Deze website maakt gebruik van cookies.
Om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren maakt de website van de Ekklesia Amsterdam gebruik van Google Analytics. Google verzamelt gegevens, ook buiten de website van de Ekklesia Amsterdam. Door gebruik te blijven maken van deze website geeft u hier toestemming voor.
Ik heb het
gelezen

Prekenarchief

Zoek in het prekenarchief:
Pagina: 1 | 2 | 3 | 4 | volgende | 419 items

23 Apr 2017
Psalm 90 vrij
Huub Oosterhuis
Waarover zingen wij
Zingen tegen, tegen deze wereld, is roepen om een nieuwe aarde. Dat is de roeping van een kerkelijke gemeente, een Ekklesia. Als wij haar niet meer zingen, zal zij niet komen. Als wij haar niet meer indenken - als wij die geestelijke oefening in verbeeldingskracht en hoop niet meer volbrengen, zal zij niet komen. Zolang wij zingen is zij komende.
orde van dienst »
16 Apr 2017
Johannes 1
Kees Kok
Pasen
Luz is Spaans voor licht. Deze Middeleeuwse Joodse legende stamt uit Spanje, uit de bloeitijd van de Joodse en de Islamitische filosofie aldaar. Maar er is een dubbele bodem in  het verhaal. Het is ook een ‘midrasj’, schriftuitleg. Luz is ook de naam van de plek waar die beroemde scène in Genesis zich afspeelt van Jakob die in zijn dromen een ladder ziet staan die reikt tot in de hemel, en waarlangs engelen afdalen en opstijgen.
orde van dienst »
lees de toespraak »
09 Apr 2017
Psalm 91 vrij
Bram Grandia
Schipholwake
Godshuizen als asiel, schuilplaats, inloophuis, aandachtscentrum (Amsterdam Catholic Worker, Jeanette Noëlhuis, Harriët Tubmanhuis, Rhimou communiteit, ASKV, Wereldhuis, zoveel plekken, stuk voor stuk ‘huizen van liefde’. Ik denk aan wat de Vluchtkerk was. Schuilen, inlopen, aandacht, woorden die tekenend zijn voor die God die voor ons een onzichtbare is en vaak een onhoorbare, maar oplicht, waar mensen voor elkaar een veilige schuilplaats zijn, een bron van aandacht.
02 Apr 2017
Micha 3:5-8; 6:6-8
Geeske Hovingh
Alternatieve feiten
[een onderbreking in de luisterversie - na anderhalve minuut, er ging een brandalarm af]
 
Er is jou verteld, mens, wat goed is. Wat vraagt JHWH anders van jou dan recht doen, solidariteit, vriendschap en nederig te gaan met jouw God?
Dat zijn prachtige woorden, de bekendste van Micha. Maar de praktijk is vaak zoveel weerbarstiger. Dat er in de wereld van politiek en macht gelogen wordt, weten we, maar ook wijzelf zijn niet onschuldig, produceren ook wel eens alternatieve feiten. Wie is er nooit in de valkuil van het vooroordeel gestapt? Hoe vaak blijkt een verhaal dat je als zoete koek slikte, veel meer nuance te kennen dan je dacht?
orde van dienst »
lees de toespraak »
26 Mar 2017
Ruth 1:1-19a
Alex van Ligten
Ruth
Het laat zich verklaren door dat prachtige woordje geer, Hebreeuws voor vreemdeling én gast. Dat gaat terug, zeggen de geleerden, op de nomadentijd van het volk. In de dagen van Abraham, Izaäk en Jacob was het ontvangen van vreemdelingen een levensnoodzakelijkheid. Iemand wegsturen van de bron waarbij jij je tenten had opgeslagen, betekende dat je hem de dood instuurde. Dus de vreemdeling is je gast.
orde van dienst »
lees de toespraak »
19 Mar 2017
Jona 1:1-4.10-16; 2:1-11
Hans Kortweg
Bevrijding uit verslaving
Want wat mij betreft is iedereen zo’n profeet die geroepen wordt om te gaan naar een punt waar hij liever niet wenst te zijn, vanuit zijn veiligheidsoverwegingen omdat hij juist op dat punt geen enkele referentie meer heeft. En juist op dat punt op niemand kan vertrouwen. Precies op dat punt wordt zijn uniciteit aangesproken. En wat is er enger dan dat je uniek bent, dat je bent zoals je bent, zonder dat je hoort bij een groep of bij een club, bij een gemeenschap. En het wonderlijke is dat wanneer je je uniciteit volgt, dat je dan opeens blijkt toegetreden te zijn tot een gemeenschap.
orde van dienst »
lees de toespraak »
12 Mar 2017
1 Makkabeeën 1:11-28
Alex van Heusden
Van revolutie naar dictatuur
Mensen tegen elkaar opzetten en uitsluiten. Haat en demagogie. Categorieën creëren. Dat is wat Konstantin Paustovskij zag op 12 maart 1917 en in de jaren daarna. ‘Wij’ tegenover ‘zij’. Maar wie zijn ‘wij’ en wie zijn ‘zij’? Al die boze mensen in dit land die hun angst en onzekerheid, hoe begrijpelijk ook, ventileren op vreemde anderen. En hoe dat wordt aangemoedigd en gerechtvaardigd in de hoogste politieke echelons. Er staat het nodige op het spel, woensdag aanstaande, 15 maart 2017, en nog lang daarna.
 
orde van dienst »
lees de toespraak »
05 Mar 2017
Openbaring 21:1-5
Colet van der Ven
Nieuwe hemel, nieuwe aarde
Wij zijn het die de droom moeten leven. Er handelend vorm aan moeten geven. Het zijn onze handen die moeten reiken en strelen, onze stemmen die moeten protesteren, troosten, zingen. Het is aan ons om dat vuur van visioenen brandend te houden, niet afgestompt te raken door de zorgen van alledag, niet moedeloos te worden van alles van wat mislukt tussen de ene en de andere mens, tussen de ene en de andere groep, ons niet te laten intimideren door cynici en makelaars in angst. Wij zijn het die de schepping mogen voltooien. En we kunnen het omdat het onze bestemming is. Omdat wij daartoe geschapen zijn.
orde van dienst >>>
lees de toespraak >>>
19 Feb 2017
Genesis 1:1-13.22-24
Diederik Stapel
Bevrijding uit schaamte
'Ook ik leefde in een paradijs waar ik alles kloppend had gemaakt, waar ik viel voor de verleiding van targets en aandacht. Ook ik ervoer wat de beschamende naaktheid was die daarop volgde..'
12 Feb 2017
Genesis 11:1-9 / Psalm 89 vrij
Kees Kok
Spraakverwarring
Haat is een verticale aangelegenheid, gegrond op absolute, keiharde, bakstenen zekerheden. Wie twijfelt, wie nauwkeurig wil zijn, kan niet haten, haat is onnauwkeurig, het doet alle verschillen vervagen en scheert hele volksstammen over een kam, ziet alleen nog ‘wij en zij’, maakt mensen als individuen onzichtbaar. Ze worden gelijkgeschakeld, pasklaar gemaakt voor gebruik, zoals bakstenen in hun mallen.
orde van dienst >>>
lees de toespraak >>>
deNes Strangelove