaats heeft, die revolutie, op tal van momenten en tal van plaatsen, in de geesten en de daden van mensen die liefde bewijzen aan anderen, aan elkaar. Die elkaar bijstaan en elkaar door de donkere nachten heen helpen. In alle goede woorden die gesproken worden, in alle geduld dat opgebracht wordt, alle genade betoond, alle ontferming bewezen. Liefde en bevrijding van de daken geschreeuwd.
Dat allemaal en nog veel meer.
15 Jan 2017
Lukas 10: 25-37
Anja Meulenbelt
Bevrijding uit ... vooroordelen
Dit is dus wat we kunnen doen: onderkennen dat we vooroordelen hebben. Onderzoeken waar ze vandaan komen. En bedenken hoe je er mee om wilt gaan, zeker als je naaste niet altijd degene is die het meeste op je lijkt. We ontmaskeren onszelf en elkaar, met liefde. We moeten er, net als die Samaritaan, soms vuile handen bij maken. We moeten van ons paard afstappen. En misschien komt er dan ook de dag dat we bedenken dat barmhartigheid heel goed is, maar nog niet voldoende.
08 Jan 2017
Huub Oosterhuis
Uitvaart en afscheid van Céline Meulman
Oudejaarsdag 2016 overleed ons erelid Céline Meulman-Depoortere. Op 8 januari namen wij tijdens een indrukwekkende dienst afscheid van haar. Maandag 9 januari vond de bijzetting in het graf van Loe plaats op Zorgvlied
24 Dec 2016
Geeske Hovingh
De Avond voor Kerstmis
In dat verhaal zijn de belangrijkste rollen weggelegd voor kleine mensen - arme herders, een timmerman, een jong meisje en een kind dat ligt in een voederbak. Daarmee wordt uitgedrukt dat deze koning niet vanaf een gouden troon zal regeren, maar vredevorst zal zijn in een wereld die de hunne is (...)  En het verhaal gaat verder (...)  zo is hij een ware zoon en erfgenaam van de oude verhalen van uittocht en bevrijding, ooit begonnen bij Abraham. Hij laat ons zien dat al die woorden van gerechtigheid niet te hoog zijn gegrepen, nee, ze zijn te doen.
orde van dienst >>>
lees de toespraak >>>
18 Dec 2016
Lukas 16:1-15
Dick Couvée
Bevrijding uit Hebzucht
Wij leven in een wereld, waarin talloze mensen op zoek zijn naar geld en goed, als het enige echte doel in hun leven. Veilig in de comfortzone van het kristallen paleis. De rest van de wereld, mondiaal, vluchtelingen, oorlogsslachtoffers, en nationaal, al die mensen, heel veel ook in Rotterdam, die sociaal worden uitgesloten, jammer dan. Die zoeken het zelf maar uit. Ik hoop van harte, dat die situatie – en ik hoop ook de uitslag van de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten en Brexit - aanleiding zijn voor een gezamenlijke zoektocht naar een nieuw Europa en nieuw Nederland. Voor bezinning en gesprek over die essentiële vraag: wat zoek ik, wat zoeken wij eigenlijk in het leven, in Europa, in Nederland?
orde van dienst >>>
lees de toespraak >>
11 Dec 2016
Matteüs 1:1-17
Kees Kok
Zoon van David?
Hoe Jezus ook allemaal genoemd mag worden, zeker is hij een zoon van Maria. Over haar afkomst is niets bekend. Zij heeft geen stamboom, geen geslachtslijst. Zij lijkt alleen te bestaan als de vrouw van Jozef. Maar wat is dan haar plaats daar aan het eind van heel die geschiedenis van verwekkingen?
 
de orde van dienst >>
lees de toespraak >>
04 Dec 2016
2 Samuël 18:4-17
Huub Oosterhuis
David in al zijn facetten
Het bijbelverhaal leert dat David zich ter verantwoording liet roepen. Hij erkent dat hij het zelf gedaan heeft en hij neemt de verantwoordelijkheid voor zijn daden op zich. Hij wentelt het niet af op anderen, hij draagt het zelf. Daarom ook verontschuldigt hij zijn verblinde zoon – het is alsof hij weet en erkent dat niet Absalom zelf de eerste schuldige is. En hij drinkt de beker tot op de bodem. In die bereidheid om zijn schuld te dragen, om eraan te lijden en alle gevolgen onder ogen te zien, is David het prototype geworden van de mens die zich bekeren kan.
orde van dienst >>
lees het woord ten geleide en de toespraak >>
deNes Strangelove