Deze website maakt gebruik van cookies.
Om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren maakt de website van de Ekklesia Amsterdam gebruik van Google Analytics. Google verzamelt gegevens, ook buiten de website van de Ekklesia Amsterdam. Door gebruik te blijven maken van deze website geeft u hier toestemming voor.
Ik heb het
gelezen

Koor en liederen

Tijdens de diensten van de Ekklesia wordt veel gezongen, aangevoerd door een meerstemmig koor. Dit koor bestaat uit ongeveer 45 mensen. De muzikale leiding is in handen van Tom Löwenthal, die om de week dirigeert. De andere diensten worden gedirigeerd door Mark Walter. Vaste begeleider op de piano is Charlie Meijering.

over Tom Löwenthal »

Beluister 'Ander, ouder' (muziek Antoine Oomen):
Repertoire
Er wordt voornamelijk 'eigen' repertoire gezongen, dat wil zeggen liturgische liederen op teksten van Huub Oosterhuis. Dit oeuvre is de afgelopen decennia ontstaan in samenwerking met o.a. de componisten Bernard Huijbers, Antoine Oomen en Tom Löwenthal. Meer informatie op de website van het Nieuwe Liefde Leerhuis »

Beluister 'Naar jou' (muziek Tom Löwenthal):
Charlie Meijering

Meedoen?
Wie mee wil zingen, kan contact opnemen met Marja Blom via marja.blom@kpnmail.nl. Er wordt op vrijdagavond van 20.00 uur tot 22.15 uur gerepeteerd in de Koorzaal van De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102, Amsterdam.
 
Beluister 'Gezegend Gij, in uw verborgenheid' (muziek Henri Heuvelmans):
Het is ons, iedere dag opnieuw, gegeven het leven te beschermen, te behoeden, mensen te doen opstaan en zelf op te staan. De woorden die wij gebruiken om deze opstandigheid uit te zingen, zijn ontleend aan het volle leven, aan het mooiste wat de aarde ons geeft, en het hoogste wat wij elkaar te bieden hebben.   Kees Kok, Pasen 2010
 
Beluister 'Soms breekt uw licht' (muziek Bernard Huijbers):
deNes Strangelove