Deze website maakt gebruik van cookies.
Om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren maakt de website van de Ekklesia Amsterdam gebruik van Google Analytics. Google verzamelt gegevens, ook buiten de website van de Ekklesia Amsterdam. Door gebruik te blijven maken van deze website geeft u hier toestemming voor.
Ik heb het
gelezen

FAQ

» Kun je lid worden van de Ekklesia Amsterdam en is er dan iets als een belijdenis?

Je kunt lid worden van de Vereniging Ekklesia Amsterdam - die in 1981 is opgericht om de voortgang van de diensten te verzekeren - maar je hoeft geen belijdenis te doen. We gaan ervan uit dat je dan min of meer regelmatig in de dienst komt en dat je daar iets aan hebt, en dat eventueel ook doorvertelt - aan je kinderen en je kindskinderen. Je kunt wel gedoopt worden als je dat wilt.
» Wat is de betekenis van dopen in de Ekklesia?

Voor veel ouders is de doop van hun kinderen in de Ekklesia Amsterdam een gebaar van welkom heten: ‘We zijn blij dat je er bent, en we willen dat je je opgenomen weet in een gemeenschap die groter is dan die van het gezin en de familie. We spreken de intentie uit dat we je mee willen nemen in het grote verhaal zoals dat in de ekklesia verteld, vertolkt en uitgelegd wordt. Een verhaal dat gaat over een betere wereld dan deze; over een toekomst van gerechtigheid voor alle mensen.’ Dat is uiteindelijk ook wat we bedoelen als we het hebben over God, Jezus, zonde, vergeving (‘verzoening’) en bevrijding (‘verlossing’).

Aan het dopen verbinden wij geen diepzinnige theologie. Wij zeggen ook niet dat je door gedoopt te worden iets als ‘lidmaat’ wordt van één bepaalde kerk. We verbinden aan de doop ook geen geloofsbelijdenis. Daaruit volgt niet dat we niets geloven, maar dat leggen we niet vast in één formule. We houden dat zoveel mogelijk open in het gesprek met elkaar, en er is ook alle ruimte voor twijfel, vragen en niet-weten. In de regel is er met doopouders wel een gesprek voordat zij hier komen om hun kind te laten dopen.

» Bieden jullie jongeren en volwassenen een ritueel aan waardoor zij kunnen tonen dat zij erbij (willen) horen?

Dat hoeft niet heel veel anders te zijn dan voor kinderen. Je kunt je in de Ekklesia Amsterdam ook als volwassene laten dopen, en dat gebeurt dan niet op een heel andere manier: je krijgt water over je heen gesprenkeld en er wordt een tekst speciaal voor je uitgezocht en uitgesproken. Als mensen zoeken naar een ritueel om ten overstaan van de gemeente tot uitdrukking te brengen dat zij er echt bij willen horen, dan kan daarover gepraat worden - over de vorm en welke woorden daar eventueel bij horen. Wij hebben wat dat betreft geen ‘formulieren’, bewust niet.
deNes Strangelove