Deze website maakt gebruik van cookies.
Om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren maakt de website van de Ekklesia Amsterdam gebruik van Google Analytics. Google verzamelt gegevens, ook buiten de website van de Ekklesia Amsterdam. Door gebruik te blijven maken van deze website geeft u hier toestemming voor.
Ik heb het
gelezen

Leerhuis 'Augustinus' door Bart-Jan van Gaart

'Woon in de liefde en zij zal in u wonen'
In vier avonden maken we kennis met het leven en werk van Augustinus en verkennen we hoe zijn denken betekenis kan hebben voor onze tijd. 
Als er weer muziek zit in de kerkvaders, dan is Augustinus Rock 'n Roll
Augustinus (354-430) geldt als een van de belangrijkste theologen en kerkvaders. Etty Hillesum had, op weg naar Westerbork, twee boeken in haar koffer: de bijbel en de Belijdenissen van Augustinus. 

Aurelius Augustinus: “God is een onzichtbare werkelijkheid. Men moet God niet zoeken met de ogen, maar met het hart. Niemand mag zich een idee van God vormen op grond van de begeerlijkheid van de ogen, want dan gaat men zich God voorstellen als een ontzaglijk wezen, als een onmetelijke grootheid in de ruimte, zo ongeveer als het licht dat wij zien en dat wij ons over alle streken van de aarde uitgestrekt denken. Ofwel gaan we ons God voorstellen als een eerbiedwaardige grijsaard. Beeld u niets in van die aard. Als u God wilt zien, hebt u één gegeven om u een idee te vormen: ‘God is liefde’.”
Leerhuis 'Augustinus' door Bart-Jan van Gaart
Data: 12, 19, 26 september en 3 oktober
Tijd: van 20.00 - 22.00 uur
Plaats: ‘t Hemeltje, Utrechtse Dwarsstraat 7, 1017 WB Amsterdam
Opgave per mail aan: secretariaat@ekklesia-amsterdam.nl 
Kosten voor 4 avonden: € 70,00 te voldoen aan
IBAN: NL50 TRIO 0338 8111 17 t.n.v. Stichting Ekklesia Leerhuis Amsterdam onder vermelding van: Inleiding Augustinus.
deNes Strangelove