Deze website maakt gebruik van cookies.
Om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren maakt de website van de Ekklesia Amsterdam gebruik van Google Analytics. Google verzamelt gegevens, ook buiten de website van de Ekklesia Amsterdam. Door gebruik te blijven maken van deze website geeft u hier toestemming voor.
Ik heb het
gelezen

Bijzondere mededeling

 
Tijdens de bijeenkomst van de Amsterdamse Studentenekklesia op zondag 18 januari kwam Huub Oosterhuis met de volgende bijzondere mededeling: 
 
Deze Amsterdamse Studentenekklesia – door sommigen al jaren de Ekklesia Amsterdam genoemd – is in september 1960 begonnen in de Ignatiuskapel, uitzicht op De Pijp. Op 31 januari 1971, na een conflict met de toenmalige paus van Rome, zijn wij bijeengekomen in de Amstelkerk, Amstelveld, prachtig hartje Amsterdam. Die werd in oktober 1985 verkocht, we moesten eruit en verhuisden naar de doopsgezinde Singelkerk. Maar, op Monumentendag 1988, 6 september, ontdekten we de leegstaande Remonstrantse schuilkerk aan de Keizersgracht, een monument zonder bestemming. Een voorname, innige ‘gehoorzaal’ in Florentijnse stijl, en ik wist: Hier zal de Ekklesia –. En na onderhandelingen, bedeltochten, ingrijpende restauratie werd dat huis, inmiddels De Rode Hoed genoemd, in oktober 1990 onze vaste plek in deze wereldstad. Tot oktober 2011, 21 jaar, zeg maar heel onze tweede jeugd.

‘In die dagen’, oftewel al vele jaren, ging de huurprijs van De Rode Hoed onze draagkracht te boven. En om financieel te overleven moest De Rode Hoed de huur nog verhogen. Wij besloten toen te verhuizen naar hier, naar De Nieuwe Liefde, het huis dat Amerborgh van Alex Mulder verbouwd had om de culturele en politieke projecten van het Ekklesia-erfgoed vorm te geven voor een breder publiek.

Sinds de zomer van 2014 is de situatie veranderd dankzij de bereidheid van Amerborgh om De Rode Hoed onder haar financiële hoede te nemen. En daarmee is ook de mogelijkheid gegeven dat deze Ekklesia opnieuw intrekt in De Rode Hoed, zoals ooit, bijna 25 jaar geleden, voor eeuwig de bedoeling was.

De huidige directeur, Ton van Brussel, is daar een groot voorstander van en hij vroeg ons dit te overwegen. Het liturgisch team heeft dit, in gesprek met koordirigent en pianist en bestuursleden gedaan en is tot de conclusie gekomen dat wij op deze uitnodiging willen ingaan als een meerderheid van onze leden en bezoekers daar ook voor voelt. Dat willen wij  in een openbare vergadering van de Vereniging Amsterdamse Studentenekklesia op zondag 1 februari bespreken en beslissen. Wij willen dan ook bespreken of wij onze naam zullen veranderen in ‘Ekklesia Amsterdam’.

Vanaf Pasen, 5 april aanstaande, kunnen wij weer in De Rode Hoed terecht, om daar aan onze derde jeugd te beginnen. Het liturgisch team bezint zich op een nieuwe start, vernieuwde, gevarieerder vormgeving van de diensten, nieuwe vormen van prediking én van publiciteit. Komt allen! 1 Februari, in de dienst en in de vergadering na de dienst die om 13.00 uur begint. Wie dan verhinderd is, kan ons digitaal of per brief zijn of haar ja of nee laten weten.
 
Tot zover deze mededeling.

Namens team, musici en bestuur,
Huub Oosterhuis
 
deNes Strangelove