Deze website maakt gebruik van cookies.
Om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren maakt de website van de Ekklesia Amsterdam gebruik van Google Analytics. Google verzamelt gegevens, ook buiten de website van de Ekklesia Amsterdam. Door gebruik te blijven maken van deze website geeft u hier toestemming voor.
Ik heb het
gelezen

Prekenarchief

Zoek in het prekenarchief:
Pagina: 1 | 2 | 3 | 4 | volgende | 414 items

19 Mar 2017
Jona 1:1-4.10-16; 2:1-11
Hans Kortweg
Bevrijding uit verslaving
"Ik riep uit mijn nood tot de Eeuwige en hij antwoordde mij.
uit de schoot van het dodenrijk schreeuwde ik en jij hoorde mijn stem.
Jij stuurde mij naar de diepte, in het hart van de zee
en stromen water omgaven mij.'
orde van dienst »
12 Mar 2017
1 Makkabeeën 1:11-28
Alex van Heusden
Van revolutie naar dictatuur
Mensen tegen elkaar opzetten en uitsluiten. Haat en demagogie. Categorieën creëren. Dat is wat Konstantin Paustovskij zag op 12 maart 1917 en in de jaren daarna. ‘Wij’ tegenover ‘zij’. Maar wie zijn ‘wij’ en wie zijn ‘zij’? Al die boze mensen in dit land die hun angst en onzekerheid, hoe begrijpelijk ook, ventileren op vreemde anderen. En hoe dat wordt aangemoedigd en gerechtvaardigd in de hoogste politieke echelons. Er staat het nodige op het spel, woensdag aanstaande, 15 maart 2017, en nog lang daarna.
 
orde van dienst »
lees de toespraak »
05 Mar 2017
Openbaring 21:1-5
Colet van der Ven
Nieuwe hemel, nieuwe aarde
Wij zijn het die de droom moeten leven. Er handelend vorm aan moeten geven. Het zijn onze handen die moeten reiken en strelen, onze stemmen die moeten protesteren, troosten, zingen. Het is aan ons om dat vuur van visioenen brandend te houden, niet afgestompt te raken door de zorgen van alledag, niet moedeloos te worden van alles van wat mislukt tussen de ene en de andere mens, tussen de ene en de andere groep, ons niet te laten intimideren door cynici en makelaars in angst. Wij zijn het die de schepping mogen voltooien. En we kunnen het omdat het onze bestemming is. Omdat wij daartoe geschapen zijn.
orde van dienst >>>
lees de toespraak >>>
19 Feb 2017
Genesis 1:1-13.22-24
Diederik Stapel
Bevrijding uit ... schaamte
'Ook ik leefde in een paradijs waar ik alles kloppend had gemaakt, waar ik viel voor de verleiding van targets en aandacht. Ook ik ervoer wat de beschamende naaktheid was die daarop volgde..'
12 Feb 2017
Genesis 11:1-9 / Psalm 89 vrij
Kees Kok
Spraakverwarring
Haat is een verticale aangelegenheid, gegrond op absolute, keiharde, bakstenen zekerheden. Wie twijfelt, wie nauwkeurig wil zijn, kan niet haten, haat is onnauwkeurig, het doet alle verschillen vervagen en scheert hele volksstammen over een kam, ziet alleen nog ‘wij en zij’, maakt mensen als individuen onzichtbaar. Ze worden gelijkgeschakeld, pasklaar gemaakt voor gebruik, zoals bakstenen in hun mallen.
orde van dienst >>>
lees de toespraak >>>
05 Feb 2017
2 Samuel 18 vers 24 / 19 vers 5 en Psalm 72 vrij
Huub Oosterhuis
Godsverwarring
Rispa begrijpt het niet. Een god die met ‘bloedschuld’ werkt is geen bevrijder, maar een doodsgod. De god van David kan niet de god van Mozes zijn. Er moet in de loop van de geschiedenis een persoonsverwisseling hebben plaatsgevonden. Rispa begrijpt dat niet, maar wéét dat wel. Zij doet wat ze van de god van Mozes geleerd heeft: ontferming, trouw tot in de dood. Zij doet dat tegen David, tegen de god van koning David in.
orde van dienst >>>
lees de toespraak >>>
29 Jan 2017
Exodus 17:8-16 / Deuteronomium 25:17-19
Bettine Siertsema
Herdenken en vergeten
Elk verleden, nationaal evengoed als individueel, heeft bladzijden die niet lelieblank zijn, periodes of gebeurtenissen die we liever bedekt houden, maar die we vroeg of laat toch beter onder ogen kunnen zien, hoe pijnlijk ook. Niet om ons te wentelen in negatieve gevoelens, maar om er lering van te trekken.
lees de toespraak >>>
orde van dienst >>>
22 Jan 2017
Lied van het hervonden boek
Alex van Ligten
Jozia en het hervonden boek
Een kleine mooie revolutie, een kleine mooie ritselende revolutie. Niet één grote, sterke man (M/V), niet uit alle macht, met alle geweld, maar klein, mooi, ritselend. Beseffend dat ze al plaats heeft, die revolutie, op tal van momenten en tal van plaatsen, in de geesten en de daden van mensen die liefde bewijzen aan anderen, aan elkaar. Die elkaar bijstaan en elkaar door de donkere nachten heen helpen. In alle goede woorden die gesproken worden, in alle geduld dat opgebracht wordt, alle genade betoond, alle ontferming bewezen. Liefde en bevrijding van de daken geschreeuwd.
Dat allemaal en nog veel meer.
lees de toespraak >>>
orde van dienst >>>
15 Jan 2017
Lukas 10: 25-37
Anja Meulenbelt
Bevrijding uit ... vooroordelen
Dit is dus wat we kunnen doen: onderkennen dat we vooroordelen hebben. Onderzoeken waar ze vandaan komen. En bedenken hoe je er mee om wilt gaan, zeker als je naaste niet altijd degene is die het meeste op je lijkt. We ontmaskeren onszelf en elkaar, met liefde. We moeten er, net als die Samaritaan, soms vuile handen bij maken. We moeten van ons paard afstappen. En misschien komt er dan ook de dag dat we bedenken dat barmhartigheid heel goed is, maar nog niet voldoende.
orde van dienst >>>
lees de toespraak >>>
08 Jan 2017
Huub Oosterhuis
Uitvaart en afscheid van Céline Meulman
Oudejaarsdag 2016 overleed ons erelid Céline Meulman-Depoortere. Op 8 januari namen wij tijdens een indrukwekkende dienst afscheid van haar. Maandag 9 januari vond de bijzetting in het graf van Loe plaats op Zorgvlied
orde van dienst >>>
in memoriam Colet van der Ven >>>
toespraak Huub Oosterhuis >>>
deNes Strangelove