Deze website maakt gebruik van cookies.
Om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren maakt de website van de Ekklesia Amsterdam gebruik van Google Analytics. Google verzamelt gegevens, ook buiten de website van de Ekklesia Amsterdam. Door gebruik te blijven maken van deze website geeft u hier toestemming voor.
Ik heb het
gelezen

Adressen

Liturgisch team (privénummers alleen voor dringende gevallen)
Algemeen telefoonnummer: 020 214 91 59
Huub Oosterhuis - 020 638 56 06 - info@huuboosterhuis.nl
Kees Kok - 020 638 56 06 - privé 020 770 51 95 - keeskok@ekklesia-amsterdam.nl
Alex van Heusden - 020 214 91 51 - privé 06 199 65 361 - alexvanheusden@ekklesia-amsterdam.nl
Mirjam Rigterink - 020 214 91 52 - mirjamrigterink@ekklesia-amsterdam.nl
Bart-Jan van Gaart - 020 214 91 53 - bart-janvangaart@ekklesia-amsterdam.nl
 
 
Het team verzorgt de inhoud van de diensten en is daarnaast beschikbaar voor pastorale gesprekken. 

Secretariaat
Het secretariaat van de Vereniging Ekklesia Amsterdam is gevestigd in De Rode Hoed. U kunt daar terecht voor informatie over de Ekklesia en de Vereniging. Het algemene e-mailadres van de Vereniging is ekklesia@amerpodia.nl, het IBAN-rekeningnummer
NL67 TRIO 0198 0691 46 t.n.v. Vereniging Ekklesia Amsterdam.

Rouw, trouw en doop
Het team stelt zich beschikbaar voor het verzorgen van uitvaart-, huwelijks- en doopdiensten. Dit alles uiteraard in goed overleg, ook met betrekking tot de daaraan verbonden kosten. Hierover kunt u contact opnemen met ekklesia@amerpodia.nl

Bestuur Vereniging Ekklesia Amsterdam (VEA)
 
Voorzitter: Hans Werner (h.werner@planet.nl)
Secretaris: Hans Bart (h.bart-c.houwing@planet.nl)
Penningmeester: Monica de Jonge (mpm.de.jonge@kpnmail.nl)
Leden: Hanna Dikker Hupkes, Rob Elders (relders@kpnplanet.nl), Jos Groot (josgroot3@gmail.com), Ineke van der Ouderaa (ineke@inekevanderouderaa.nl).
Erelid: Céline Meulman (29 oktober 1923 - 31 december 2016)
 
Koor
Contactpersoon: Marja Blom - (0172) 42 15 13
Dirigent: Tom Löwenthal - (06) 502 080 26

Redactie Weekbrief
Harris Brautigam - h.c.a.brautigam@chello.nl
Daan Buddingh: daan.buddingh@hetnet.nl
Riekeld Scheper - rjscheper@hotmail.com

Boekentafel
Geeske van der Schalk - schalkgavd@planet.nl

Crèche
Janny Verhoeff - jverhoeff8@kpnplanet.nl

Kosters
Janny Verhoeff – j.verhoeff8@kpnplanet.nl
Marja Witteman - fwitteman@gmail.com
deNes Strangelove