Deze website maakt gebruik van cookies.
Om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren maakt de website van de Ekklesia Amsterdam gebruik van Google Analytics. Google verzamelt gegevens, ook buiten de website van de Ekklesia Amsterdam. Door gebruik te blijven maken van deze website geeft u hier toestemming voor.
Ik heb het
gelezen

Diensten

De Rode Hoed
Ekklesia Amsterdam komt van half september tot half juni elke zondag bijeen in de Rode Hoed, Keizersgracht 102 in Amsterdam. De dienst begint om 11.00 uur en duurt ruim een uur. Er wordt uit de bijbel voorgelezen, een toespraak (Schriftuitleg) gehouden, en er is een eenvoudig ritueel rond brood en wijn (eucharistie, avondmaal). Er wordt gebeden (‘voorbeden’) en graag en veel gezongen, aangevoerd door een meerstemmig koor. Na afloop is er voor wie dat wil koffie en gelegenheid tot napraten en kennismaken.

Crèche
Elke week is er tijdens de dienst een crèche. Vanaf 10.30 uur zijn de kinderen tot vijf jaar daar welkom tegen een vergoeding van € 2 per kind.

Kinderkring
Iedere zondag is er tijdens de dienst voor de kinderen van vijf tot twaalf jaar een kinderkring. Daarin wordt geknutseld, gelezen en met elkaar gepraat over allerlei thema’s. Dit seizoen zal het onder andere gaan over: landen, krantenberichten, wonderen en lievelingsverhalen. Op 24 december is er een kinderkerstfeest en met Pasen een speciale kinderpaasdienst.
Boeken- en cd-tafel
Na iedere dienst is achterin de zaal een tafel ingericht, waar boeken en tijdschriften uit eigen kring verkrijgbaar zijn en cd’s met liederen op teksten van Huub Oosterhuis.

Toespraken
De toespraak is in de regel na afloop van de dienst verkrijgbaar tegen een kleine vergoeding. Ook treft u in de week erop volgend een tekstversie en (meestal) een gesproken versie aan in het prekenarchief. Daarnaast worden de meeste toespraken gepubliceerd in de Ekklesia Maandbrief.
Collectes
Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor de voortgang van de Ekklesia. Regelmatig worden er extra collectes gehouden voor projecten zoals The Samaritan Trust, Stichting Kifaia, het Catharinafonds, De Kloof en het Jeannette Noëlhuis. In de Adventstijd worden voedselinzamelingen gehouden voor de voedselbank. Meer informatie »
Onze bijeenkomsten hier duren ongeveer een uur. Wij luisteren gespannen naar duizenden jaren oude woorden die ons toezingen vanuit het woud van de overlevering: het lied van onze ziel, van ons diepste verlangen, een lied van licht. Het verleden komt met verhalen, de toekomst wordt opgeroepen. Een uur genade, een uur eeuwigheid.
Kees Kok, 3 januari 2010
deNes Strangelove