Deze website maakt gebruik van cookies.
Om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren maakt de website van de Ekklesia Amsterdam gebruik van Google Analytics. Google verzamelt gegevens, ook buiten de website van de Ekklesia Amsterdam. Door gebruik te blijven maken van deze website geeft u hier toestemming voor.
Ik heb het
gelezen

ANBI-status Vereniging Ekklesia Amsterdam

De Vereniging Ekklesia Amsterdam voldoet aan de eisen voor de ANBI-status.
Naam
Vereniging Ekklesia Amsterdam

Contactgegevens
Keizersgracht 102
1015 CV Amsterdam

secretariaat@ekklesia-amsterdam.nl
www.ekklesia-amsterdam.nl
telefoon: 020 214 91 59

IBAN: NL67 TRIO 0198 0691 46 t.n.v. Vereniging Ekklesia Amsterdam
Fiscaal nummer: 6053361
KvK: 40533389

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: de heer H. Werner
Secretaris: de heer J.H.J. Bart
Penningmeester: de heer C.F. Teunen
Bestuurslid: mevrouw G. Siertsema
Bestuurslid: mevrouw H.W. Dikker Hupkes
Bestuurslid: mevrouw C.T.M. van der Ouderaa
Bestuurslid: mevrouw M. de Groen

Doelstelling
Het doel van de vereniging is de bevordering van het optimaal functioneren van de Ekklesia Amsterdam.

Beleidsplan
De Vereniging Ekklesia Amsterdam is de bestuurlijke organisatie van de Ekklesia Amsterdam, een onafhankelijke oecumenische gemeente.

De Vereniging Ekklesia Amsterdam tracht haar doel te bereiken door:
  • het (doen) organiseren van periodiek te houden liturgische diensten, leer- en discussiebijeenkomsten;
  • het stimuleren van groepsactiviteiten rond en in het verlengde van de liturgische diensten, welke zich kunnen uitstrekken over alle gebieden van het maatschappelijk, cultureel en religieus leven;
  • het behartigen van het onderling pastoraat onder de deelnemers aan de liturgische diensten en de deelnemers van de leer- en discussiebijeenkomsten;
  • het behartigen van de participatie van de Ekklesia Amsterdam binnen regionale en (inter)nationale verbanden van geestverwante gemeenten.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  • contributies, bijdragen en subsidies;
  • opbrengsten en collectes;
  • schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • alle andere inkomsten.
Het beheer van de geldmiddelen en het andere vermogen van de vereniging berust bij de penningmeester.

De geldmiddelen worden aangewend om het doel van de vereniging - het optimaal functioneren van de Ekklesia Amsterdam – mogelijk te maken.

Een liturgisch team is inhoudelijk en organisatorisch verantwoordelijk voor de kerkdiensten, leerhuizen, pastorale zorg en andere activiteiten van de vereniging en heeft daarvan de dagelijkse leiding.

Beloningsstelsel
De bestuursleden ontvangen geen beloning.
De leden van het liturgisch team zijn in dienst van de Stichting Ekklesia Leerhuis Amsterdam.

Uitgeoefende activiteiten
Zoals genoemd onder Beleidsplan.

Financiële verantwoording

Balans en resultatenrekening 2014 »
Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2018
Begroting 2019

Begroting 2019
deNes Strangelove