Deze website maakt gebruik van cookies.
Om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren maakt de website van de Ekklesia Amsterdam gebruik van Google Analytics. Google verzamelt gegevens, ook buiten de website van de Ekklesia Amsterdam. Door gebruik te blijven maken van deze website geeft u hier toestemming voor.
Ik heb het
gelezen

Adressen

Liturgisch team (privénummers alleen voor dringende gevallen)
Huub Oosterhuis - (020) 638 56 06 - huub.oosterhuis@denieuweliefde.com
Kees Kok - (020) 638 56 06 - privé (020) 770 51 95 - kees.kok@denieuweliefde.com
Alex van Heusden - (020) 638 56 06 - privé (06) 199 65 361 - alex.vanheusden@denieuweliefde.com
Geeske Hovingh -  (020) 638 56 06 - privé (06) 288 108 98 - geeske.hovingh@denieuweliefde.com
Het team verzorgt de inhoud van de diensten en is daarnaast beschikbaar voor pastorale gesprekken. Geeske Hovingh is coördinator van de Ekklesia. Contact over werkgroepen, logistiek, projecten e.d. kunt u met haar opnemen via geeske.hovingh@denieuweliefde.com.

Secretariaat
Het secretariaat van de Vereniging Ekklesia Amsterdam is gevestigd in De Nieuwe Liefde. U kunt daar terecht voor informatie over de Ekklesia en de Vereniging. Het algemene e-mailadres van de Vereniging is ekklesia@denieuweliefde.com, het IBAN-rekeningnummer
NL67 TRIO 0198 0691 46 t.n.v. Vereniging Ekklesia Amsterdam.

Rouw, trouw en doop
Het team stelt zich beschikbaar voor het verzorgen van uitvaart-, huwelijks- en doopdiensten. Dit alles uiteraard in goed overleg, ook met betrekking tot de daaraan verbonden kosten. Hierover kunt u contact opnemen met een van de teamleden of via geeske.hovingh@denieuweliefde.com.

Bestuur Vereniging Ekklesia Amsterdam (VEA)
Voorzitter: Jacques Spaapen (spaapen1@xs4all.nl)
Kandidaat-voorzitter: Hans Werner (h.werner@planet.nl)
Kandidaat-secretaris: Hans Bart (h.bart-c.houwing@planet.nl)
Penningmeester: Monica de Jonge (mpm.de.jonge@kpnmail.nl)
Leden: Frank Garnier (garnier@planet.nl), Rob Elders (relders@kpnplanet.nl), Alex van Heusden (alex.vanheusden@denieuweliefde.com), Geeske Hovingh (geeske.hovingh@denieuweliefde.com).
Erelid: Céline Meulman (29 oktober 1923 - 31 december 2016)
 
Koor
Dirigent: Tom Löwenthal - (06) 502 080 26
Pianist: Henri Heuvelmans - (0229) 47 78 81
Contactpersoon: Marja Blom - (0172) 42 15 13

Redactie Nieuwsbrief
Jac Drewes - j.b.drewes@chello.nl
Marga de Groen
Riekeld Scheper

Boekentafel
Geeske van der Schalk - schalkgavd@planet.nl

Crèche
Janny Verhoeff - jverhoeff8@kpnplanet.nl

Kosteressen
Janny Verhoeff – j.verhoeff8@kpnplanet.nl
Marja Witteman - fwitteman@gmail.com
deNes Strangelove