Deze website maakt gebruik van cookies.
Om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren maakt de website van de Ekklesia Amsterdam gebruik van Google Analytics. Google verzamelt gegevens, ook buiten de website van de Ekklesia Amsterdam. Door gebruik te blijven maken van deze website geeft u hier toestemming voor.
Ik heb het
gelezen

Nieuwe CD: De dwaas zegt in zijn hart: er is geen god

De dwaas zegt in zijn hart: er is geen god
teksten: Huub Oosterhuis | muziek: Antoine Oomen
€ 17,50
 
De twintig psalmen vrij op deze nieuwe CD worden gezongen door het Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek onder leiding van Antoine Oomen, pianist is Roland Aalbers.
‘Ik zoek bij jou een toevlucht voor mijn ziel’, aldus de eerste van deze twintig psalmen vrij, waarmee Antoine Oomen zijn grote project om alle honderdvijftig vrije psalmen van Huub Oosterhuis te vertonen weer een flink stuk dichter bij de voltooiing brengt. Al vanaf de eerste gaat het in de Psalmen over de mens die dag en nacht een toevlucht zoekt, zijn hart en verstand – zijn ziel - uitstrekt naar waarheid en wijsheid ten bate van een andere, betere, nieuwe wereld.
 
In Psalm 145, een van de laatste, bezingt de dichter ‘Elke dag, alle dagen, eeuw na eeuw en altijd’ de ‘Barmhartige’. Die ene mens, die ene zanger staat voor alle mensen, overal ter wereld, die dagelijks zachtjes van binnen of hardop naar buiten in alle talen zingen ‘Dat Gij de Barmhartige zijt’. In het Hebreeuws, het Grieks, het Latijn, Arabisch: ar-rachmaan, ar-rachiem. Dat is de voornaam van die anti-oorlog-vrede-god die in de Psalmen wordt bezongen, bezworen, volgehouden, dwars tegen het dagelijkse nieuws in.
 
Ben jij daar?, roepen de mensen. ‘Ja, hier ben ik, roept die god in Psalm 120. Nou goed, zegt Psalm 67, god zegene de greep, ofwel: ‘Hij zegene ons genadig’.
 
Wij blijven ze zingen, wij blijven met oude, nieuwe en vrije Psalmen, protesteren tegen ‘deze wereld’, en met de Psalmen 14 en 126 dromen van een ander, van ‘een eigen nieuw land’, een plek waar alles en iedereen thuis kan komen: ‘Als God ons thuisbrengt’.
 
Kees Kok, mei 2017
 
deNes Strangelove