Deze website maakt gebruik van cookies.
Om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren maakt de website van de Ekklesia Amsterdam gebruik van Google Analytics. Google verzamelt gegevens, ook buiten de website van de Ekklesia Amsterdam. Door gebruik te blijven maken van deze website geeft u hier toestemming voor.
Ik heb het
gelezen

Prekenarchief

Zoek in het prekenarchief:
Pagina: 1 | 2 | 3 | 4 | volgende | 433 items

15 Okt 2017
Efesiërs 4:17-32
Alex van Ligten
Goede woorden spreken
Als wij ‘God’ zeggen, laten we dan afspreken dat we aan gerechtigheid, geluk, vrede, liefde denken, en dat we onze geest daardoor krachtig laten worden.
- orde van dienst
- lees de toespraak
08 Okt 2017
Huub Oosterhuis
Over God
Over God zal het gaan. Wie is God? Wat is God? Hoe kan God ter sprake komen, op een zinnige en herkenbare manier?
- orde van dienst
- lees de toespraak
01 Okt 2017
Exodus 5: 1-19
Gloria Wekker
Profeten van nu: racisme
Iemand die publiekelijk gênante vragen stelt en de confrontatie aangaat met orthodoxie en dogma. Zo omschrijft Edward Said een publieke intellectueel. Je zou zo iemand ook een profeet kunnen noemen. Gloria Wekker is geïnspireerd door Saids woorden en vult aan: die confrontatie komt niet voort uit wraakgevoelens, maar uit bezorgdheid en affectie.
 
Er is een lange traditie van mensen die de confrontatie aangingen met macht en onrecht. Mozes bijvoorbeeld. Hij ging naar Farao en sprak: 
Zo spreekt JHWH, de God van Israël: ‘Laat mijn volk vrij gaan.’
- orde van dienst
- lees de toespraak
25 Sep 2017
Alex van Ligten
Valse Profeten
‘In onze dagen van nepnieuws zou het wel prettig zijn: een goede test om hele en halve leugens van de waarheid te onderscheiden, drogredenen van argumenten, misleidende praatjes van betrouwbare vooruitzichten, inzichtelijke woorden van afzichtelijk gezwets, enzovoorts. In de profetie van Jeremia, die er zelf van beschuldigd werd een valse profeet te zijn, staat zo’n test. Weliswaar niet waterdicht, maar toch voorzien van een paar aanwijzingen die het mogelijk maken om valsheid van echtheid, en onbetrouwbaarheid van waarachtigheid te onderscheiden.’
 

 
17 Sep 2017
Jeremia 7:1-11a
Kees Kok
Profetie: de toonsoort van de Schrift
Je kunt wel heel hard en vroom roepen: ‘de tempel, de tempel des Heren is hier’, of zoals onlangs nog in deze tempel, je beroepen op de joods-christelijke waarden die ons land al eeuwen zouden kenmerken, uiteindelijk komt het erop aan dat je ´recht doet van mens tot mens, dat je vreemdeling, wees en weduwe niet onderdrukt’. Profetie is ook niet moeilijk,  geen geheimtaal, geen waarzeggerij, je kunt haar een op een vertalen naar vandaag.
orde van dienst »
lees de toespraak »
10 Sep 2017
Exodus 15:22-27
Alex van Heusden
Water in de woestijn
Herkent u dit? Innerlijke slavernij. De macht der gewoonte omdat je niet de moed kunt opbrengen je leven anders in te richten, terwijl je daar, als je afdaalt in jezelf, innig naar blijkt te verlangen. Doffe berusting, het is zoals het is, het kost te veel moeite om jezelf opnieuw uit te vinden. Toch maar proberen, angst en twijfel weerstaan, opbreken en gaan, van bitter naar zoet.
orde van dienst »
lees de toespraak »
30 Jul 2017
Psalm 11 vrij
Alex van Heusden
Midzomerdienst
Bijbels gesproken is elke mens vlees. En alle vlees is gras - gras verdort, een bloem verwelkt. We zijn ons lichaam, wij mensen - zonder lichaam zijn wij niet; hoe zou een ziel het zonder lichaam moeten stellen? Onze lichamen leven en zo komt het dat wij leven, met alles wat ons tot mensen maakt: lachen en wenen, denken en voelen, liefhebben, strelen, werken en rusten, elkaar vergeven als dat moet. Maar onze kracht, dat wat ons in leven houdt en doet ademen en in beweging zet, is ook onze zwakte. We zijn brekebenen, kwetsbaar, weerloos, nietig, vatbaar voor ziektes, aan beperkingen onderhevig - en ten slotte wacht ons de dood. Zo is het organisch geregeld. Door wie of wat? Wie het weet, mag het zeggen.
orde van dienst »
lees de toespraak »
11 Jun 2017
Psalm 112 vrij
Geeske Hovingh
Slotakkoord
Die tweeslag van donker en licht valt precies samen met wat deze Ekklesia wil zijn: aan de ene kant een plek waar we niet schromen de vinger op de zere plek te leggen, misstanden aan te kaarten en aandacht te vragen voor de misdeelden in deze wereld: vluchtelingen, armen, verslaafden, opgebrande mensen. Maar dat is onlosmakelijk verbonden met die andere kant waar bemoediging de ruimte krijgt, waar we op zoek gaan naar verhalen die laten zien dat het kan: opnieuw geboren worden, samen werken aan een rechtvaardigere wereld waarin niet het eigengewin maar de zorg voor elkaar de boventoon voert.
 
orde van dienst »
lees de toespraak »
04 Jun 2017
Johannes 14:15- 8.23.25
Kees Kok
De geest van waarheid - Pinksteren
En dan kun je eindeloos twisten over wat dan de enige ware Heilige Schrift is, maar in al die geschriften gaat het er uiteindelijk om hoe wij mensen het menselijkst met elkaar zouden kunnen leven. 
lees de toespraak »
orde van dienst »
28 Mei 2017
Matteüs 14:22-33 / Lukas 22:39-46
Kees Kok
Met ontferming bewogen. Individu, massa en gemeente
Wij kunnen onze individualiteit inbrengen in een gemeenschap en daarmee van ondeelbaar individu uitgroeien tot een mededeelzame persoonlijkheid, een rol spelen. Zo kunnen wij onze wanhoop om deze wereld, onze eenzaamheid, onze depressie overwinnen. Die gemeenschap kan je familie zijn, je vriendenkring of je gezin, je club of je gemeente. Meestal verschillende gemeenschappen tegelijk. 
orde van dienst »
lees de toespraak »
deNes Strangelove