Deze website maakt gebruik van cookies.
Om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren maakt de website van de Ekklesia Amsterdam gebruik van Google Analytics. Google verzamelt gegevens, ook buiten de website van de Ekklesia Amsterdam. Door gebruik te blijven maken van deze website geeft u hier toestemming voor.
Ik heb het
gelezen

Activiteiten

Jonge Ouders-groep
Deze groep is bedoeld voor jonge of iets minder jonge ouders die met elkaar in gesprek willen gaan over vragen rondom de opvoeding van hun kinderen en de rol van levensbeschouwing daarbij. Komend seizoen staan er weer drie onderwerpen op stapel, te weten:
  • ‘Grote vragen van kleine kinderen’ (7 november 2016)
  • ‘Rolmodel of verkeerd voorbeeld?’ (6 februari 2017
  • ‘Beschermen en loslaten’ (8 mei 2017)
Deze  gesprekken worden geleid door Anton Huisman en Geeske Hovingh en duren van 20.15 uur tot 22.00 uur in De Nieuwe Liefde. Aanmelden kan via: geeske.hovingh@denieuweliefde.com.
Er zijn geen kosten aan deze bijeenkomsten verbonden, een bijdrage wordt wel gewaardeerd.
Ouderengespreksgroep
Er zijn binnen de Ekklesia twee ouderengespreksgroepen waarin Ekklesia-senioren met elkaar in gesprek gaan over existentiële thema’s. De ene groep komt tweewekelijks samen in De Nieuwe Liefde, onder leiding van Bart Bruins Slot. Informatie:bruinsslot5@gmail.com. De andere groep komt maandelijks samen en staat onder leiding van Marlene de Vries en Theo Uittenhout. Informatie: mhdevries@scarlet.nl of lion_theo_07@yahoo.com.
Bezoekgroep
Er is binnen de Ekklesia ook mogelijkheid tot huisbezoek door iemand van de Ekklesia-bezoekgroep. Deze bestaat uit: Loes van den Berg, Mayonne Scheper-Smit, Jaap Visser en Roel Knol. Mocht u behoefte hebben aan een bezoek van een van hen, neem dan contact op met Geeske Hovingh via: geeske.hovingh@denieuweliefde.com.
Wandelgroep
Zo’n vier keer per jaar wordt er door een aantal ekklesiagangers een wandeltocht georganiseerd met aansluitend een gezamenlijke maaltijd. Dit seizoen vinden de wandelingen plaats op de zaterdagen 22 oktober 2016; 21 januari, 1 april en 29 juli 2017. Informatie bij Bart Bruins Slot: bruinsslot5@gmail.com.
CineDiner
Drie keer per jaar wordt er op een zaterdag in De Nieuwe Liefde een film vertoond, met een eenvoudige maaltijd na afloop. Data: 19 november 2016, 11 februari 2017 en 13 mei 2017. Kosten (inclusief diner): € 15.  Informatie en opgave bij Corien Tulp: tulp.c@planet.nl.
deNes Strangelove