Deze website maakt gebruik van cookies.
Om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren maakt de website van de Ekklesia Amsterdam gebruik van Google Analytics. Google verzamelt gegevens, ook buiten de website van de Ekklesia Amsterdam. Door gebruik te blijven maken van deze website geeft u hier toestemming voor.
Ik heb het
gelezen

Albert van den Heuvel

Albert van den Heuvel (1932) kennen velen van ons misschien vooral van de VARA, waar hij vijf jaar voorzitter was. Hij heeft echter nog tal van andere hoge functies bekleed en is daarbij zeer internationaal georiënteerd. Na een studie theologie en drama & letteren in Utrecht, Bazel en New York werkte hij twaalf jaar bij de Wereldraad van Kerken in Genève, onder andere als directeur communicatie en als woordvoerder. Hij onderhield deze jaren nauw contact met dominee Martin Luther King, wiens ‘I have a dream’-speech op 28 augustus 1963 hij zelfs bijwoonde. Na terugkeer in Nederland was hij acht jaar secretaris-generaal van de Nederlandse Hervormde Kerk. In 1980 maakte hij de ommezwaai naar de omroep; na zijn jaren bij de VARA was hij, tot aan zijn pensioen in 1993, vicevoorzitter van de NOS.

Zijn hele loopbaan bekleedde hij bovendien steeds talloze bestuursfuncties, waarin hij zich (ook) inzette voor de oecumene, ontwikkelingssamenwerking en antiracisme. Hij was onder andere voorzitter van de Freedom from Hunger Campaign; van het ICCO; van het Nationaal Comité tegen Apartheid; van Stichting Oecumenische Pers; van de World Association of Christian Communication; van Stichting Max Havelaar en van Stichting VSB Poëzieprijs. Ook is hij, vanaf de oprichting in 1990, jarenlang voorzitter van het bestuur van Stichting De Rode Hoed geweest. Daarnaast vond hij nog tijd om te publiceren. Van zijn hand verschenen onder meer These Rebellious Powers (1963) en Common Values in a Global World (2001).

Preken deed hij zijn hele werkzame leven, in de Amsterdamse Westerkerk, Oude Kerk en Thomaskerk, en veel in het buitenland; in de Amsterdamse Studentenekklesia gaat hij sinds 1980 ongeveer tweemaal per jaar voor. Albert van den Heuvel is getrouwd en heeft drie kinderen en vijf kleinkinderen.
deNes Strangelove