Deze website maakt gebruik van cookies.
Om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren maakt de website van de Ekklesia Amsterdam gebruik van Google Analytics. Google verzamelt gegevens, ook buiten de website van de Ekklesia Amsterdam. Door gebruik te blijven maken van deze website geeft u hier toestemming voor.
Ik heb het
gelezen

FAQ vervolg

» De Ekklesia Amsterdam is een kerk ‘in vrije opstelling’. Zijn er andere gemeentes die aan jullie gelieerd zijn?

Het liedrepertoire dat in de Ekklesia Amsterdam is ontwikkeld, wordt op heel veel plaatsen gezongen - tot in Vlaanderen, in Brugge en Lier, en in Duitsland. Met een aantal groepen is een nauwere samenwerking ontstaan. Een voorbeeld is de gemeente in Wognum, de Westfriese Ekklesia. Op verzoek van twee dominees hebben we daar een gemeente helpen opbouwen. Naast ‘eigen’ voorgangers preken er af en toe leden van ons liturgisch team. De diensten lijken sterk op die van de Ekklesia Amsterdam. In Veldhoven is ongeveer hetzelfde gebeurd, in een parochie die in de rooms-katholieke kerk staat. meer over onze geestverwanten »

» Is de Ekklesia Amsterdam wel ‘christelijk’?

We krijgen wel eens het verwijt dat we niet christelijk zouden zijn, omdat we de bijbel in de eerste plaats als een politiek boek lezen en niet het volle gewicht leggen bij Jezus als verlosser. Maar er zijn natuurlijk allerlei gradaties in christen-zijn. We staan in ieder geval in de grote ruimte van de traditie waarin het verhaal van de bijbel doorgegeven wordt, óók het verhaal over Jezus. Velen noemen zich niet voluit christen meer, maar bijvoorbeeld ‘christen-van-huis-uit’. Zekerheden op dat vlak zijn de meesten van ons kwijtgeraakt. We zijn veeleer op zoek en beseffen dat we veel moeten leren, en dat het misschien goed is om bescheiden te zijn met het etiketteren van onszelf en anderen waar het gaat om godsdienst en levensbeschouwing.

» Is de Ekklesia Amsterdam oecumenisch?

De Ekklesia Amsterdam komt qua liturgische vormgeving, maar vooral muzikaal, voort uit de katholieke traditie. Uit de protestantse traditie hebben we de aandacht voor de Schrift overgenomen. Die twee aspecten komen in de Ekklesia Amsterdam bij elkaar, maar dat is geen ‘oecumene’ in de gangbare betekenis - het is iets voorbij het onderscheid tussen katholiek en protestant, iets dat verder gaat - of je zou ook kunnen zeggen: dichter bij de oorsprong. Wij staan in een overwegend Joods-christelijke traditie. Daar hoort ook de kennisname bij van andere godsdiensten, met name de islam; het op zoek gaan naar de gedeelde wortels, idealen en (voor-)uitzichten (visioenen). De uitdaging is, te ontdekken waar je elkaar kunt vinden.
Nee, het leed van de hele wereld kunnen wij niet op ons nemen (het zou trouwens ook weinig effectief zijn), maar we kunnen wel proberen om niemand bij voorbaat als vijand te beschouwen. En als het erop aankomt, kunnen we proberen om onze ogen niet af te wenden. En zo bij flarden, soms even, bevrijd te worden tot onze bestemming.
Bettine Siertsema, 22 mei 2011
deNes Strangelove